linux training in Thailand
| Home | Articles | Download | Free Linux Tips | Resources | Training | Web Link | Linux Training English|
| Courses | Schedule | Price & Promotion | Map | Customer Ref. | Instructors | Certification | FAQ | Registration Form |
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการระหว่างวันที่ 27 -31 กรกฏาคม 2558 และเปิดทำการปกติวันที่ 3 สิงหาคม 2558
We are on vacations 5 days in July 27-31, 2015 Please contract Line ID : nok_fly or e-mail : info@itdestination.com
ITDestination จะปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2556
อาจจะทำให้ใช้งานไม่ได้ในบริการ Webboard Freetips และ E-Learning จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 1 มีนาคม 2560
กรณีติดต่อส่งข้อความมาที่ Facebook: LinuxITDestination หรือ e-mail: info@itdestination.com ซึ่งจะติดต่อกลับประมาณ 17.00 น.
ผู้ลงทะเบียนอบรมสามารถทำข้อสอบ online ในช่วงที่มาอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มีข้อเฉลยที่ถูกต้องแนะนำ
สอบถามรายละเอียดโทร 089 890-5494 >>> อ่านรายละเอียด... คลิ๊ก


 Flyer
 โปรโมชั่น
 ตารางอบรม
 ใบสมัคร
 เนื้อหาหลักสูตร (.pdf)
 คุณสมบัติวิทยากร
 สถานที่อบรมและการเดินทาง  ภาพบรรยากาศในการอบรม
 ผู้ทำคะแนนสูงสุดในการสอบ
 คำแนะนำของผู้ที่สอบผ่าน
 คำถามที่ผู้สนใจในหลักสูตรมักสอบถามบ่อยๆ
 หน่วยงานที่ได้ผ่านการอบรมและข้อมูลเชิงสถิติ
 ข้อคิดเห็นของผู้ที่เข้ารับการอบรม
 ที่พักสำหรับผู้อบบรมที่มาจากต่างจังหวัด

Ubuntu Linux Jump Start ! (for Server)


ความสำคัญของหลักสูตร
Ubuntu Linux เป็นลีนุกซ์ดิสทริบิวชั่นหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมสูงมาก เนื่องจากได้รับการออกแบบให้รองรับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่งานระดับเดสทอปไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์ระดับเอนเตอร์ไพร้ซ โดยมีการสนับสนุนอัพเดทด้านความปลอดภัยฟรี ในรุ่น LTS ( Long Term Support ) ยาวนานถึง 5 ปี สำหรับ Server Edition จึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานในระดับองค์กรได้ไม่แพ้ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์เชิงพาณิชย์อื่นๆ

หลักสูตร Ubuntu Linux Jump Start นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจจะใช้งานในระดับเบื้องต้นสามารถเริ่มต้นศึกษาได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด โดยเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจไปทีละขั้นตอนตั้งแต่การติดตั้ง การคอนฟิกเพื่อการเริ่มต้นใช้งาน การปรับแต่งตัวโปรแกรมให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งาน ไปจนถึงการคอนฟิกเพื่อใช้งานเป็นเซิร์ฟเวอร์ชนิดต่างๆ

จุดประสงค์ของหลักสูตร
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Ubuntu Linux
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่การติดตั้ง การคอนฟิก และการบำรุงรักษาระบบ
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ไปประยุกต์ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
  เป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวระบบ Network โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ในการใช้งานลีนุกซ์มาก่อน
  ระยะเวลาฝึกอบรม
  จำนวน 35 Hrs. (เฉพาะเนื้อหาอบรมไม่รวมช่วงพักเที่ยง) เวลา 9.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ หรือ เสาร์-อาทิตย์ รวม 5 วัน
  ตารางอบรม
  กันยายน - ตุลาคม
  จำนวนผู้เข้าอบรม
  จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 10-11 คน/กลุ่ม เพื่อคุณภาพที่ดีกว่า
  คุณสมบัติของวิทยากร
  วิทยากร : อ.ธีรภัทร มนตรีศาสตร์ ( LPIC-1, LPIC-2,LPIC-3,LCP, RHCE score 96.67%)
  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ
  - คู่มือประกอบการอบรม เรียบเรียงโดยทีมงาน MyComputer Training Center
  - ฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่อง Server 1 คน/1 เครื่อง
  - CD Ubuntu Server 12.04 จำนวน 1 แผ่น
  - Linux Certification ประกาศนียบัตร เมื่อเข้าอบรมครบตามหลักสูตร
  - อาหารว่าง ช่วงเช้าและช่วงบ่าย
  - บรรยากาศในช่วงเบรคจะผ่อนคลายด้วยการชม สารคดี ภาพยนต์ ข่าวสาร กีฬา และความบันเทิง
  การเบิกค่าใช้จ่ายเรื่องการอบรม
  บริษัท นิติบุคคลสามารถใช้สิทธิ์ได้รับยกเว้นภาษีในอัตรา 200% อ่านรายละเอียด..... คลิ๊ก
  หน่วยราชการสามารถเบิกได้ตามระเบียบของสำนักงบประมาณ
  เนื้อหาของหลักสูตร

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Ubuntu Linux ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบที่สำคัญ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Ubuntu กับลีนุกซ์ค่ายอื่นๆ ความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
 • ฝึกปฏิบัติการติดตั้ง Ubuntu Linux ศึกษาการออกแบบและจัดแบ่งพาร์ทิชั่นเพื่อประสิทธิภาพ ความปลอดภัย การบำรุงรักษาและความเหมาะสมกับหน้าที่ของเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัว
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิกเบื้องต้นก่อนการใช้งาน (First Login Configuration) เป็นขั้นตอนสำคัญอันดับแรกที่ผู้ติดตั้งระบบจะต้องดำเนินการเตรียมสภาพแวดล้อมของระบบให้พร้อมก่อนที่จะคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ต่อไปให้มีเสถียรภาพในการทำงานและมีความปลอดภัยสูง
 • ฝึกทักษะที่จำเป็นในการใช้งานลีนุกซ์ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบคอมมานด์ไลน์ (CLI)
 • ศึกษาระบบจัดเก็บไฟล์ (File System)และขั้นตอนการจัดการระบบไฟล์
 • ฝึกปฏิบัติการจัดการเนื้อที่ดิสก์ เช่น การใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต่างๆ การเพิ่มฮาร์ดดิสก์เข้าสู่ระบบ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการซอฟต์แวร์แพคเกจ
 • ฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม การถอนโปรแกรมออก และตรวจสอบโปรแกรมภายในระบบ
 • ศึกษางานบริการในระบบเครือข่ายและความรู้ที่จำเป็นต่อการจัดการระบบเครือข่าย
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิก DNS Server เพื่อสร้างชื่อโฮสต์และโดเมนให้เรียกใช้ได้จริงในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิก DHCP Server เพื่อแจกจ่ายค่าคอนฟิกของโปรโตคอล TCP/IP ให้แก่เครื่องลูกข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบแลน
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิก FTP Server เพื่อเปิดให้บริการอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ โดยเน้นทำงานร่วมกับ Web Server
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิก Web Server เพื่อใช้งานเป็นเว็บไซต์บริการในเวิล์ดไวด์เว็บ รวมทั้งใช้รันโปรแกรมประเภท CMS (Content Management System) หรือสร้างระบบเว็บเมล์
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิก MySQL Server เพื่อใช้งานเป็นระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการทำงานของโปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมประเภท CMS โปรแกรมเว็บเมล์ต่างๆ ที่ต้องการระบบฐานข้อมูลในการทำงาน
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิก Mail Server ให้บริการรับส่งอีเมล์ เสริมด้วยการกรองแสปม การใช้งานแบบเว็บเมล์ที่สะดวกจากทุกที่ โดยใช้ไอพีและชื่อโดเมนจริงที่ทางสถาบันจัดไว้ให้
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิก Internet Gateway เพื่อให้เครื่องลูกข่ายในระบบแลนจำนวนมากสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้พร้อมกัน โดยใช้โปรแกรม iptables ซึ่งเป็นไฟร์วอลล์ระดับเคอร์เนลของลีนุกซ์
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิก Squid Proxy Server เพื่อเพิ่มความเร็วและความปลอดภัยให้กับการเข้าเว็บไซต์ต่างๆ ของเครื่องลูกข่าย เป็นการต่อยอดจากการคอนฟิก Internet Gateway เพิ่มความสะดวกด้วยการทำ Transparent Proxy และศึกษาวิธีการเขียน ACL เพื่อป้องกันการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิก SAMBA File Server เพื่อการแชร์โฟล์เดอร์และเครื่องพิมพ์ให้แก่เครื่องลูกข่ายที่เป็น MS Windows ศึกษาการจัดทำแชร์โฟล์เดอร์ให้ผู้ใช้งานหลายคนเข้ามาทำงานร่วมกันได้ การกำหนดสิทธิ์บางบุคคล และการคอนฟิกให้ SAMBA ทำหน้าที่ตรวจสอบการล๊อกอินของวินโดวส์
 • ฝึกปฏิบัติการคอนฟิก Firewall โดยใช้โปรแกรม iptables ทำการเปิดปิดพอร์ตต่างๆ ได้ตามต้องการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะในกรณีที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจริงๆ
 • ทำ Work Shop เพื่อทบทวนเนื้อหาการอบรมที่ได้เรียนมาทั้งหมดอีกครั้ง โดยทางสถาบันจะจัดเวลาไว้ให้เพียงพอต่อการทบทวนและสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจที่จะนำไปปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ลักษณะของการฝึกอบรม
  เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นการลงมือทำงานจริง(Hands On) โดยจำลองสถานการณ์จากความต้องการใช้งานจริง (Scenarios-based training) เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ประสบการณ์มากที่สุด ภายใต้คำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน

  การฝึกอบรมหนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่อง โดยแต่ละเครื่องจะมีสิทธิ์ใช้งานไอพีแอดเดรสจริงเครื่องละ 1 ไอพี (ทางสถาบันจัดเตรียมไว้ให้มากถึง 14 ไอพี) พร้อมโดเมนจริงสำหรับใช้ฝึกคอนฟิกในหัวข้อที่ต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตจริงๆ ได้แก่ Proxy/Internet Gateway ,Web Server และ Mail Server จึงทำให้ผู้ฝึกอบรมได้สัมผัสกับสภาพการทำงานที่แท้จริงมากที่สุด


  ตัวอย่าง LAB : ต้องการแชร์อินเตอร์เน็ตให้เครื่องลูกข่ายทุกตัวในระบบเครือข่ายแลนในองค์กรสามารถออกไปใช้อินเตอร์เน็ตได้พร้อมกันทุกตัว โดยมีระบบพร๊อกซี่ช่วยเพิ่มความเร็วในการเปิดหน้าเว็บไซต์ มีการป้องกันการเข้าสู่เว็บไซต์ไม่พึงประสงค์ การจำกัดสิทธิ์การใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นรายบุคคล และต้องเป็นระบบ Transparent Proxy เพื่อให้บราวเซอร์สามารถเปิดเว็บไซต์ได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าพร๊อกซี่ในเว็บบราวเซอร์


  ตัวอย่าง LAB : หน่วยงานแห่งหนึ่งต้องการใช้งานเมล์เซิร์ฟเวอร์โดยใช้งานได้ผ่านหน้าจอเว็บบราวเซอร์ (web mail) มีระบบกรองแสปมเมล์ในตัวเองแบบฟรีอัพเดต สามารถรับส่งเมล์กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบ leased line และมีระบบฐานข้อมูลรายชื่อผู้ใช้อีเมล์ภายในองค์กร (Address Book) พร้อมการป้องกันการโจมตีที่จำเป็นเมื่อต้องทำงานด้วยไอพีจริง


  ตัวอย่าง LAB : บริษัทแห่งหนึ่งมีความต้องการเปิดเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์และรันแอปพลิเคชั่นที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง จำนวน 3 เว็บไซต์ โดยใช้ Ubuntu Linux เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล MySQL เพื่อทำงานร่วมกับ โปรแกรมประเภท CMS (Content Management System) ต่างๆ ที่จะติดตั้งใช้งาน โดยหลังจากคอนฟิกแล้วจะนำไปติดตั้งที่ IDC (Internet Data Center) จึงต้องป้องกันด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ • บทความที่เกี่ยวข้อง
  เลือก linux distro ที่เหมาะกับคุณ
  6 โอเอสทางเลือกจาก Ubuntu Linux
  การใช้งาน Virtualbox เพื่อการติดตั้ง Ubuntu Linux