linux training in Thailand
| Home | Articles | Download | Free Linux Tips | Resources | Training | Web Link | Linux Training English|
| Courses | Schedule | Price & Promotion | Map | Customer Ref. | Instructors | Certification | FAQ | Registration Form |
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการระหว่างวันที่ 27 -31 กรกฏาคม 2558 และเปิดทำการปกติวันที่ 3 สิงหาคม 2558
We are on vacations 5 days in July 27-31, 2015 Please contract Line ID : nok_fly or e-mail : info@itdestination.com
ITDestination จะปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2556
อาจจะทำให้ใช้งานไม่ได้ในบริการ Webboard Freetips และ E-Learning จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 1 มีนาคม 2560
กรณีติดต่อส่งข้อความมาที่ Facebook: LinuxITDestination หรือ e-mail: info@itdestination.com ซึ่งจะติดต่อกลับประมาณ 17.00 น.
ผู้ลงทะเบียนอบรมสามารถทำข้อสอบ online ในช่วงที่มาอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มีข้อเฉลยที่ถูกต้องแนะนำ
สอบถามรายละเอียดโทร 089 890-5494 >>> อ่านรายละเอียด... คลิ๊ก


 ราคาและโปรโมชั่น
 ตารางอบรม
 เนื้อหาหลักสูตร (.pdf)
 ใบสมัคร
 คุณสมบัติวิทยากร
 สถานที่อบรมและการเดินทาง  ภาพบรรยากาศในการอบรม
 ผู้ทำคะแนนสูงสุดในการสอบ
 คำแนะนำของผู้ที่สอบผ่าน
 คำถามที่ผู้สนใจในหลักสูตรมักสอบถามบ่อยๆ
 หน่วยงานที่ได้ผ่านการอบรมและข้อมูลเชิงสถิติ
 ข้อคิดเห็นของผู้ที่เข้ารับการอบรม
 ที่พักสำหรับผู้อบรมที่มาจากต่างจังหวัด

Advanced Linux Mail Server


จุดประสงค์ของหลักสูตร
Mail Server เป็นงานบริการมาตรฐานสำหรับองค์กรยุคใหม่ที่การสื่อสารคือหัวใจสำคัญของการดำเนินงาน หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อการนำระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สมาประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบ Email Server ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้สูง ง่ายต่อการบริหารจัดการบำรุงรักษา มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่ และช่วยลดต้นทุนด้านซอฟต์แวร์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
 • จะต้องมีประสบการณ์การคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ชนิดต่างๆ บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ด้วยคำสั่งแบบคอมมานด์ไลน์
 • มีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานของระบบเมล์เซิร์ฟเวอร์
 • ควรมีประสบการณ์ในการคอนฟิกเมล์เซิร์ฟเวอร์บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์มาก่อน
 • ระยะเวลาฝึกอบรม
  จำนวน 20 Hrs. (เฉพาะเนื้อหาอบรมไม่รวมช่วงพักเที่ยง) เวลา 9.00 - 17.00 น. วันธรรมดา รวม 3 วัน
  จำนวนผู้เข้าอบรม
  จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 10-11 คน/กลุ่ม เพื่อคุณภาพที่ดีกว่า
  คุณสมบัติของวิทยากร
  วิทยากร : อ.ธีรภัทร มนตรีศาสตร์ ( LPIC-1, LPIC-2,LPIC-3,LCP, RHCE score 96.67%)
  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ
  - คู่มือประกอบการอบรม เรียบเรียงโดยทีมงาน MyComputer Training Center
  - ฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่อง Server 1 คน/1 เครื่อง
  - อาหารว่าง ช่วงเช้า (แซนวิช) และอาหารว่าง ช่วงบ่าย
  - บรรยากาศในช่วงเบรคจะผ่อนคลายด้วยการชม สารคดี ภาพยนต์ ข่าวสาร กีฬา และความบันเทิง
  การเบิกค่าใช้จ่ายเรื่องการอบรม
  บริษัท นิติบุคคลสามารถใช้สิทธิ์ได้รับยกเว้นภาษีในอัตรา 200% อ่านรายละเอียด..... คลิ๊ก
  หน่วยราชการสามารถเบิกได้ตามระเบียบของสำนักงบประมาณ
  เนื้อหาของหลักสูตร

  Part 1 : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเมล์เซิร์ฟเวอร์
 • ศึกษาทฤษฏีและหลักการทำงานของเมล์เซิร์ฟเวอร์ หลักการออกแบบโครงสร้างของระบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน คุณสมบัติและความต้องการที่จำเป็นเกี่ยวกับระบบอีเมล์
 • การออกแบบและจัดวางโครงสร้างของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เพื่อรองรับการทำงานในฐานะเมล์เซิร์ฟเวอร์ การติดตั้งแพคเกจที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักประสิทธิภาพ และความปลอดภัยเป็นสำคัญ
 • ศึกษาโครงสร้าง ส่วนประกอบ และการทำงานของ Postfix Mail Server โดยละเอียด เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการคอนฟิกโปรแกรม สามารถตรวจสอบแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และสามารถปรับปรุงดัดแปลงระบบได้ตามต้องการ
 • ลงมือคอนฟิกระบบขั้นพื้นฐานอย่างรวดเร็ว ฝึกทักษะการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ และการแก้ไขปัญหา
 • ศึกษาและจัดตั้งระบบ Domain Name Service ( DNS ) เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบอีเมล์ ตั้งแต่สภาพแวดล้อมแบบ Intranet , Internet และเพื่อจุดประสงค์ด้านการกำหนดเส้นทางเดินของอีเมล์ตามต้องการ
 • ศึกษาความแตกต่างระหว่างระบบจัดเก็บอีเมล์ ( Message Store ) แต่ละประเภทเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความสะดวกในการบริหารจัดการและความสามารถในการขยายระบบในอนาคตเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิก Message Store ที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นรองรับการทำงานที่เป็นระบบเปิด สามารถขยายเนื้อที่จัดเก็บอีเมล์ ( Mail box ) ได้อย่างไม่จำกัด รองรับระบบโควต้า ระบบยูสเซอร์เสมือนที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายชื่อยูสเซอร์ในลีนุกซ์
 • คอนฟิกระบบเมล์บ๊อกแบบอัตโนมัติที่สร้างโฟลเดอร์ขึ้นเองได้ทันที ที่ยูสเซอร์เริ่มใช้งานครั้งแรกหรือเมื่อมีอีเมลล์เริ่มส่งเข้ามาหาเป็นครั้งแรก
 • คอนฟิกระบบเมล์บ๊อกที่มีการจำกัดโควต้า การกำหนดขนาดของเมล์บ๊อกที่เป็นดีฟอลต์ วิธีการปรับค่าโควต้า การใช้โปรแกรมปลั๊กอินเพื่อแสดงปริมาณการใช้เนื้อที่ให้ยูสเซอร์ได้ทราบในโปแกรมเว็บเมล์
 • การตอนฟิกโปรแกรม Apache และ โปรแกรม Squirrel Mail เพื่อใช้งานเป็นเว็บเมล์ การติดตั้งปลั๊กอินเพื่อเสริมการทำงานด้านต่างๆ
 • ทดลองรับส่งอีเมล์ในลักษณะทิศทางต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • Part 2 : Virtual Domain/Hosting
 • ศึกษากลไกการจัดเก็บรายชื่อยูสเซอร์ ในแหล่งเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ ได้แก่ PAM, Shadow, SASL, LDAP, MySQL เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของแต่ละวิธีการจัดเก็บ ทั้งในแง่ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและความปลอดภัย


 • ฝึกปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลด้วย saslauthd เพื่อรองรับรายชื่อยูสเซอร์แบบ Virtual User Account และรองรับระบบการทำงานแบบหลายโดเมนในโฮสต์เดียวกัน ( Virtual Domain ) ซึ่งเป็นที่นิยมทั่วไปในการสร้างระบบเมล์เซิร์ฟเวอร์เพื่อบริการโฮสติ้ง
 • การคอนฟิก Postfix เพื่อรองรับการรับส่งเมล์แบบหลายโดเมน ศึกษารูปแบบการจัดเก็บเมล์บ๊อกของยูสเซอร์ที่รองรับหลายโดเมนในลักษณะการจัดเก็บแบบ MailDir
 • ฝึกปฏิบัติการดัดแปลงโปรแกรมเว็บเมล์ ( Squirrel Mail ) เพื่อรองรับการใช้งานแบบหลายโดเมน ( ผู้เรียนจะต้องทดลองสร้างโดเมนไม่น้อยกว่า 3 โดเมน )
 • ศึกษาหลักการทำงานของ LDAP เพื่อนำมาใช้ในการจัดเก็บบัญชีรายชื่อผู้ใช้ระบบอีเมล์ รวมทั้งรหัสผ่านและข้อมูลประจำตัวอื่นๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับเมล์เซิร์ฟเวอร์รวมไปถึงเป็นแหล่งบริการข้อมูลทั่วทั้งองค์กร ( Global Address Book )
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิก LDAP Server การบริหารจัดการข้อมูลทั้งแบบใช้ชุดคำสั่งสคริปต์ และโปรแกรมบริหารแบบกราฟฟิค
 • ทำการคอนฟิกเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลแบบ SASL กับ LDAP Server
 • ศึกษาลำดับการใช้รายชื่อยูสเซอร์เมื่อระบบมีแหล่งรายชื่อยูสเซอร์หลายแหล่งพร้อมๆ กัน ได้แก่ shadow password, SASL และ LDAP
 • ทดลองนำข้อมูลใน LDAP Server มาใช้ร่วมกับเว็บเมล์ในด้าน Global Address Book


 • Part 3 : การป้องกันสแปมและไวรัสในระบบเมล์
 • ศึกษาโครงสร้างรูปแบบของ message ตามมาตรฐาน RFC822 และส่วนขยายที่เป็นส่วน attachment การทำงานของ MIME Type ของโปรแกรมเมล์ในระดับ OSI Layer 6 เพื่อความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญในการกรองอีเมล์ ( Message Filtering )
 • ศึกษาและทดลองปฏิบัติคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการกรองอีเมล์ที่มีอยู่ในโปรแกรม Postfix ได้แก่ Header/body filter, Regular Expression lookup table เพื่อใช้ในการกรองอีเมล์ในระดับเบื้องต้น
 • ศึกษาการทำงานของโมดูล Transport และโครงสร้างของไฟล์คอนฟิก master.cf ของ Postfix เพื่อนำมาใช้ในการรับส่งข้อมูลกับโปรแกรมภายนอกทั้งที่อยู่ในโฮสต์เดียวกันและติดตั้งไว้ต่างโฮสต์ ซึ่งประยุกต์ใช้กับการกรองสแปมและไวรัสเป็นส่วนใหญ่
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิกโปรแกรมตอบอีเมล์กลับอัตโนมัติ ( Auto Responder ) เพื่อศึกษาการทำงานของ Transport Map และ master.cf
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิกโปรแกรม SpamAssassin ให้ทำงานร่วมกับ Postfix ผ่านการสื่อสารแบบ unix domain socket และศึกษาการคอนฟิกเพื่อการกำหนดเงื่อนไขในการวิเคราะห์สแปม การฝึกให้รู้จักอีเมล์ที่เป็นสแปมและการสร้าง rule ขึ้นใหม่ด้วยตนเอง
 • เทคนิคการใช้งานและขยายขีดความสามารถของ SpamAssassin ได้แก่ การอัพเดท rule จากศูนย์กลาง การกรองสแปมแบบ Distributed
 • ศึกษาการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม CliamAV ร่วมกับ Postfix เพื่อการกรองไวรัสที่แนบมากับอีเมล์
 • ฝึกปฏิบัติการติดตั้งและใช้งานโปแกรมวิเคราะห์และรายงานการทำงานของเมล์เซิร์ฟเวอร์ การวิเคราะห์ Log file การรายงานในรูปแบบของกราฟ การจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังด้วย RRDTool และการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บ Log file ที่มีความเร็วสูงและป้องกันปัญหาดิสก์เต็ม


 • Part 4 : การจัดระบบที่รองรับปริมาณงานในองค์กรขนาดใหญ่ • แนวคิดในการบริหารเนื้อที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการจัดสรรเป็นสัดส่วน ( Partitioning ) และ การขยายระบบเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
 • ฝึกปฏิบัติการจัดการพาร์ทิชั่นให้แก่ message store ได้แก่ การเพิ่มพาร์ทิชั่น การย้ายพาร์ทิชั่น การย้ายเมล์บ๊อก
 • ศึกษาการจัดวางระบบสำรองของเมล์เซิร์ฟเวอร์ Backup MX ความเกี่ยวข้องกับระบบ DNS ศึกษาความแตกต่างของการ Relay Mail ในลักษณะต่างๆ
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิกและบริหารจัดการระบบเมล์เซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Backup MX และ Relay Host
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิกเมล์เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายใต้เครือข่ายแบบ DMZ
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิกระบบตรวจสอบรายชื่อยูสเซอร์ก่อนการรับส่งเมล์แบบ SMTP Authentication
 • ฝึกปฏิบัติคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการแปลง address ของผู้ใช้งานอีเมล์ ได้แก่ Catchall, Mapping Address ทั้งตอนส่งออกและรับเข้า การทำ mailling list และ BCC
 • ฝึกปฏิบัติการทำ Inbound Mail Gateway เพื่อการกระจายภาระในการรับเมล์ในองค์กรขนาดใหญ่ • บทความที่เกี่ยวข้อง
  Postfix พิราบสื่อสารในโลกซอฟต์แวร์เสรี
  MailWatch (MailScanner ของข้าใครอย่าแตะ)