linux training in Thailand
| Home | Articles | Download | Free Linux Tips | Resources | Training | Web Link | Linux Training English|
| Courses | Schedule | Price & Promotion | Map | Customer Ref. | Instructors | Certification | FAQ | Registration Form |
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการระหว่างวันที่ 27 -31 กรกฏาคม 2558 และเปิดทำการปกติวันที่ 3 สิงหาคม 2558
We are on vacations 5 days in July 27-31, 2015 Please contract Line ID : nok_fly or e-mail : info@itdestination.com
ITDestination จะปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2556
อาจจะทำให้ใช้งานไม่ได้ในบริการ Webboard Freetips และ E-Learning จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 1 มีนาคม 2560
กรณีติดต่อส่งข้อความมาที่ Facebook: LinuxITDestination หรือ e-mail: info@itdestination.com ซึ่งจะติดต่อกลับประมาณ 17.00 น.
ผู้ลงทะเบียนอบรมสามารถทำข้อสอบ online ในช่วงที่มาอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มีข้อเฉลยที่ถูกต้องแนะนำ
สอบถามรายละเอียดโทร 089 890-5494 >>> อ่านรายละเอียด... คลิ๊ก


 ราคาและโปรโมชั่น
 ตารางอบรม
 ใบสมัคร
 เนื้อหาหลักสูตร (.pdf)
 คุณสมบัติวิทยากร
 สถานที่อบรมและการเดินทาง  ภาพบรรยากาศในการอบรม
 ผู้ทำคะแนนสูงสุดในการสอบ
 คำแนะนำของผู้ที่สอบผ่าน
 คำถามที่ผู้สนใจในหลักสูตรมักสอบถามบ่อยๆ
 หน่วยงานที่ได้ผ่านการอบรมและข้อมูลเชิงสถิติ
 ข้อคิดเห็นของผู้ที่เข้ารับการอบรม
 ที่พักสำหรับผู้อบรมที่มาจากต่างจังหวัด

Linux Networking Workshop


จุดประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ วิธีการประยุกต์ใช้งานระบบปฎิบัติการลีนุกซ์เป็น Server ของระบบเครือข่าย อย่างมีประสิทธิภาพ และนำใช้งานได้จริง โดยเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องใช้งาน ซึ่งผู้บริหารระบบจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการ
ติดตั้ง คอนฟิก ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบ ทั้งในลักษณะของการเปิดบริการขึ้นใช้งานธรรมดา การประยุกต์ส่วนประกอบหบายๆ ส่วนเข้าด้วยกัน และการนำซอฟต์แวร์อื่นๆ จากภายนอกมาใช้งาน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
เป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ RHCE และ ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวระบบ Network และควรผ่านการอบรมในหลักสูตร
หมายเหตุ :
ผู้เข้าอบรมจะต้องอบรมหลักสูตร Linux System Administration และ Linux Networking Workshop ในรุ่นเดียวกัน
ในแพ๊คเก็จ 2 in 1 : 70 Hrs. หรืออบรม Linux System Administration, Linux Networking Workshop และ
Linux Shell Programming ในแพ๊คเก็จ 3 in 1 : 90 Hrs. หลักสูตรพื้นฐานไม่แยกเปิดเฉพาะคอร์สใดคอร์สหนึ่ง
หลักสูตรพื้นฐาน 2 in 1, 3 in 1 และ Promotion เป็นหลักสูตรที่ผู้อบรมจะต้องลงทะเบียนอบรมต่อเนื่องตามตารางอบรม
ไม่สามารถเลือกอบรมเฉพาะบางหลักสูตร และจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันทุกหลักสูตร เนื่องจากเนื้อหามีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน
ระยะเวลาฝึกอบรม
จำนวน 35 Hrs. (เฉพาะเนื้อหาอบรมไม่รวมช่วงพักเที่ยง) เวลา 9.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ หรือ เสาร์-อาทิตย์ รวม 5 วัน
จำนวนผู้อบรม
จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 10-11 คน/กลุ่ม เพื่อคุณภาพที่ดีกว่า
คุณสมบัติของวิทยากร
วิทยากร : อ.ธีรภัทร มนตรีศาสตร์ ( LPIC-1, LPIC-2,LPIC-3,LCP, RHCE score 96.67%)
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ
- คู่มือประกอบการอบรม เรียบเรียงโดยทีมงาน MyComputer Training Center
- ฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่อง Server 1 คน/1 เครื่อง
- DVD Linux Fedora 16 เคอร์แนล 3.1
- ในระหว่างอบรมผู้เข้าอบรมจะได้ทำข้อสอบ oneline เพื่อทบทวนความรู้ ซึ่งสามารถทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- Linux Certification ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด้านลีนุกซ์
- อาหารว่าง ช่วงเช้า (แซนวิช) และอาหารว่าง ช่วงบ่าย
- บรรยากาศในช่วงเบรคจะผ่อนคลายด้วยการชม สารคดีร ภาพยนต์ ข่าวสาร กีฬา และความบันเทิง
การเบิกค่าใช้จ่ายเรื่องการอบรม
บริษัท นิติบุคคลสามารถใช้สิทธิ์ได้รับยกเว้นภาษีในอัตรา 200% อ่านรายละเอียด..... คลิ๊ก
หน่วยราชการสามารถเบิกได้ตามระเบียบของสำนักงบประมาณ
เนื้อหาของหลักสูตร

Day 1
 • กิจกรรมวัดประเมินผลทดสอบความรู้ ความเข้าใจภายหลังการอบรมหลักสูตร (Post Test) เพื่อวัดความก้าวหน้าของผู้รับการอบรม
 • ทบทวนทักษะการคอนฟิกขั้นพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ การคอนฟิกโฮสต์และไอพี การปรับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งาน (ภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด)
 • ศึกษาเกี่ยวกับ TCP/IP Naming Service การทำงานของระบบ Domain Service ของ InterNICs
 • การคอนฟิกให้ลีนุกซ์ทำงานในฐานะ DNS Client และการเพิ่มประสิทธิภาพการ resolve ชื่อเว็บไซต์
 • ศึกษาการทำงานของ BIND Name Server ทั้งชนิด Master, Slave และ Cache-Only Name Server
 • การวางแผนและออกแบบระบบ DNS เพื่อการบริการ Web และ E-Mail
 • การคอนฟิก Forward Master Zone
 • การคอนฟิก Reversed Master Zone
 • การคอนฟิก Master Zone แบบ Sub Domain ,Virtual Domain และ Load Balance
 • เทคนิคการ Forward DNS Query ,การลดปัญหา SPAM mail ด้วย DNS
 • การคอนฟิก Slave Name Server เพื่อสำรองข้อมูลและลดภาระของ Master
 • เทคนิคการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ DNS Server


 • การสร้าง DHCP Server เพื่อสนับสนุนเครื่องลูกข่ายแบบ Dynamic Configuration ช่วยลดภาระงานของ Admin ในระบบที่มีเครื่องลูกข่ายเป็นจำนวนมาก
 • ศึกษาหลักการทำงานของ DHCP Client และ DHCP Server และคำศัพท์ที่สำคัญ
 • คอนฟิก Linux เป็น DHCP เพื่อสนับสนุนเครือข่ายแบบ TCP/IP
 • การคอนฟิกในโหมด Dynamic Address Pool
 • การคอนฟิกในโหมด BOOTP Protocol เพื่อกำหนดหมายเลขไอพีแบบคงที่
 • ศึกษาการคอนฟิกบริการ DHCP Relay Agent เพื่อการแจกจ่าย ip config ไปยังทุกเครือข่ายโดยใช้ DHCP Server เพียงตัวเดียว (ฝึกปฏิบัติใน Day 4)
 • ศึกษาสถาปัตยกรรมของระบบ Daemon ทั้งชนิด On-Demand และ Standalone Services
 • ศึกษาโครงสร้างการทำงานของเซอร์วิสทั้งชนิด Direct และ In-Direct Services
 • ศึกษาหลักการทำงานของ TCP Wrappers ทั้งชนิด Internet Super Server และ LibWrap
 • ฝึกปฏิบัติเรื่อง Host Access Control ในแบบ LibWrap และพิจารณาข้อดีและข้อเสียของวิธีการนี้
 • ศึกษากลไกการทำงานของ PAM (Plugable Authentication Modules) ส่วนประกอบของการพิสูจน์สิทธิ์ของผู้ใช้งานและการคอนฟิก PAM เพื่อประโยชน์ด้าน security ที่สูงขึ้น
 • ศึกษาเรื่อง Host Access Control ในแบบ Xinetd
 • ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้งาน systemd socket service ที่มาทดแทน Xinetd
 • ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้งานบริการ SSH / SFTP sub system ร่วมกับสภาพแวดล้อมของลีนุกซ์
 • ติดตั้งบริการ Telnet เพื่อบริการด้าน Remote Session เพื่อเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์จากโฮสต์อื่น ๆ ในเครือข่าย


 • ศึกษาพัฒนาการของบริการ FTP และคุณสมบัติสำคัญของ File Transfer Protocol
 • การคอนฟิก FTP Server เพื่อบริการด้าน Upload/Download แฟ้มข้อมูล ทั้งแบบ Restricted และ Anonymous FTP Server
 • การคอนฟิกสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย ได้แก่ chroot ,การจำกัดผู้ใช้งานด้วย pam_listfile และuser_list
 • Day 2
 • ใช้ลีนุกซ์สร้าง File Server / Print Server ใช้งานร่วมกับบริการ File and Printer Sharing ของเครือข่าย Win9x/NT/2000
 • ศึกษาพัฒนาการของงานบริการ File and Printer Sharing ของดอสและวินโดวส์ ได้แก่ LAN Manager, NetBIOS, NetBEUI, SMB/CIFS
 • ศึกษาส่วนประกอบของ SAMBA Client / Server การให้บริการของ smbd และ nmbd ที่สัมพันธ์กับ NetBIOS over TCP/IP
 • ศึกษาระดับความปลอดภัยของ SAMBA Server เปรียบเทียบกับระบบบัญชีรายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รวมทั้งบริการเสริม Winbind Extension
 • ฝึกการคอนฟิก SAMBA Server เพื่อแชร์โฟลเดอร์และเครื่องพิมพ์ให้แก่เครื่องลูกข่าย MS Windows
 • ฝึกปฏิบัติการทดสอบ SMB Service ด้วยชุดคำสั่งแบบ command line โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องลูกข่ายวินโดวส์
 • ฝึกปฏิบัติการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแชร์โฟล์เดอร์ทั้งแบบรายบุคคล รายกลุ่ม (group) และแชร์โฟลเดอร์ที่เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Workgroup)
 • การคอนฟิกให้ SAMBA เป็น PDC เพื่อรองรับการล๊อกอินของผู้ใช้จากวินโดวส์ การ join to domain จาก Windows


 • ศึกษาความเป็นมาของ HTTP protocol และ Apache HTTP Server โดยพิจารณาจากโครงสร้างที่เกิดจากโมดูลต่างๆ
 • ศึกษาเปรียบเทียบโมดูลหลักของ apache โดยเฉพาะ MPM module ซึ่งผู้ออกแบบต้องตัดสินใจเลือกให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชั่นที่จะใช้งาน
 • ศึกษาโครงสร้างเชิงกายภาพของ apache ตั้งแต่ ServerRoot ,DocumentRoot ไปจนถึงการจัดเก็บ log ในลักษณะต่างๆ
 • วางแผนการบริหารเนื้อที่ดิสก์เพื่อการจัดเก็บ log file การหมุนเวียน log file เพื่อป้องกันไม่ให้ดิสก์เต็ม และการวิเคราะห์ log file
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิกเพื่อใช้งานโมดูลหลักที่สำคัญ ได้แก่ http_core ,mod_php และ mod_cgi และการทดสอบลักษณะต่างๆ
 • ฝึกปฏิบัติการปรับแต่งการทำงานของ apache ในด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการจัดระบบให้สัมพันธ์กับบริการ FTP


 • ฝึกปฏิบัติการใช้งานโมดูล mod_userdir เพื่อศึกษาการเข้าถึงเอกสารเว็บของ apache และการควบคุม permission ให้เกิดความปลอดภัย
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิกให้ apache รันโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (CGI script) การใช้งานคอนฟิกย่อย (conf.d) และ Directive ที่ใช้บ่อยๆ
 • ฝึกปฏิบัติการสังเกต log file และศึกษาผลกระทบของโมดูล security audit wrapper ต่างๆ ของ apache
 • ศึกษาการใช้งาน access files เพื่อการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะไดเร็คทอรี่ที่ต้องการ
 • ฝึกปฏิบัติการทำ HTTP user authentication เพื่อการจำกัดผู้ชมเว็บด้วยชื่อล๊อกอินและรหัสผ่าน
 • ศึกษาเปรียบเทียบประเภทของการทำให้ apache บริการหลายเว็บไซต์ในโฮสต์เดียว (Virtual Host) และการคอนฟิกแต่ละประเภท
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิก DNS เพื่อรองรับการทำงานแบบ Name based virtual host และคอนฟิกให้ใช้ apache รองรับหลายเว็บไซต์ด้วยไอพีแอดเดรสเดียว
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิกระบบวิเคราะห์ Log และรายงานสถานะของ apache
 • Day 3
 • ศึกษาระบบการทำงานของโปรโตคอล SNMP ที่สัมพันธ์กับการรายงานสถานะของอุปกรณ์เครือข่าย เช่น switches router เป็นต้น
 • ศึกษาโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม MRTG เพื่อการรายงานปริมาณการใช้งานเครือข่ายผ่านหน้าเว็บ
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิกโปรแกรม net-snmp การใช้งานคำสั่ง snmpwalk เพื่อตรวจสอบส่งผ่านข้อมูลของโปรโตคอล SNMP
 • ฝึกปฏิบัติการจัดสร้างเอกสารเว็บหน้ารายงานรูปกราฟผ่านเว็บ ทั้งแบบโฮสต์เดี่ยวและหลายโฮสต์รวมในหน้าเดียวกัน
 • ฝึกปฏิบัติการสร้างคอนฟิกของ MRTG เพื่อรับข้อมูล Traffic ทั้งจากโฮสต์ลีนุกซ์และจากอุปกรณ์เครือข่าย (ฝึกกับ managed switches)


 • ศึกษาการทำงานของระบบอีเมล์ (Messaging Service) ส่วนประกอบของระบบอีเมล์ โปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง และโครงสร้างภายในเมล์เซิร์ฟเวอร์
 • ศึกษาการไหลเวียนของเมสเสจ องค์ประกอบทางซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการวิเคราะห์และทดสอบระบบเมล์
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิก SMTP IMAP และ POP3 server
 • ฝึกทักษะการใช้คำสั่งแบบ command line เพื่อการทดสอบระบบอย่างรวดเร็ว
 • ฝึกปฏิบัติการรับส่งอีเมล์แบบ Direct และ Relay SMTP
 • ฝึกปฏิบัติการใช้คุณสมบัติด้านการ Masqurading การ Forward และการทำ Mailling List
 • ศึกษาโครงสร้างของอีเมล์ตามมาตรฐาน RFC 822 และการกรองแสปมเมล์ด้วย Regular Expression และ spamassassin
 • ฝึกปฏิบัติการกรองแสปมด้วย procmail และ spamassassin
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิก Web mail ด้วย SquirrelMail การปรับแต่งให้ทำงานด้วยชื่อโดเมนสั้นและการปรับแต่งคอนฟิกที่สัมพันธ์กับ IMAP Server แต่ละชนิด
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิก MX Record ของระบบ DNS เพื่อการรับส่งอีเมล์ด้วยโดเมน

 • Day 4
 • ศึกษาเปรียบเทียบโหมดการทำงานของ Squid Proxy Server และวิธีการใช้งาน
 • ศึกษาลักษณะการทำงานของ Proxy Server เปรียบเทียบกับ OSI Reference Model
 • ศึกษาแนวทางการ Optimization ระบบให้มีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่เป็น Proxy Caching Server มากที่สุด
 • ลงมือปฏิบัติการจัดสร้างพาร์ทิชั่น การฟอร์แมตเป็นระบบไฟล์ ReiserFS และการ mount ด้วย option พิเศษเพื่อเพิ่มความเร็วดิสก์แคชและความปลอดภัย
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิก squid ให้มีประสิทธิภาพและรองรับการบริการเครือข่ายภายใน
 • ฝึกปฏิบัติการจำกัดการใช้งานเว็บไซต์ ด้วย Access Control List โดยการผสม ACL ที่ซับซ้อนเข้าด้วยกันเป็นเงื่อนไขตามที่ต้องการ


 • ฝึกการปรับแต่งเงื่อนไข ตามโฮสต์ต้นทาง เว็บไซต์ปลายทาง เวลาใช้งาน และการตรวจสอบผู้ใช้งานด้วยชื่อและรหัสผ่าน (User Authentication)
 • ฝึกปฏิบัติการปรับเปลี่ยน Error Page ของ squid การตรวจวัดประสิทธิภาพด้วย Cache Manager
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิก squid ร่วมกับไฟร์วอลล์เพื่อให้ลูกข่ายใช้งานพร๊อกซี่ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าพร๊อกซี่ที่เว็บบราวเซอร์ (Transparent Proxy)

 • ศึกษาหลักการจัดทำลีนุกซ์เป็น Router เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย LAN หลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน
 • ศึกษาขั้นตอนการติดตั้งและทดสอบการ์ดแลนใบที่สอง การกำหนด IP Config การเปิดอนุญาตให้แพคเก็ตไหลผ่านระหว่างอินเทอร์เฟส (IP Forwarding)
 • ศึกษาการทำงานของ Kernel IP Routing Table การอ่านความหมายจากผลลัพธ์คำสั่ง route การใช้คำสั่งควบคุมเส้นทางเดินของแพคเกจ
 • ศึกษาหลักการกำหนด Routing ด้วยคำสั่ง route add / del และการกำหนดค่าอย่างถาวรให้แก่ระบบ
 • ฝึกปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายแลน 3 เครือข่าย และ 1 ช่องทางออกสู่อินเตอร์เน็ตผ่าน ADSL Router (กิจกรรมกลุ่ม/ฝึกปฏิบัติห้องอบรม 2)
 • ฝึกปฏิบัติการกำหนด route เพื่อออกสู่อินเตอร์เน็ต และสังเกตปรากฏการณ์ ICMP Redirection
 • ฝึกปฏิบัติการทำ DHCP Relay Agent (หัวข้อที่เรียนทฤษฎีใน Day 1)

 • Day 5
 • ศึกษาพัฒนาการและโครงสร้างสำคัญของ Netfilter/iptables หลักการกำหนด rules และ policy ให้แก่ default chains
 • ศึกษาหลักการกำหนดนโยบายของไฟร์วอลล์ และผลกระทบต่อระบบและวิธีการทำงานของผู้เขียน rules
 • ลงมือเขียนสคริปต์ควบคุมนโยบายและเงื่อนไขของ Linux Firewall ด้วยตนเองแบบ Step by Step ครอบคลุมบริการในเครือข่ายและโปรโตคอลทุกชนิด
 • ฝึกปฏิบัติการเขียนสคริปต์เพื่ออนุญาตการบริการโปรโตคอล ICMP เช่น การ ping การรับส่ง redirection เป็นต้น


 • ฝึกการเปิดบริการทางเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอล UDP เช่น DNS ,SAMBA, DHCP
 • ฝึกการเปิดบริการทางเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอล TCP เช่น SSH, HTTP ,PROXY
 • ฝึกปฏิบัติการเขียนสคริปต์เพื่อเปิด/ปิดพอร์ตงานบริการเครือข่ายที่ต้องการ ทั้งในฐานะ Client .Server และ Gateway
 • ศึกษาโครงสร้างของ NAT table กับการใช้งานแบบ SNAT และ DNAT พร้อมการประยุกต์ใช้งานในสภาพงานจริงที่หลากหลาย (case study)
 • ฝึกปฏิบัติการทำ SNAT และ IP Masquerading
 • ฝึกปฏิบัติการทำ DNAT และ Port Forwarding
 • ทบทวนเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวก่อนการสอบ
 • สอบ Trouble Shooting ,สอบ Multiple Choices และสอบ Installation & Configuration (ตลอดช่วงบ่าย)
 • บทความที่เกี่ยวข้อง
  มิตรภาพและการเกื้อหนุนกันของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
  บริหารเครือข่ายอย่างมีประสิทธิผลด้วย NTOP
  Dynamic DNS กุญแจสู่โลกออนไลน์เพื่อธุรกิจ SME
  มาสร้างระบบ Thin Client ด้วยลีนุกซ์กันเถอะ
  ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สกับการบริหารจัดการระบบเครือข่าย
  สนุกกับเคอร์เนลโมดูล Network Block Device
  'right'>ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สกับการบริหารจัดการระบบเครือข่าย
  สนุกกับเคอร์เนลโมดูล Network Block Device