linux training in Thailand
| Home | Articles | Download | Free Linux Tips | Resources | Training | Web Link | Linux Training English|
| Courses | Schedule | Price & Promotion | Map | Customer Ref. | Instructors | Certification | FAQ | Registration Form |
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการระหว่างวันที่ 27 -31 กรกฏาคม 2558 และเปิดทำการปกติวันที่ 3 สิงหาคม 2558
We are on vacations 5 days in July 27-31, 2015 Please contract Line ID : nok_fly or e-mail : info@itdestination.com
ITDestination จะปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2556
อาจจะทำให้ใช้งานไม่ได้ในบริการ Webboard Freetips และ E-Learning จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 1 มีนาคม 2560
กรณีติดต่อส่งข้อความมาที่ Facebook: LinuxITDestination หรือ e-mail: info@itdestination.com ซึ่งจะติดต่อกลับประมาณ 17.00 น.
ผู้ลงทะเบียนอบรมสามารถทำข้อสอบ online ในช่วงที่มาอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มีข้อเฉลยที่ถูกต้องแนะนำ
สอบถามรายละเอียดโทร 089 890-5494 >>> อ่านรายละเอียด... คลิ๊ก
MyComputer FAQ
Q.ทำไมจึงต้องมีการวัดผลก่อน-หลังอบรม
A.เนื่องจากพื้นฐานของผู้เข้าอบรมมีความแตกต่างกัน การทดสอบวัดความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยกระตุ้น และย้ำเตือนให้มีความสนใจในเนื้อหาที่มีความสำคัญๆ หลังจากฝึกอบรมไประยะหนึ่ง (วันแรกของหลักสูตร Networking Workshop ) จะจัดสอบอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ข้อสอบชุดเดิม เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบความก้าวหน้าในการฝึกอบรมและ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนารู้เรียนอย่าง เหมาะสมเป็นรายบุคคลต่อไป

Q.ประกาศนียบัตรมี 2 แบบ มีเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
A.2 แบบจะแตกต่างกันค่ะ คือ
แบบแรกจะออกให้สำหรับผู้ที่เข้ารับอบรม โดยมีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 90% ของหลักสูตร
แบบที่สองประกาศนียบัตรรับรองการทดสอบความสามารถด้านลีนุกซ์ ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบ ความรู้และความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม Liunx Networking Workshop โดยเกณฑ์ผ่านกำหนดไว้ 70- 80 % หากท่านใดไม่ผ่านสามารถสอบแก้ตัวได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นอกจากนี้ยังได้รับเสื้อโปโล "The Ace" ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.itdestination.com/training/linux-certification/

Q.หลักสูตร Linux First Step มีความสำคัญอย่างไร มีความจำเป็นที่จะต้องอบรมหลักสูตรนี้หรือไม่
A.หลายคนอาจจะคิดว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา Linux ที่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Linux มาก่อนเลย ซึ่งทางผู้จัดทำหลักสูตรมีความเห็นว่ากลุ่มผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ในระยะ 1 ปี ที่ผ่านมามีความต้องการระยะเวลาในการปรับตัวมากขึ้นกว่ายุคแรกๆ แต่นั่นเป็นความจริงส่วนหนึ่งเท่านั้น

อันที่จริงแล้วเนื้อหาสาระของ Linux First Step ( LFS ) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการติดตั้ง การเลือกแพคเกจ มุมมองเชิงระบบโดยรวมของระบบปฏิบัติการทั้งในด้านการตอบสนองความต้องการใช้งาน ด้านประสิทธิภาพและด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและหาผู้บริการระบบลีนุกซ์ ขาดความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่สามารถจัดตั้งโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่เอื้อต่อการเป็นระบบที่สมบูรณ์ได้ ตัวอย่างความรู้ที่สำคัญดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ข้อพิจารณาในการออกแบบวางแผนแบ่งพาร์ทิชั่น ข้อจำกัดและกระทบจากการแบ่งพาร์ทิชั่น การเตรียมระบบเพื่อรองรับการใช้งานที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ความสำคัญของการ mount ระบบไฟล์ของลีนุกซ์และหลักความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่าย TCP/IP และ OSI RM

ในเชิงทักษะ หลักสูตร LFS ยังได้เสริมรายละเอียดในการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมแบบคอมมานด์ไลน์ ประกอบกับระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นย่อมส่งผลให้ผู้รับการอบรมเกิดความคุ้นเคยและมีทักษะเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการฝึกอบรมในหลักสูตรขั้นสูงต่อไป ซึ่งต้องมีความเข้มข้นทั้งด้านสาระความรู้ที่ต้องศึกษาและการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลจริง ดังนั้นหากปราศจากการเตรียมความพร้อมในด้าน ทักษะแล้วการฝึกอบรมในระยะถัดไปจะขาดประสิทธิภาพในระดับที่ควรจะเป็น

ทักษะต่างๆ ดังกล่าวยกตัวอย่างเช่น การใช้ประโยชน์จาก Virtual Terminal Command History เทคนิคการใช้ Vim Editor การปรับแต่งสภาพแวดล้อมแบบ GUI เพื่อความคล่องตัวในการทำงานเป็นต้น
Q.สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านลีนุกซ์มาน้อยหรือไม่ได้จบด้านคอมพิวเตอร์มาเลยมีคำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรมหรือไม่
A.สำหรับผู้ที่มีความตั้งใจและความขยันเป็นทุน คงไม่มีอะไรยากเกินความสามารถ เนื่องจากมีผู้เข้าอบรมหลายท่านที่เป็นลักษณะนี้แต่สามารถเป็นแอดมินลีนุกซ์แบบมืออาชีพได้ ถ้าหากว่ามีการเตรียมตัวดี มีการสมัครเรียนมาแต่ก่อนการอบรมประมาณ 15-30 วัน ซึ่งจะให้คู่มือให้คุณกลับไปอ่านก่อนเพื่อเตรียมตัวก่อนมาอบรม และหลังจากการอบรมควรทบทวนเนื้อหาทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้ว การเรียนลีนุกซ์ให้ประสบความสำเร็จ คือควรที่จะฟังอาจารย์บรรยายเข้าเข้าใจเสียก่อน แล้วฝึกปฏิบัติ หากมีข้อสงสัยควรรีบถามอาจารย์ทันที และในขณะปฏิบัติควรคอนฟิกตามขั้นตอนที่อาจารย์แนะนำก่อน เมื่อทำได้แล้ว คุณอาจจะลองวิธีอื่นๆ หรือสอบถามอาจารย์เพิ่มเติม ซึ่งอาจารย์ท่านจะใจดีจะแนะนำเทคนิคใหม่ๆ ให้
Q.ผมตั้งใจว่าจะสอบ Certified อยากทราบว่าเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว มีโอกาสสอบได้มากน้อยเพียงใด
A.เนื่องจากเนื้อหาที่เราเปิดอบรมครอบคลุมการสอบ Cert. ประมาณ 80% ที่เหลืออีก 20% อยู่ที่ปัจจัยด้านอื่นๆ อีก เช่น คุณจะต้องมีการทบทวนเนื้อหาและฝึกทำ Lab ให้เกิดความคล่องตัว และมีความแม่นยำในการแก้ไขปัญหา ที่สำคัญคือความมั่นใจในตัวเอง และทั้งหมดนี้ทางอาจารย์ผู้สอนสามารถแนะนำให้คุณได้ในระหว่างเรียน ว่าสิ่งใดมีความจำเป็นและสำคัญสำหรับการสอบ
Q.ถ้าจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำถึงการเตรียมตัวสอบ รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการสอบ Cert. ได้หรือไม่
A.ได้ค่ะ ไม่มีปัญหา เพราะทุกกรุ๊ปที่เข้ามาเรียนที่ MyCom จะมีผู้ที่ต้องการสอบ Cert. ประมาณ 4-5 คนอยู่แล้ว จึงมักจะเป็นคำถามยอดฮิตที่ทุกคนถาม และอาจารย์ก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสอบ Cert. อยู่แล้ว ซึ่งหลายคนหลังจากจบไปแล้วก็จะสามารถประเมินได้ว่าตัวเองจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
Q.ผมใช้ Linux ในที่ทำงานอยู่แล้ว มีปัญหา บางทีก็อาศัยการลองผิดลองถูก ซึ่งผมก็เข้าใจดีว่าพื้นฐานอาจจะไม่ดีพอ จึงอยากจะนำปัญหาเหล่านี้มาสอบถามอาจารย์ แต่ก็เกรงใจอาจารย์ว่าถามมาก และกลัวเพื่อนร่วมชั้นเรียนจะรำคาญเอาได้
A.ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะ อาจารย์ที่ MyCom ชอบให้ผู้เรียนถาม เพราะถ้าหากว่าในชั้นเรียนผู้เรียนไม่ถามอาจารย์จะเป็นฝ่ายถามผู้เรียนแทน ซึ่งอาจารย์บอกว่าจะเรียนไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ ไม่เหมือนกับผู้เรียนตั้งคำถามและสิ่งที่คุณถามมาก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนท่านอื่นๆ ด้วย เนื่องจากบางคนอาจจะไม่มีประสบการณ์จริงเหมือนกับคุณ จะได้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันอีกด้วย แต่ก็มีบางท่านบอกว่าจะมีคำถามเยอะในวันที่มาเรียนวันแรก แต่พอเรียนๆ ไปก็ไม่ได้ถามอะไร เพราะว่าคำตอบได้ถูกเฉลยในระหว่างที่เรียนแล้ว จึงไม่ได้ถามอาจารย์อะไรมากนัก
Q.ที่ MyCom เรียนแบบ GUI โดยใช้เครื่องมือมาช่วยหรือไม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้ผมได้ไปอบรมที่สถาบันแห่งหนึ่งใช้เครื่องมือ พอกลับมาทำงานจริง ติดปัญหาแก้ไขด้วยตัวเองไม่ได้
A.การเรียนที่นี่จะเรียนในลักษณะ Command Line คือคุณจะต้อง config ทุกอย่าง ด้วยตนเอง โดยการพิมพ์คำสั่งและแก้ไขไฟล์คอนฟิก เนื่องจากเครื่องมือนั้นมีข้อดีคือง่าย สะดวกและรวดเร็วในการ config คลิ๊กมั่วๆ บางทีอาจจะทำงานให้ได้ ส่วนข้อเสียคือถ้าติดปัญหาหรือต้องการแก้ไข ถ้าไม่มีความรู้ก็จะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ และ หากมีการปรับเปลี่ยน Version ก็จะต้องมาลองผิดลองถูกกันอีก ส่วนแบบ Command นั้นมีข้อเสียคือว่าจะต้องพิมพ์เยอะ ข้อดีคือ Admin สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของระบบอย่างแท้จริง ทำให้การจัดและควบคุมของ Admin มีความแม่นยำแน่นอนกว่าและสามารถดึงคุณสมบัติต่างๆ ของโปรแกรมออกมาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์กว่าและที่สำคัญคือการสั่งงานด้วยคำสั่งนี้เป็นธรรมชาติของ Linux/Unix ที่มีการยอมรับในระดับสากลสังเกตได้จากการสอบ Certified ต่างๆ จะวัดความสามารถในระดับ Command line เท่านั้น
Q.สไตล์การสอนของอาจารย์เป็นอย่างไร จะดูให้หรือไม่ว่ามีปัญหา
A.อาจารย์บรรยายทฤษฎีก่อน เช่น เรียนเรื่อง Apache จะเล่าถึงลักษณะการทำงานของ Apache Server ว่ามีหน้าที่อะไร มีทฤษฎีหรือ protocol อะไรที่มีความเกี่ยวข้องกัน มี Service ที่จะมาให้บริการ ต้องเปิด Service อะไร 1 2 3 ตาม Step จากนั้นก็จะทำ LAB กัน โดยอาจารย์จะเช็คทีละคนว่า Server ของใครบ้างที่ติดปัญหา ถ้าใครติดปัญหาก็จะอธิบายถึงสาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงการยกตัวอย่างในสภาพแวดล้อมจริงและแนะนำ Solution ที่มีความเหมาะสมกับองค์กร
Q.ผมไม่มีพื้นฐาน Linux/Unix มาก่อนเลย แต่มีประสบการณ์ Windows 2000 ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นเรียนคอร์สไหนก่อน
A.มีความรู้เกี่ยวกับ Network ไม่ว่าจะเป็น Windows 2000, Win NT, Netware สามารถมาเริ่มต้นคอร์ส Linux First Step, Linux System Admin และ Linux Networking Workshop ได้ค่ะ เนื่องจากคุณมีความรู้ Network มาอยู่แล้ว ในหลักการทางด้าน ทฤษฎี Network จะเหมือนกัน เพียงแต่ OS ต่างกัน ก็ต้องมาปรับตัวกันอีกหน่อย ซึ่งคุณจะมาปรับตัวเหมือนๆ กันกับผู้เรียนคนอื่นๆ รวมทั้งอาจารย์ก็จะปรับแนวทางให้เข้ากันได้ทั้งชั้นเรียน เพื่อไม่ให้ผู้เรียนบางท่านเกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวถ่วงทำให้เพื่อนในชั้นเรียนช้าไปด้วย สำหรับใครที่ช้าอาจารย์ก็จะช่วยดูแลเป็นพิเศษ ส่วนใครมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว อาจารย์จะดูอยู่ห่างๆ แต่ว่าจะไม่ทิ้งกัน
Q.จะเรียน Linux อย่างไรให้ได้ผล เนื่องจากผมมุ่งมั่นมากอยากจะเป็น Admin ในระดับเซียนให้ได้
A.ตอบ ไม่ยากเลย จะเรียนให้ได้ผลก็จะต้องเรียนให้สนุก เริ่มจากในห้องเรียน ที่ MyCom บรรยากาศจะเป็นแบบกันเอง เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างมาก ฉะนั้นผู้เรียนไม่ควรจะซีเรียสกับเนื้อหาหรือมัวแต่กังวลกับโจทย์ที่ได้รับมอบหมายมาจากหน่วยงานให้มากนักเพราะจะทำให้คุณเรียนแบบไม่มีความสุข ในการทำ Lab ควรจะช่วยกัน หลังจากเรียนจบแล้วควรตั้ง Server ในหน่วยงานให้ใช้งานให้ได้ และหมั่นทบทวนหาประสบการณ์เพิ่ม
Q.หลังจากที่เรียนจบแล้ว หากติดปัญหาสามารถที่จะสอบถามปัญหากับอาจารย์ได้หรือไม่
A.อาจารย์เต็มใจ และยินดีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกศิษย์ทุกท่านอยู่แล้วค่ะ โดยการสอบถามปัญหาคุณสามารถใช้ Webboard ซึ่งอาจารย์สะดวกในการตอบคำถามมากที่สุด เนื่องจากใน Webboard คุณสามารถที่จะเล่าอาการ และบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ config ให้ละเอียดได้ ภายใน Webboard ของสมาชิก IT Destination จะมีการตรวจสอบชื่อ และรหัสผ่าน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมกับ MyCom จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องสมาชิกได้ ภายห้องจะมีกระทู้เก่าของผู้ที่มีปัญหาคล้ายกับเรา ซึ่งจะสามารถศึกษาและหาประสบการณ์ได้ที่นี่ โดยภายในมีอาจารย์และศิษย์เก่าหลายๆท่าน ที่เก่งๆ ช่วยแก้ปัญหาให้
Q.ผมต้องการอบรม Linux First Step, Linux System Admin Linux Network คนละเดือนกับ ได้หรือไม่
A.ไม่ได้ค่ะ เพราะ หลักสูตรมีความต่อเนื่องกัน และเราเปิดอบรมเป็นกลุ่มเล็ก การเปิดแยกเดือนกันทำให้ไมีปัญหาในเรื่องการจัดการ
Q.การเรียนแบบ 1 คน 1 เครื่องหรือไม่
A.ใช่แล้วค่ะ 1 คน / 1 Server และ 1 คน IP จริง Domain จริง
Q.สถานที่อบรมอยู่ไกลไปหน่อย
A.หากมองว่าไกลสำหรับบางท่านก็คงไกลแค่ระยะทางค่ะ แต่การเดินทางค่อนข้างสะดวกนะค่ะ แต่เชื่อไม๊ค่ะว่ามีเรียนที่เดินทางไป-กลับ กรุงเทพ-นครปฐมมาแล้ว และอีกอย่าง เส้นทางนี้มีรถตู้ผ่านหลายสาย และอยู่ใกล้กับทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา และวงแหวนรอบนอก นอกจากนี้สำหรับผู้ที่มาทางด้านเกษตร ก็สามารถใช้เส้นทาง เกษตร-นวมินทร์ เป็นเส้นทางที่สะดวก แต่มีผู้อบรมชื่อ คุณรุ่งโรจน์ ยินดีทิพย์ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า ระยะทางไม่ใช่อุปสรรค์ เพราะศูนย์อบรมที่มีคุณภาพมีไม่มากนัก
Q. บริษัทต้องการได้รับยกเว้นภาษีในอัตรา 200% มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
A.บริษัทหรือนิติบุคคลที่ส่งพนักงานไปฝึกอบรม ภายนอก ( Public ) เพื่อพัฒนาฝีมือ สามารถนำใบเสร็จจากสถาบันฯ ไปยื่นกรมสรรพากรเพื่อขอยกเว้นภาษีได้โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 100% แรก เป็นการใช้สิทธิ์ ตามประกาศกระทรวงการคลัง และอีก 100% ตามประกาศของกรมสรรพากรดังรายละเอียดเอกสารต่อไปนี้
 • พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 (.pdf)
 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 148 (.pdf)
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฯ ( .pdf )
 • รายงานค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้าฝึกอบรมฯ (.pdf)


 • ต้องขอบอกว่ายอดเยี่ยม อ.มักจะแทรกความรู้จากประสบการณ์จริงและมีเทคนิคใหม่ๆ
  ให้ได้เรียนรู้สม่ำเสมอ สอนได้เข้าใจง่าย ต่างจากที่ผมเคยเห็น ที่เค้าสอนตามตำรา แต่เป็น
  ตำราที่คนอื่นเขียน หรือแปลมาจากต่างประเทศ แต่ตำราของอ.เขียนมาจากความเข้าใจ
  และประสบการณ์ ซึ่งถ่ายทอดได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
  คุณวิจิตร เจนตระกูลโรจน์ ,หน่วยงาน บจก. เซอร์เรียล สตูดิโอ
  >> ข้อคิดเห็นของผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ
  MyComputer Training Center
  Tel 0-2509-8444