linux training in Thailand
| Home | Articles | Download | Free Linux Tips | Resources | Training | Web Link | Linux Training English|
| Courses | Schedule | Price & Promotion | Map | Customer Ref. | Instructors | Certification | FAQ | Registration Form |
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการระหว่างวันที่ 27 -31 กรกฏาคม 2558 และเปิดทำการปกติวันที่ 3 สิงหาคม 2558
We are on vacations 5 days in July 27-31, 2015 Please contract Line ID : nok_fly or e-mail : info@itdestination.com
ITDestination จะปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2556
อาจจะทำให้ใช้งานไม่ได้ในบริการ Webboard Freetips และ E-Learning จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 1 มีนาคม 2560
กรณีติดต่อส่งข้อความมาที่ Facebook: LinuxITDestination หรือ e-mail: info@itdestination.com ซึ่งจะติดต่อกลับประมาณ 17.00 น.
ผู้ลงทะเบียนอบรมสามารถทำข้อสอบ online ในช่วงที่มาอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มีข้อเฉลยที่ถูกต้องแนะนำ
สอบถามรายละเอียดโทร 089 890-5494 >>> อ่านรายละเอียด... คลิ๊ก

The Review from Customer to Linux Certification Test

  ความคิดเห็นของคุณธีรวัฒน์ ไม้จันทร์

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     เป็นตัวชี้วัดความรู้ในสิ่งที่เราได้เรียน ได้ศึกษาว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด และเรายังรู้จัดที่เราผิดพลาดข้อที่เราไม่สามารถทำได้
     เพื่อที่เราจะได้ศึกษาเพิ่มเติมให้มีความเข้าใจมากขึ้นในจุดที่เราบกพร่อง


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ผมเริ่มต้นจากความชอบ ครั้งแรกที่ได้จับ Linux รู้สึกว่ามีความพิเศษ ดูคลาสสิคและมีศิลปะ จากนั้นก็เริ่มศึกษาด้วยตนเอง ซื้อหนังสือมาอ่าน
     สอบถามจากคนที่มีความรู้ ค้นหาจาก Internet จนได้มาทำงานด้าน Linux ก็เริ่มมีประสบการณ์มากขึ้น


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     ในการสอบส่วนต่างๆ นี้ ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไป เพราะสิ่งที่ออกสอบมาจากที่ อ.สอน และบวกกับความรู้ทั่วไปของ Linux ซึ่งตัวผมก็อ่านมาบ้าง
     ทำให้ไม่กดดันมากนัก รู้สึกสนุกและท้าทายดี สำหรับการสอบ


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     Linux มันไม่ง่าย ต้องหมั่นทบทวนและฝึกฝนเพื่อทำความเข้าใจ หากเจอผู้สอนดี จะช่วยให้เรามีความเข้าใจได้มากขึ้น สำหรับการเตรียมตัวสอบ
     ต้องอ่านและฝึกฝนบ่อยๆ จนเกิดความชำนาญหรือความเข้าใจในแต่ละเรื่องอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะสามารถแก้ไขหรือคอนฟิกได้อย่างถูกต้อง


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     อ.ผู้สอนทำการสอนและถ่ายทอดความรู้ได้ดี สอนไปทำ Lab ไป ต่างกับสถาบันอื่นๆ และ อ.ผู้สอนใส่ใจผู้เรียนทุกคน ไม่มองผ่าน
     ทำให้ได้รับประโยชน์มากในกรณีที่เราไม่เข้าใจ ทำ Lab ไม่ผ่านก็จะมี อ. มาช่วยดู ช่วยแก้ไขปัญหา จนผ่านและทำให้มัความเข้าใจมากขึ้น


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ชอบ เพราะเป้นการวัดผลว่าสิ่งที่เรียนมา เราเข้าใจมากน้อยเพียงใด หากเจอสถานะการณ์จริง เราจะแก้ไขปัญหาหรือติดตั้ง คอนฟิกได้หรือไม่
     การทดสอบเป็นตัวชี้วัด และยังสามารถบอกจุดที่เราบกพร่องในเรื่องต่างๆ เพื่อที่เราจะได้ทำความเข้าใจเรื่องนั้นไห้มากยิ่งขึ้น
  ความคิดเห็นของ คุณสิทธิพงศ์ อมรศิริอาภรณ์

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์มากครับ เพราะจะช่วยประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Linux และมีความพร้อมมากน้อยแกค่ไหน
     ก่อนจะไปสอบ Cert. RHCE, RHCSA, ทั้งยังเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาและรวมถึงการนำไปใช้กับงานที่ทำงานอยู่จริงด้วย


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ส่วนใหญ่จากประสบการณ์จริงที่เจอจากการทำงาน ประสบการณ์ด้าน UNIX ที่มีนำมาปรับพื้นฐานกับการใข้งาน Linux
     และค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ จากบน Internet / Google เป็นหลักครับ


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     รู้สึกเป็นกังวลและเครียดมาก ข้อสอบเยอะและกลัวทำไม่ทัน (อาจารย์เตือนหลายรอบตอนเรียน)
     ข้อสอบ 50 ข้อ ถ้าไม่ตั้งใจเรียนและไม่ทบทวนสิ่งที่เรียนมาเพื่อเตรียมตัวสอบ คงไม่ถึง 80% แน่นอน
     การแก้ปัญหา ถ้าเข้าใจหลักการ กระบวนการ Boot Process ต่างๆ ที่อาจารย์สอนในห้องเรียน คิดว่าไม่ยากเกินไป
     การคอนฟิก ข้อสอบครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนในห้อง อาจมีนอกเหนือจากในหนังสือ แต่มีข้อง่ายสลับมาเพื่อให้คำแนน
     ไม่งั้นทำไม่ทันตกแน่ครับ (อาจารย์อุส่าห์ใจดี)


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     พยายามทบทวนสิ่งที่เรียนและลงมือทำตามที่อาจารย์สอนในห้องเรียน เพื่อที่จะได้เข้าใจกระบวนการและหลักการทำงานต่างๆ ได้ถูกต้องแม่นยำ
     และเพื่อเกิดความชำนาญในส่วนของการเตรียมตัวสอบนั้น ควรทบทวนเนื้อหาที่เรียนและสิ่งนี้จดเพิ่มเติมมา เพื่อที่จะช่วยให้ทำข้อสอบได้ทัน
     ตามเวลาที่กำหนด และไม่กังวลตอนที่เวลาใกล้จะหมดครับ


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     บรรยากาศในห้องเรียน ไม่เครียดอาจารย์มีความเป็นกันเองกับผู้เรียน สามารถสอบถามปัยหาต่างๆ และรวมถึงเทคนิคที่ช่วยในการทำงาน
     อีกทั้งอาจารย์มีความเข้าใจและประสบการณ์ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Linux ให้ผู้เรียนมาก ทั้งในเนื้อหาที่เรียน และการแก้ปัญหาต่างๆ
     ที่พบระหว่างเรียนครับ


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     รู้สึกกังวลและเครียดมาก กลัวทำข้อสอบไม่ทัน แต่รู้สึกท้าทายดี สำหรับการทดสอบและเป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่วันแรก จนวันสุดท้าย
     ว่าเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน สำหรับการเตรียมตัวจะไปสอบ Cert RHCE, RHCSA ครับ
     ซึ่งการทดสอบแบบนี้ ยังไม่พบจากศูนย์ฝึกอบรมที่อื่นๆ ที่ได้ไปเรียนมาครับ
  ความคิดเห็นของ คุณปริญญา จิระดำรง

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์มากครับเป็นการได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนทั้งหมด และได้ลงมือปฎิบัติจริง ทำให้เรารู้ว่าสิ่งใหนที่รู้มากหรือต้องทบทวนใหม่อีกรอบ

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     อ่านหนังสือทบทวน และฝึกฝนในการใช้งานให้เกิดความชำนาญ และมีศึกษาเพิ่มจาก Internet e-leaning บ้าง

3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     ขอแยกออกตามที่ได้ทดสอบเลยน่ะครับ
     3.1 ข้อสอบ การทดสอบแก้ปัญหา อันนี้ทั้งตื่นเต้นและลนมาก กว่าจะตั้งหลักได้เกือบครึ่งชัวโมงเลย
     3.2 ข้อสอบ 50 ข้อ ส่วนนี้มีทั้งยากและง่าย ถือว่าเป็นการทบทวนที่เรียนมาทั้ง 10 วันได้ดีที่เดียว
     3.3 ข้อสอบ การคอนฟิก ส่วนนี้ค่อนข้างเยอะ ทำไม่ทันเลย ต้องอาศัยอ่านดูทุกข้อว่าอันใหนสามารถทำร่วมกันได้
     เพื่อให้สามารถทำได้เยอะที่สุด ถือว่าทั้งตื่นเต้นและทบทวนที่เรียนมาทั้งหมดในภาคปฎิบัติเลย


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ผมก็จะแนะนำว่าจริงๆ แล้ว Linux ไม่ได้ยากเกินไปผมว่าบางคนที่คืดว่ายากน่าจะยังไม่เคยได้ลองมาสัมผัสมันบ่อยๆ และอาจจะยึดติดกับ
     Interface graphic อย่าง OS windows เลยมองว่ายาก แต่ถ้าได้ลองมาเรียนและศึกษาจะรู้ว่ามันไม่ยากมากเลย อีกทั้งยังน่าสนใจอีกด้วย


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     อาจารย์สอนเป็นกันเองมาก นึกว่าเรียนตัวต่อตัวเลย ทุกบทที่สอนมีทริกหรือแนะนำให้ตลอด และมีให้ปฎิบัติด้วย ทำให้เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม
     ส่วนเพื่อนๆ ที่เรียนด้วยก็ให้ความรู้และประสบการณืระหว่างกันดีครับ ทำให้ได้ประโยช์และนำมาใช้ในงานได้เยอะเลย


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ชอบมากครับ มันเป็นการวัดความเข้าใจที่เราเรียนมาตลอด 10 วันได้ดีเลยครับ
  ความคิดเห็นของ คุณปราการ อัศวชีวันธรกุล    ACE "Pok"
1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์มากครับ เพราะถือได้ว่าเป็นการทบทวนความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดในช่วงเวลาสองอาทิตย์
     ซึ่งจริงๆ แล้วบทเรียนทั้งหมดจะมีความสัมพันธ์และต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย
     ดังนั้นการทดสอบนี้จึงเข้มข้นมาก


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ส่วนตัวก็เรียนจากการทำงานจริงบ้าง เวลาติดอะไรหรือไม่รู้อะไรก็อาศัยการค้นหาจากกูเกิ้ลเอาเป็นหลัก
     ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้อาจจะไม่ได้ทำให้เราเข้าใจจริงๆ เหมือนเป็นการหาคอมมานต์มารัน ไม่ได้ก็หาวิธีอื่นไปเรื่อยๆ
     จนได้สิ่งที่เราต้องการ


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
       สำหรับผมส่วนที่ชอบที่สุดในข้อสอบทั้ง 3 ส่วนคือการทดสอบแก้ปัญหา ( Trouble Shooting) เนื่องจากเป็นข้อสอบที่เรียกได้ว่าท้าทายมาก เพราะเราจะ
       ไม่มีทางรู้ว่าอาจารย์จะวางยาอะไรมา แล้วเราต้องหามันให้เจอและแก้มันให้ได้ เป็นการจำลองสถานการณ์จริงที่เราอาจจะเจอในการทำงานจริงก็เป็นได้
       ต้องอาศัยการสังเกตุ ดูจากอาการที่เจอว่าเป็นอะไร และไปแก้ตรงไหน

     ส่วนข้อสอบ 50 ข้อ ( Multiple Choice ) ผมว่าเป็นข้อสอบที่ดี คือไม่ยาก ไม่ง่าย แต่ต้องแม่นยำจริงๆ เพราะถ้ากาผิด ก็คือผิดเลย ตอนที่ทำเนื่องจาก
     ผมไม่แม่นทำให้เกิดอาการลังเล ในการตอบคำถาม ก็พยายามนึกถึงสิ่งที่อาจารย์สอนในห้องเรียน

      สำหรับข้อสอบคอนฟิก เรียกได้ว่าเป็นการทบทวนครั้งสุดท้ายของบทเรียนทั้งหมด ต้องทำเยอะมาก แต่ขั้นตอนการทำทั้งห่มด อาจารย์ก็ได้สอน ได้อธิบาย
      และมีให้ทำ workshop ในห้องเรียนหมดแล้ว เหลือแค่เรามาประยุกต์ให้ถูก ให้เร็ว เพราะต้องทำใหม่ตั้งแต่ลงเครื่องใหม่กันเลยทีเดียว เรียกได้ว่าหลงลืม
      ขั้นตอนใดไป ก็ถูกตัดคะแนนไปตามนั้น ดังนั้นนอกจากทำให้เร็วเพื่อแข่งกับเวลาแล้ว จึงต้องอาศัยความรอบคอบด้วย


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     จริงๆ ถ้ามีเวลาหลังจากเรียนเสร็จ อยากจะแนะนำให้จดแยกออกมาเป็นเรื่องๆ เป็นขั้นตอน เพื่อให้สะดวกในการทบทวน ง่ายสำหรับการค้นหา และสามารถ
      นำไปใช้งานได้เลย เมื่อจำเป็นต้องนำมาใช้ในการทำงานจริง ส่วนในระหว่างเรียน เทคนิคที่ผมใช้คือ อย่างเพิ่งรีบจดขั้นตอนหรือคำสั่งตามอาจารย์บน
      กระดานทันที ให้ฟังอาจารย์ก่อนฟังให้เข้าใจวัตถุประสงค์หลักของ workshop ก่อนว่าต้องการอะไร และทยอยๆ จดมาเป็นขั้นตอน ถ้ามีคำถามให้รีบถาม
     อาจารย์ในห้องเรียน และเมื่อทำ workshop ให้ทำตามจากที่เราจดแทน อย่ามองกระดานและพิมพ์ตามเพื่อเป็นการตรวจสอบอีกทีว่าสิ่งที่เราจดมา
     จดมาถูกต้องครบถ้วนและใช้ได้จริง ที่สำคัญต้องพยายามสังเกตจากคำสั่งต่างๆ ที่เราพิมพ์ไปว่ามันเกิดผลยังไง เพราะหลายครั้ง คำสั่งที่เราพิมพ์แล้วเอ็นเทอร์
     ลงไป อาจจะไม่ได้แสดงผลอะไรออกทางหน้าจอให้เราดู แต่เราต้องรู้ว่าจะเช็คยังไงว่าคำสั่งนี้ทำงานได้ถูกต้อง ตามที่เราต้องการ ซึ่งผมค่อนข้างให้ความสำคัญ
     กับตรงนี้ค่อนข้างมาก เพราะมันทำให้เราเข้าใจคำสั่งต่างๆ มันส่งผลอะไรกับเครื่องเรา


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     การเรียน และการทำ workshop ที่นี่ ผมว่าเข้มข้นมากคือ 80-90% ของเนื้อหามี wokrshop รองรับเกือบหมด ทำให้เข้าใจจากการลงมือทำ บรรยากาศ
     เป็นกันเองมาก สามารถสอบถามปัญหาได้ทันทีที่สงสัย และเนื่องจากจำนวนคนที่มาเรียนมีไม่เยอะ ดังนั้นการควบคุมเวลา และความเร็วในการสอนค่อนข้าง
     เป็นไปโดยราบรื่น ไม่เร็ว ไม่ช้าเกินไป อาจารย์สอนสนุก และสามารถสอนสิ่งท่เข้าใจยาก หรือถ้าอ่านเอง อาจจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจประมาณนึง
     ให้เข้าใจได้ในไม่กี่ประโยค หลายๆ เรื่องที่เคยสงสัยมาจากที่เจอมาในระหว่างทำงานและหาคำตอบไม่ได้ ก็มาได้คำตอบจากอาจารย์ที่นี่ นอกจากนี้อาจารย์
     สามารถโยงทฤษฎีต่างๆ ที่เคยเรียน เคยรู้มานานจนบางทีลืมไปแล้ว กลับมาอธิบายในหัวข้อต่างๆ ตามบทเรียนได้อีกด้วย เรียกได้ว่านอกจากจะได้รับความรู้
     ลีนุกซ์ที่ลึกขึ้นกว่าเดิมแล้ว ยังได้ความรู้ด้านระบบปฏิบ้ติการ รวมถึงเน็ตเวิร์ค และอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งพอกลับมาทำงาน ก็สามารถใช้สิ่งที่เรียนมาได้ทันที


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     หลังจากส่งข้อสอบคืนอาจารย์วันที่สอบ อาจารย์ก็ยังถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง ผมตอบว่า "มึน ครับอาจารย์" ฮ่า... ข้อสอบเยอะมาก ทำจนมึนจริงๆ
     ออกจากห้องสอบยังเบลอๆ อยู่เลยครับ แต่ก็สนุกดี เพราะท้าทายดีครับ
  ความคิดเห็นของคุณไกรฤกษ์ พัวไพบูลย์    ACE "เติ้ง"
1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์มากครับ ทำให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้ที่เรียนมา และฝึกแก้ปัญหาเบื้องต้น
     ที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ครับ


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ที่ผ่านมาก็มีเพียงติดตั้งเล่นๆ เฉยๆ config ยังไม่เป็นและหาข้อมูลจาก Internet
     และรู้สึกว่ามันยากมากสำหรับ Linux3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     ในช่วงที่ทำข้อสอบ 50 ข้อนั้น พอเห็นข้อสอบและได้ลงมือทำนั้น อาจารย์นำคำถาม คำตอบมาจากไหนเนี่ยที่อ่านๆ มา ใน e-Learning ไม่เห็นตรงเท่าไหร่เลย
     เป็นเนื้อหาที่สอนใน class ทั้งนั้นเลย แต่ก็ยังทำผ่านมาจนได้ ช่วงการ config ตื่นเต้นมากครับ เห็นโจทย์แล้วจะทำข้อไหนก่อนดี ต้องใจเย็นๆ ครับ ค่อยๆ
    ทำไปเรื่อยๆ ทีละข้อครับ


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     หลังจากเรียนควรจะต้องทดสอบการ config จากบทเรียนซ้ำๆ เพื่อให้เราเข้าใจในการเรียนเพิ่มขึ้น ทำแบบทดสอบ e-Learning ให้เยอะๆ ครับ
     ความรู้สึกผมการเรียน Linux นั้นใช้การจำอย่างเดียวไม่พอ จะต้องลงมือทำบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญครับ


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     บรรยากาศในการเรียนสบายๆ ครับ เป็นกันเอง ในการสอนอาจารย์ก็จะแทรกประสบการณ์จริงเป็นตัวอย่างเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานได้

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ตื่นเต้นดีครับ เพราะไม่รู้ว่าจะเจอการทดสอบแบบไหน และเราจะไม่รู้ด้วยว่า อาจารย์จะวาง bug อะไรให้เราแก้ไข มีทั้งยากและง่ายปะปนกันไปครับ
     โดยส่วนตัวก็ชอบนะครับ เป็นการวัดผลการเรียนได้เป็นอย่างดีว่าเราสามารถจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้หรือไม่
  ความคิดเห็นของ คุณชวิน บุญนำสุขสกุล    ACE "him"
1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     การทดสอบช่วยให้ผู้รู้ว่ายังขาดอะไร ยังไม่คล่องตรงไหน ต้องไปเพิ่มเติมหัวข้อไหน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบ Cert สากล เช่น RHCE ครับ

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ผมเน้นการทบทวน เนื้อหาที่เรียนมา ติดส่วนไหนก็เปิดหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตและถามอาจารย์ แล้วจดบันทึกไว้ครับ พื่อเวลาเจอปัญหาจะได้นำกลับมาดูได้อีกครั้ง

3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
       ในส่วนของข้อสอบ 50 ข้อ นั้นถือว่าค่อนข้างยากครับ แทบจะทฤษฏีล้วนๆ ครับ ตอนทำนี่ปวดขมับเลยทีเดียว
       ส่วนการทดสอบการแก้ไขปัญหาและการคอนฟิกหากตั้งใจเรียนในห้อง และทบทวนก่อนสอบมาแล้ว ในส่วนนี้ถือไม่ว่าไม่ยากครับ แต่ต้องมีสติตอนทำครับ เพราะมีหลายขั้นตอน


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ผมคิดว่าการทำลีนุกซ์ต้องใช้ความชำนาญครับ ดังนั้นการทบทวนบ่อยๆ และทดลองปฏิบัติหลายๆ ครั้ง ทำให้เราเก่งขึ้นได้ครับ
      แต่อย่างไรก็ตามโลกของลีนุกซ์ช่างกว้างใหญ่ มีอีกหลายอย่างที่ต้องหาความรู้เพิ่มคับ


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     บรรยากาศในการอบรม ที่ MyCom นี้ทำให้รู้สึกอยากมาเรียนทุกวันครับ มีความสดใส มีการโต้ตอบระหว่าง ครู-ลูกศิษย์ สนุกสนานครับ ดีมาก
     ประโยชน์ที่ได้รับก็มีทั้งในส่วนของพื้นฐานการใช้งาน Linux และการ config, service ต่างๆ ที่สำคัญในขั้นพื้นฐานครับ ช่วยให้ผมนำไปต่อยอดศึกษาเพิ่มเติมต่อเองได้


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ไม่ชอบตรงที่มีเครียดและกดดัน แต่ชอบที่การทดสอบทำให้เราได้ทดสอบความรู้ของเรา ช่วยให้เราได้กลับไปเพิ่มเติมส่วนที่เราขาดได้ เป็นอย่างดีครับ
  ความคิดเห็นของคุณคุณฑิวัตร คงฉัตร    ACE "Job"
1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     เป็นการได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนทั้งหมด และนำมาประยุกต์ใช้กับการสอบ
    

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     จดจำ Command ต่างๆ อ่านหนังสือทบทวน และฝึกฝนในการใช้งาน

3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     ข้อสอบ มีทั้งยากและง่ายปนกัน ส่วนการสอบคอนฟิก ค่อนข้างตื่นเต้น
      แต่เมื่อเห็นข้อสอบแล้วต้องตีโจทย์ให้ได้ ว่าควรทำอะไรก่อนและพยายามทำให้ครบทุกข้อ


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     Linux ไม่ยากอย่างที่คิด อาจารย์แนะนำให้เราได้รู้จักวิธีใช้งานต่างๆ ส่วนนักเรียน ก็ต้องมีความสนใจและทบทวนบทเรียน และหมั่นฝึกฝนอยู่บ่อยๆ

5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     การอบรมเป็นกันเอง สบายๆ ไม่เครียด มีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพตลอด ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานได้

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ชอบ เพราะเป็นเหมือนการวัดความรู้ของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียนทั้งหมด
  ความคิดเห็นของคุณ คุณเสกสรร ปัญญาฐานะ   ACE "Sek"
1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์อย่างมาก เพราะเสมือนเราได้ทบทวนการเรียนอยู่เสมอ และการทดสอบยังสามารถเป็นเกณฑ์วัดความเข้าใจ
     ของ ตัวเราว่ามีความเข้าใจ อยู่ในระดับใด เมื่อทราบผลการทดสอบ ถ้ามีระดับต่ำจะทำให้เรารู้ว่าควรพัฒนาส่วนไหน
     เพิ่มเติม และถ้าได้คะแนนดีทำให้สามารถ รู้จักตั้งคำถาม เกี่ยวกับการศึกษาลีนุกซ์ในบทต่อๆไปนั้นได้มากยิ่งขึ้น

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
    ส่วนใหญ่ถ้าเอาตัวผมเป็นเกณฑ์ ผมจะนำสิ่งอาจารย์สอนในห้องเรียนมาฝึกทำให้ได้อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยทำในระบบ
     จำลอง (VMWARE) ถ้าไม่ได้เบื่องต้นก็จะสอบถามจากเพื่อนในห้อง แต่ถ้าไม่ได้จริงๆ จะยก Notebook ที่ทำไป
    ให้อาจารย์ดูและจากการฝึกทำนั้น เป็นผลทำให้การศึกษาครั้งต่อๆไป ตั้งใจจดมายิ่งขึ้นเพราะกลัวกลับไปและทำไม่ได้
                                                                        ปล. ต้องหาเวลาดีๆครับจะได้ไม่รบกวนเวลาเรียนเพื่อน

3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     เครียส !!! อ่านให้จำไม่พอ ต้องนำมาวิเคราะห์อีก เพราะคำถามจะถามความแม่นยำแล้วบางข้อจะถามในมุมกลับ ส่วนการแก้ให้ปัญหา ต้องแม่นยำ
     ทฤษฏีโครงสร้างการทำงาน ตั้งแต่ Boot จน เข้าระบบได้ ผมพยาทำสมาธิมากๆๆ ครับ ตอนเห็น error สติแตก!! แก้อยู่พักใหญ่เวลาก็บีบหัวใจมาก
     เลยนั่งๆ ตั้งสติเลยนึกออกครับ พอสอบ Multiple choice ก็พยายามทำข้อที่มั่นใจก่อนแล้วค่อยมาดูข้อที่เหลือ Config เห็นโจทย์แล้วทำอะไรไม่ถูกเลย
     นั่งงงไม่รู้จะเริ่มยังไง นึกถึงที่อาจารย์เคยบอกให้เราทำข้อที่ทำได้ก่อนก็เลยเริ่มทำและทำไปทีละข้อจนเสร็จ แต่ก็ยังงงกับบางข้อและไม่ได้ทำ
    


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     - อย่างผมจะมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์ที่ทำงานโทรมาตลอด(เป็นงานต้องประสานตลอด) จะทำให้จดไม่ทันและไม่เข้าใจในบางประเด็น
       จึงต้องแจ้งที่ทำงานว่าจะติดต่อกลับตอนเที่ยงและเย็น หรือช่วงพัก ต้องขออภัยทุกคนยกใหญ่
     - บริหารการจด เช่น จะฟังให้เข้าใจก่อน จะลองทำก่อน หรือจะจดก่อน เอาให้ดีครับ เพราะอาจารย์สอนละเอียดจริงๆ
     - การเตรียมตัวสอบต้องอ่านและจำแบบทดสอบท้ายบทให้ได้เป็นฐาน แล้วจึงไปทบทวนที่จดทั้งหมดโดยจำอย่างเข้าใจ
     - อาจารย์เน้นอะไรให้ทำความเข้าใจตรงนั้นให้มากที่สุด


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
    ความรู้สึก บรรยากาศเป็นกันเองครับสบายๆ พูดคุยแซวเล่นกับอาจารย์ได้ตลอดขำๆ แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา และบางทีเพื่อนบางคนจะเครียส
     อาจารย์ก็จะทำให้ไม่ตึงบาง โดยให้ทำความรู้จักกันจะได้มีเพื่อนๆ ช่วยกันทำ


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ชอบครับ ตื้นเต้นมาก เครียส แต่มีความรู้สึกลึกๆ ว่าต้องผ่านได้เพราะอาจารย์ จะพยามเน้นแนวทางการสอบเสมอให้เราเตรียมตัว
     และถ้าตรงไหนยาก อาจารย์ก็จะเน้นให้ระวัง รู้สึกเหมือนจะลงแข่งแต่มีโค้ชค่อยเตือนสติตลอด ขอบคุณอาจารย์ครับ
     พอแก้ได้บ้างก็ทำให้มั่นใจมากขึ้นและทำให้ตื่นเต้นน้อยลง เห็นด้วยกับการจัดการสอบ เพราะจะทำให้เรารู้จักตัวเอง
    ว่าเราได้รับรู้จากการอบรมมาแค่ไหนควรไปศึกษาเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง
  ความคิดเห็นของ คุณอันธิฌา เปรมเกิด   ACE "Pla"
1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     การทดสอบนี้เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการที่สำคัญในส่วนต่างๆ ของหลักสูตร
    

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     เข้ากลุ่ม linux user เช่น ubuntuclub debianclub พยายามใช้โปรแกรมที่เป็น opensource
     และนำมาเป็นโซลูชั่นในการทำงาน3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
    - ข้อสอบ 50 ข้อ โดยส่วนตัวแล้ว อันนี้ต้องอาศัยอ่านหนังสือเรียนมาหลายๆรอบ เลยไม่ค่อยรู้สึกซีเรียสเท่าไหร่ค่ะ
     - การทดสอบการแก้ปัญหา เป็นส่วนที่ยากที่สุด เพราะว่าต้องเข้าใจ concept การบูตจริงๆ ต้องอ่านหนังสือเยอะๆ 9 รอบ และทำความเข้าใจจริงๆ
       ต้องเข้าใจ concept การสอบของอาจารย์ด้วยค่ะ
     - ส่วนนี้อาศัยเทคนิคนิดหน่อยที่ได้มาจากอาจารย์ระหว่างเรียน ก็คือ copy commandline ต่างๆ รวมทั้งผลการ config ต่างๆ ไว้ใน e-mail
       ถึงเวลาสอบก็จัดลำดับก่อนว่าจะทำข้อไหนก่อน คำนวณไว้เลยว่าถ้าเสร็จแค่นี้เราน่าจะได้กี่คะแนน


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     1. อ่านหนังสือก่อนถึงวันเรียน 1 รอบ
     2. อ่านตอนเช้าก่อนเข้าเรียน 1 รอบ
     3. ตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ 1 รอบ
     4. ทบทวนหลังเรียนเสร็จในแต่ละวัน 1 รอบ
     5. อ่านหนังสือก่อนสอบอีก 1 รอบ
     6. ทำการบ้านตามที่ได้รับมาเพราะการทำการบ้านทำให้ได้ทบทวนเนื้อหาที่สำคัญและมีข้อสอบ ^_^
     7. ทำ e-learing อ่านหลายๆ รอบเลยค่ะอันนี้เพราะว่ามันช่วยให้เราจำ เนื้อหาการเรียนในสัปดาห์แรกจะสำคัญมากๆ โชคดีที่ได้อ่านหลายรอบ
          เพราะว่าเรียนก่อนแล้วก็มีเวลากลับมาทำการบ้านและทบทวนอีกหนึ่งอาทิตย ์ ส่วนที่สองก็จะเป็นการ config ต่างๆ ก็พยายามจับหลักสำคัญให้ได้
         บางอย่างต้องอธิบายด้วยการเห็นภาพ จะทำให้เข้าใจจริงๆ ว่าการทำงานของสิ่งนั้นเป็นอย่างไร


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     อาจารย์สอนสนุกค่ะ มีการทำความรู้จักกันระหว่างผู้เรียน อาจารย์เก่งมาก บางเนื้อหาไม่มีทางหาอ่านได้จากหนังสือ
     ทำให้เข้าใจกระจ่างมากจากสิ่งที่สงสัยมานาน และมีการสอบถามความคิดเห็นเพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรสม่ำเสมอ


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ชอบค่ะ เพราะว่าเป็นการวัดความเข้าใจจริงๆ ว่าเราสามารถจับหลักการต่างๆในจากที่เรียนมาได้หรือไม่อย่างไร
     ทำให้เห็นแนวทางว่าสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้งานได้อย่างไร
  ความคิดเห็นของ คุณเลอสรรค์ แซ่โค้ว    ACE "Bank"
1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์มาก เนื่องจากเป็นการทดสอบความรู้ทั้งหมด ที่เราได้เรียนมา เพื่อให้มั่นใจว่าเราจดจำความรู้
     ที่ได้เรียนมาได้และสามารถนำไปใช้งานได้จริง นอกจากนี้ยังจะทำให้เราได้รู้อีกด้วยว่าความรู้ในส่วนไหน
     ที่ยังไม่แม่น เพื่อที่จะได้นำกลับไปทบทวนและฝึกปฏิบัติให้ช่ำชอง


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ได้ทดลอง install Linux บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (ใช้แผ่น CD ที่ได้มาพร้อมกับหนังสือ)
     โดยฝึกการตั้งค่าต่างๆ จนแม่นยำ แล้วฝึกทำการทดลองตาม Lab ในหนังสือเรียน และศึกษาหาความรู้
     เพิ่มเติมด้วยตนเองจาก internet เมื่อพบกับปัญหาใดที่แก้ไม่ได้ ก็จะถามตาม Web board ต่างๆ


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     ข้อสอบ 50 ข้อ โดยส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่าเป็นส่วนที่ยากที่สุด เนื่องจากตัวเลือกที่ใกล้เคียงกันมาก หากไม่เข้าใจ concept จริงๆ จะหาตัวเลือก
     ที่ถูกต้องยากมากและสาเหตุที่ทำให้ไม่มั่นใจในคำตอบอาจเป็นเพราะไม่สามารถเช็คคำตอบโดยการลองพิมพ์คำสั่งจริงๆ ได้ (เพราะทำข้อสอบบนกระดาษ)
     การทดสอบแก้ปัญหา เป็นส่วนที่ท้าทาย เนื่องจากเราจะไม่รู้ได้เลยว่า ปัญหาที่อาจารย์วางกับดักเอาไว้จะยากหรือง่ายสักแค่ไหนจะรู้ก็ต่อเมื่อถึงเวลา
     ทำข้อสอบแล้วเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องทำการทดลองด้วยตนเองบ่อยๆ และฝึกวางยาเครื่องตัวเองดูบ้าง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถทำข้อสอบส่วนนี้ได้
     การคอนฟิก เป็นข้อสอบส่วนที่เยอะและเป็นคะแนนที่สำคัญที่สุด เนื่องจากมีทั้งข้อที่ง่ายเป็นไปตามแบบฝึกหัดในหนังสือ (และเราสามารถเปิดหนังสือได้)
     แต่บางข้อเองก็ยากมีการประยุกต์ความรู้บทอื่นๆ เข้ามาในข้อสอบบางบท ดังน้นเราจึงต้องแม่นยำเนื้อหาทุกๆ บทและสามารถนำความรู้แต่ละบทมาประยุกต์
     ใช้ร่วมกันให้ได้


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ผมอยากแนะนำให้เพื่อนๆ ทุกคนตั้งใจเรียนในสิ่งที่อาจารย์สอนทุกบท เพราะเนื้อหาที่เรียนในแต่ละบทมีความเชื่อมโยงกัน หากเราไม่ตั้งใจเรียน
     พื้นฐานในบทแรกๆ ยิ่งเรียนไปก็จะยิ่งยากขึ้น และควรจะกลับบ้านไปทบทวนเนื้อหาที่เรียนทุกๆ วัน เพราะบอกได้เลยว่าเยอะมาก และต้องฝึกทำ Lab
     ให้ชำนาญพร้อมรับมือกับข้อสอบ config อีกด้วย


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     การเรียนที่นี่สนุกมากครับ อาจารย์สอนเป็นกันเอง มีเรื่องเล่าแก้เซ็งทำให้นักเรียนทุกคนไม่เบื่อเลย เนื้อหาที่สอนในแต่ละบทก็สามารถนำไปประยุกต์
     ใช้งานได้จริง และที่สำคัญคือ อาจารย์สอนดีมาก ไม่เคยปล่อยนักเรียนคนที่ตามเพื่อนไม่ทันทิ้งไว้เลย จะคอยเดินมาถามคอย แนะนำอยู่เรื่อยๆ
     จึงทำให้ทุกคนพัฒนาไปพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     เป็นการทดสอบที่ต้องแข่งกับเวลาจริงๆ เพราะข้อสอบที่เยอะ บวกกับเนื้อหาที่ยากมาก ขนาดเปิดหนังสือบางครั้งก็ยังหาแทบไม่ทัน
     ทำให้ตอนทำข้อสอบช่วงแรกรู้สึกตื่นเต้นมากๆ เนื่องจากกลัวว่าจะทำข้อสอบไม่ทัน แต่พอทำข้อสอบเสร็จก็รู้สึกโล่งใจมาก เพราะถึงแม้จะทำถูกหรือผิด
     อย่างน้อยเราก็ได้รู้ข้อด้อยของตนเอง ได้รู้ว่าตัวเองอ่อนในบทไหน และสามารถกลับไปทบทวนศึกษาหาความรู้ในระดับสูงขึ้นไปได้
  ความคิดเห็นของ คุณธนะสิทธิ์ กีรติบุญญะศักย์    ACE "Nut"
1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     การทดสอบมีประโยชน์มาก เพราะเป็นการทดสอบความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดว่าเข้าใจหรือไม่
     และทำให้สามารถ config linux server ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ศึกษาด้วยตนเอง โดยทดสอบบน Virtual Machine (VMware, VirtualBox) และคอนฟิกบนเครื่องจริง
     หากติดปัญหาจะค้นหาวิธีแก้ไขจาก internet


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     ข้อสอบ 50 ข้อ ขอบอกว่ายากเลยทีเดียว หากไม่ทบทวนความรู้หลังจากที่เรียนไปแล้ว ยากที่จะสอบผ่านได้
     การแก้ไขปัญหา ตั้งแต่การ boot และ config ต่างๆ ทำให้เข้าใจการทำงานของ Linux มากขึ้น คอนฟิกไม่ยากและไม่ง่าย


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ทบทวนความรู้ของแต่ละวัน ลงมือทำตามคอนฟิกที่ได้เรียนในแต่ละวัน ทำความเข้าใจด้วยตนเอง
     เวลาทำข้อสอบไม่ต้องรีบเพราะถ้ารีบจะคิดอะไรไม่ออก


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     สอนเป็นกันเอง ทำให้ไม่เครียดขณะเรียนทั้งที่เนื้อหาค่อนข้างมากในแต่ละวัน

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ตื่นเต้น ... ข้อสอบเป็นการทบทวนความรู้ที่เรียนไปทั้งหมด หากไม่ทบทวนยากที่จะสอบผ่าน
  ความคิดเห็นของ คุณเอกกมล ชาญสำโรง    ACE "Oat"
1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     การทดสอบเปรียบเสมือนการทบทวน สิ่งหนึ่งที่ได้คือ การช่วยกระตุ้นความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วนำเอาออกมา
     เพื่อแก้ปัญหา เมื่อเราทำได้แน่นอนประโยชน์จะเกิด ถึงแม้สอบผ่านหรือไม่ผ่าน ผลที่ได้รับทำให้ทราบว่าตนเอง
     ต้องเรียนรู้อะรไรเพิ่มเติม ต้องขวนขวายสิ่งใดที่ยังขาดอยู่เพื่อนำไปสู่ทักษะ ความชำนาญพร้อมกับพัฒนา
     ตนเองให้มีประสิทธิภาพด้าน Linux อีกทั้งยังสามารถนำความรู้มาพัฒนาองค์กรของเราอีกด้วย


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ประสบการณ์ที่ผ่านขอยอมรับตามตรงไม่เคยเรียนรู้ด้านลินุกซ์มาเลย เพราะไม่รู้ถึงความสามารถของลินุกซ์
     และเห็นว่ามันใช้งานยากโปรแกรมบางตัวก็ไม่มีให้ใช้งาน แต่พอมาจับมาเล่นดูแล้วรู้สึกว่า มันมีอะไรที่เราต้อง
     ค้นหาอีกเยอะมันสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายทีเดียว


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     ข้อสอบ 50 ข้อ เป็นความจำเป็นล้วนๆ ถ้าอ่านมาประกอบกับความเข้าใจก็สามารถทำข้อสอบในส่วนนี้ได้อย่างแน่นอน
     การทดสอบแก้ปัญหา กว่าจะหาคำตอบได้ก็ใช้เวลานาน เนื่องจากโจทย์ที่ได้คือ บูตไม่ขึ้น ตอนตรวจสอบในไฟล์ก็ถูกต้องทุกอย่าง ทำให้เกิดอาการไข่เขว
     ในสิ่งที่วินิจฉัย แต่สุดท้ายด้วยความมั่นใจกับแนวทางการตรวจสอบนั้นถูกต้องแล้ว และต้องมีอะไรบางอย่างในเครื่องเป็นปัญหาอย่างแน่นอน เมื่อลงลึกไป
     จึงทำให้ได้คำตอบที่ต้องการ
     การคอนฟิกใช้ความรู้มากที่สุดตั้งแต่ที่คาบแรกไปจนคาบสุดท้าย ต้องเก็บประเด็นให้ได้ ที่สำคัญเปิดหนังสือเจอ ซึ่งส่วนนี้ทำให้เสียเวลาที่สุด
     เนื่องจากเปิดหาไม่เจอ ไม่รู้ไปจดไว้ที่หน้าไหน


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     อ่านให้เยอะๆ จับประเด็นให้ได้ เน้นใจความสำคัญ แค่นี้คุณก็ได้เกินครึ่งแล้ว ที่เหลือต้องฝึกฝนทบทวน และทดลองปฏิบัติเองที่บ้าน
     คุณก็สามารถทำข้อสอบได้อย่างแน่อน ที่สำคัญ "อย่ามั่ว" เพราะมันเชื่อมโยงทำให้เราหลงทางได


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     ความรู้สึก บรรยากาศในห้องอบรมไม่เครียด อาจารย์เป็นกันเองมากเข้าถึงผู้เรียนทุกคน เมื่อพบเจอปัญหาก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
     ทำให้สามาถเรียนทันตามเนื้อหาอย่างไม่ตกหล่นประโยชน์ที่ได้รับ เข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดี สามารถนำกลับไปทบทวนได้
     นำไปพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การใช้งานจริง


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ตื่นเต้นเนื่องจากการเตรียมตัว ถือว่ายังไม่พร้อมเท่าที่ควร ทำให้รู้สึกงงๆ มึนๆ กับโจทย์ แต่บางข้ออาศัยประสบการณ์ที่เคยฝึกฝนมาช่วยให้
     เอาตัวรอดได้ พอสมควร เนื่องจากโจทย์จะแยกประเภทตามเนื้อหาได้อย่างชัดเจนแล้ว ทำให้เป็นตัวช่วยเบื้องต้น ส่วนที่เหลือก็อาศัยความเข้าใจ
     ในเนื้อหาของแต่ละคาบมาเป็นเครื่องมือช่วยแก้ไขต่อไป
  ความคิดเห็นของ คุณธีรวุฒิ บรรลือหาญ   ACE "vut"
1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     การทดสอบทำให้ผู้สอบได้ทบทวนเรื่องต่างๆ ที่เรียนมาทั้งหมดและทำให้รู้ว่าเรายังไม่เข้าใจเรื่องใดบ้าง
    

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ศึกษาจาก Internet และทดลองบนเครื่อง VM

3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     ตื่นเต้นมาก เพราะกลัวว่าจะทำไม่ได้ แต่เมื่อสามารถผ่านการแก้ไขปัญหามาได้ก็รู้สึกตื่นเต้นน้อยลง
     พอสอบ Multiple choice ก็พยายามทำข้อที่มั่นใจก่อนแล้วค่อยมาดูข้อที่เหลือ
     Config เห็นโจทย์แล้วทำอะไรไม่ถูกเลย นั่งงงไม่รู้จะเริ่มยังไง นึกถึงที่อาจารย์เคยบอกให้เราทำข้อที่ทำได้ก่อน ก็เลยเริ่มทำและทำไปทีละข้อจนเสร็จ
     แต่ก็ยังงงกับบางข้อและไม่ได้ทำ


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ตั้งใจเรียนแล้วทบทวนอย่างน้อยต้องลองทำสิ่งที่เรียนมาซักครั้งจะทำให้เราสามารถเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ได้

5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     บรรยากาศเป็นกันเอง อาจารย์มีความรู้ในเรื่องที่สอนดีมาก มีข้อสงสัยสามารถถามอาจารย์ได้ และนอกจากเนื้อหาที่เรียน
     ก็สามารถสอบถามอาจารย์ได้ประโยชน์ที่ได้รับ รู้และเข้าใจ Linux ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะศึกษาขั้นต่อไป


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ตื่นเต้นมากในวันก่อนสอบและกังวลพอวันสอบก็พยายามที่จะไม่ตื่นเต้นและพยายามแก้ปัญหาต่างๆ
     พอแก้ได้บ้างก็ทำให้มั่นใจมากขึ้นและทำให้ตื่นเต้นน้อยลง เห็นด้วยกับการจัดการสอบ เพราะจะทำให้เรารู้จักตัวเอง
    ว่าเราได้รับรู้จากการอบรมมาแค่ไหนควรไปศึกษาเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง
  ความคิดเห็นของ คุณปัญญา รุ่งอรุณแสงชัย    ACE "him"
1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มี เพราะผู้สอบได้ทบทวนเรื่อง ต่างๆ ที่เรียนมาทั้งหมด และทำให้รู้ด้วยว่าตนเองยังไม่เข้าใจ
     เรื่องใดบ้าง .... และต้องศึกษาส่วนใดเพิ่มเติมอีก


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ส่วนมากจะทดลองติดตั้ง configulation บนเครื่อง Virtual Machine
     พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก internet


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     ก่อนสอบ... ตื่นเต้นมากๆๆ เพราะกังวลว่าจะทำไม่ได้ แต่เมื่อสามารถผ่านข้อสอบการแก้ปัญหามาได้ก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาก ....
     พอถึงช่วงสอบ Multiple Choice .... รู้สึกหนักใจเพราะเป็นเรื่องที่กังวล มากที่สุดก็พยายามทำข้อที่มั่นใจก่อน... แล้วค่อยมาตามเก็บข้อที่เหลือ
     พอถึงช่วงสอบ config พออ่านโจทย์ครั้งแรก ถึงกับมึนเลยไม่รู้จะเริ่มที่ไหนก่อน ... แต่ก็พยายามตั้งสติแล้วทำความเข้าใจไปทีละข้อ แล้วก็ลงมือ config
     ตามที่ระบุในหนังสือ แต่ก็ยังลืม Set config on กับ server บางตัว ทั้งที่อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องนี้บ่อยมาก :) .....


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ตั้งใจฟังอาจารย์บรรยายตอนเรียน ... แล้วกลับบ้านไปทบทวน... พร้อมทั้งสรุปตามความเข้าใจลงสมุด แล้วทำตามสิ่งที่จดดู... เพื่อจะได้รู้ว่า
     เราสามารถเข้าใจในเรื่องน้นๆ ได้ถูกต้องหรือไม่ (ทำทุกหัวข้อ)


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     อาจารย์ เอาใจใส่และเป็นกันเอง ทำให้บรรยากาศการเรียน สนุกสนาน ถ้าไม่ทันตรงไหนก็สามารถถามอาจารย์ได้ทันถึง แม้แต่ข้อสงสัย
     นอกจากเนื้อหาก็สามารถสอบถามอาจารย์ได้ ประโยชน์ที่ได้รับ คือ ความเข้าใจขั้นพื้นฐานของ linux เพื่อพร้อมที่จะศึกษาขั้นสูงต่อไป
     ... และที่สำคัญต้องยกนิ้วให้ "อาหารว่างช่วงพักเบรก"


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ตอนสอบทั้งตื่นเต้ย และกังวล ... เพราะห่างหายจากการต้องทำข้อสอบนานมาก แต่เริ่มสนุกสนานและผ่อนคลาย ก็ตอนที่ทำข้อสอบได้ ถ้าทำไม่ได้คงจะเครียด :(
  ความคิดเห็นของ คุณศิริรักษ์ ปรีชาวีรกุล   ACE "may"
1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์อย่างมาก เพราะทำให้เราได้ทำทวนเนื้อหาทั้งหมดที่ได้อบรมกันมา
     อีกทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติ Lab ซึ่งจะช่วยให้เราได้ทำความเข้าใจและสามารถ config ค่าต่างๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ทำการติดตั้งโปรแกรม Virtual box แล้วฝึกลง Linux และทำการ config ค่าต่างๆ อย่างคล่องแคล่ว
     ที่สำคัญหาหนังสือ Linux ต่างๆ มาอ่าน และค้นคว้าจาก internet เพิ่มเติม เพราะจะมีข้อมูลความรู้อยู่มากมาย
     และเมื่ออ่านแล้วก็ควรทดลองคำสั่งต่างๆ ว่าผลลัพธ์ต่างๆ ออกมาถูกต้องหรือไม่


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     ข้อสอบ Multiple choices => รู้สึกว่ายากมาก ไม่ค่อยได้เจอในหนังสือของอาจารย์เท่าไหร่ และยากกว่า pre test อีก
    ทั้งในตอนทำข้อสอบตัดตัวเลือกออกไปได้ยาก และเริ่มรู้ตัวเองว่ายังไม่ค่อนแม่นเรื่องคำสั่งต่างๆ
     Trouble Shooting => ในส่วนนี้ได้ทำข้อง่าย เพราะถือว่าได้ข้อสอบที่อาจารย์เคยให้ฝึกลองปฏิบัติกันในกลุ่มมาก่อน จึงไม่กดดันเท่าไหร่
     แต่ถ้าได้ข้ออื่นๆ ที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็คงต้องกดดันอย่างมาก
     Install + config => ในส่วนของ install ไม่ยากเท่าไหร่ เพราะถ้ามำตามในหนังสือของอาจารย์ได้ ก็สามารถทำการติดตั้งได้อย่างสำเร็จ
     แต่ในส่วนของ config จะมีเยอะหน่อย ส่วนใหญ่จะมากจากหนังสือของอาจารย์ ถ้าหากได้ฝึกปฏิบัติ ทบทวนอยู่บ่อยๆ ก็สามารถ config ได้ด้วยดี
     แต่ตอนสอบจริงอาจจะมีกดดันบ้าง เพราะต้องแข่งกับเวลา


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     แนะนำให้ตั้งใจเรียนในสิ่งที่อาจารย์สอน และจดโน๊ตต่างๆ เพิ่มเติม ถ้าหากจดไม่ทันก็ขอดูจากเพื่อนในห้อง เพราะเราอาจจะจดตกหล่นไปบ้าง
     และควรอ่านหนังสือของอาจารย์ ทบทวนทำความเข้าใจในคำสั่งว่าทำงานอย่างไร เมื่อเข้าใจก็ลองฝึก config ค่าต่างๆ ฝึกทำ lab ให้ชำนาญ
     เพราะข้อสอบส่วนใหญ่ล่วนมากจาก lab ในหนังสือของอาจารย์ทั้งนั้น


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     บรรยากาศ ในห้องเรียนเป็นกันเองมาก สบายๆ ไม่เครียด และที่สำคัญอาจารย์สอนได้เก่งมากๆ ขอแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังคิดว่าจะอบรม linux ที่ไหนดี
     ให้นึกถึงที่นี่เป็นที่แรก ^ ^ เลยเพราะว่าอาจารย์สอนให้เราได้เข้าใจ linux เป็นอย่างดี ตั้งแต่ basic จนถึง advanced
     หากไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามอาจารย์ได้ตลอด อาจารย์จะอธิบายให้เราจนเข้าใจ ทำให้เราได้รับประโยชน์จากการอบรมได้อย่างมาก


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     การทดสอบวันสุดท้าย ทำให้เรากระตือรือร้นที่ต้องทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นการทดสอบว่าเรามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด
     และเมื่อใกล้ถึงวันสอบก็ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นและกดดัน กังวลกับการทำข้อสอบ เล็กน้อย แต่อย่างน้อยก็อุ่นใจบ้าง เพราะว่าสามารถเปิดหนังสือดูได้
     สุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ คุณนก ที่คอยเตรียมอาหารมื้อกลางวันและช่วงพักเบรกที่อร่อยสุดๆ ^ .^
  ความคิดเห็นของ คุณธราธพ ปฏิรูปานุสร   ACE "bom"
1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์มากครับ ทำให้ได้ทดสอบความรู้ที่เรียนมาและฝึกฝนการแก้ปัญหา ที่อาจได้พบในการทำงานจริง

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ส่วนมากศึกษาจาก E-book และ Search Google และทดลองVMware ด้วยตนเอง
     แต่มาเข้าใจจริงๆ ก็ตอนที่มา Training ที่นี่ครับ และพบว่าบางอย่างที่เราเคยคิดว่าเข้าใจแล้วนั้น ที่จริงมันผิด


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     ข้อสอบ 50 ข้อ ก็เหมือนเป็นการทบทวนว่าที่เรียนมา จำได้มากน้อยแค่ไหน
     ส่วน config เสร็จแล้วทำเฉพาะข้อที่เข้าใจและพอจำได้
     การแก้ปัญหา ท้าทายดีครับ แต่ละคนไม่รู้ว่าเจอปัญหาแบบไหน


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ถ้ามีเวลา ฝึก อ่านและทำ Lab ให้มากๆ ครับ


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     บรรยากาศ เป็นกันเอง ทั้งอาจารย์และเพื่อนๆ ที่มาอบรมด้วยกัน อาจารย์รู้ลึกและรู้จริง เวลาสอนสอดแทรกมุข ทำให้ ไม่น่าเบื่อครับ
     มีเทคนิคในการช่วยให้จำสิ่งที่สำคัญต่างๆ ได้ง่ายๆ สิ่งที่เรียนรู้ นำไปใช้ทำงานได้จริง และมีประสิทธิภาพมากๆ ครับ


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     กดดันนิดหน่อย แต่สนุกและท้าทายดีครับ
  ความคิดเห็นของ คุณสมบัติ ทับทิมแดง   ACE "บัติ"
1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     สามารถเป็นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ และเป็นการวัดตัวเองว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหนครับ

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     เริ่มแรกเลยคงได้มากจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และเสริ์ซหาข้อมูล ทาง internet แล้วก็ทดลองทำดูครับ
     บางครั้งเราจะได้วิธีแก้หลายๆ ทาง ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะเก็บเป็นความรู้ของเราครับ


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     ข้อสอบรู้สึกว่าจะออกกว้างๆ ครับ ครอบคลุมตามที่สอน บ้างข้อก็ออกข้อสอบแบบวัดว่ารู้จริงหรือป่าว
     ระวังโดนอาจารย์หลอกครับ ส่วนข้อสอบการแก้ปัญหาก็ออกในเรื่องที่อาจารย์เคยบอกครับ อาจจะไม่อยู่ในหนังสือ (ผมอาจจะหาไม่เจอก็ได้ครับ)
     ส่วนการ config ดูตามหนังสือได้เลยครับ


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ขอให้ทุกคนจำในสิ่งที่อาจารย์บอกครับอาจจะไม่อยู่ในหนังสือ บ้างในบางเครื่องก็ note ไว้ โดยส่วนตัวแล้วในหลักสูตร system admin
     ขอให้ตั้งใจมากๆ ครับ สามารถต่อยอดไปใน Application ต่างๆ ได้เยอะครับ


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     ในขณะที่อบรมผู้เข้าอบรมน้อยต่อหนึ่งคอร์สทำให้อาจารย์สามารถเข้าถึงตัวผู้อบรมได้เป็นอย่างดีครับ

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ชอบในส่วนการแก้ไขปัญหาครับ (เครื่อง boot ไม่ได้) ทำให้เรารู้ว่าหากเราไม่ทำความเข้าใจลำดับของการ boot ก็จะไม่สามารถหาที่แก้ไขได้เลยครับ
  ความคิดเห็นของ คุณสุเมธ รุ่งเรืองใบหยก    ACE "ฉ่อย"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ฝึกการแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในระยะที่กำหนด

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งก็คือเจ้าลีนุกซ์นั่นเอง ขั้นต่อมาทดลองติดตั้ง
     ลีนุกซ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเอง อาจจะติดตั้งบน Virtual Machine หลังจากนั้นหาคู่มือ, หนังสือ
     มาทดลองคอนฟิกต่างๆ เจอปัญหาตรงไหน ติดอะไร สามารถหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตหรือแหล่งอื่นๆ


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     กดดันครับ เครียดบ้างในบางจังหวะ เมื่อติดขัดจะรู้สึกกดดันยิ่งขึ้น บวกกับเวลาที่ลดลงเรื่อยๆ แต่ตลอดเวลาที่ทดสอลจะรู้สึกตื่นเต้นแบบแปลกๆ ครับ

4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     หมั่นทบทวนความรู้ที่ได้ทำการศึกษา เช่น ฝึกฝนคำสั่งต่างๆ ที่ต้องใช้งานเป็นประจำ นำปัญหาต่างๆ มาวิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
     แก้ไขได้อย่างไรบ้าง เป็นต้น นอกจากนั้นหากมีเวลาก็สามารถหาความรู้หรือเทคนิคใหม่ๆ เพิ่มเติมครับ


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     เป็นกันเอง, อาหารอร่อย ขณะอบรมรู้สึกถึงความกดดันบ้าง สามารถสอบถามปัญหาหรือเทคนิคต่างๆ ได้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     เฉยๆ มากกว่าครับ แต่รู้สึกกดดัน เพราะว่ามีเวลาจำกัด เมื่อทำไม่ได้ แก้ปัญหาไม่ออกจะยิ่งรู้สึกกดดันมากขึ้น เวลาก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆ
     โดยรวมแล้วตื่นเต้นครับ เปรียบเสมือนการทดสอบตัวเองในระดับหนึ่งเลย
  ความคิดเห็นของคุณธีรวุฒิ มงคลสหกุล

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์มากครับ เนื่องจากทำให้เกิดความตื่นตัวในการเรียน และยังทำให้เราได้ทบทวนตัวเองด้วยว่า
     มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Linux มาก-น้อย แค่ไหน


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     เป็นข้อสอบที่ยากมาก เนื่องจากมีการหลอกภายในโจทย์จึงต้องวิเคราะห์ให้ดี การแก้ปัญหาถ้าเข้าใจขั้นตอนการ boot
     ก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับ ส่วนการคอนฟิกจะไม่ค่อยยาก แต่จะเยอะ


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     ตัวข้อสอบ 50 ข้อ คงต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ดีครับ การแก้ปัญหาต้องไล่ลำดับการ boot ให้ดีว่ามันมีปัญหาที่จุดไหน
     การคอนฟิกควรจะละเอียดรอบครอบ


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     บรรยากาศเป็นกันเองครับ ผู้เรียนมีน้อยจึงทำให้สอบถามอาจารย์ได้ง่าย และอาจารย์ก็ดูแลได้ทั่วถึงด้วยครับ

5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     กดดันจากข้อสอบ 50 ข้อครับ

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ตื้นเต้นนิดหน่อยครับเวลาคิดหาวิธีแก้ไม่ออก แต่ก็ไม่มีอะไรมาก
  ความคิดเห็นของ คุณสุรเชษฐ์ ช่วยไธสง    ACE "อุ้ย"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     เป็นการวัดความสามารถว่าเรารู้จักระบบของตนเองดีแค่ไหน มากน้อยอย่างไรจะผ่านหรือไม่ก็เป็นเพียงบททดสอบ
     ให้เรามีแนวทางในการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเติมเต็มให้เราสามารถดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
    เรียนรู้ด้วยตนเอง หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ทดลองปฏิบัติ

3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     เรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่ไม่อาจได้พบในการปฏิบัติงานจริง เพราะการทดสอบทำให้รู้สึกว่ามีปัญหา
    แทบทุกๆ ด้านที่เรียนมา แต่เพียงนั่งนึกทบทวนก็สามารถมองเห็นหนทางแก้ไขปัญหาได้ และยังเป็นการวัดตนเองว่าเรารู้จักระบบลีนุกซ์ดีแค่ไหน


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ทบทวนบทเรียน ฝึกฝนในห้องเรียนและทำใจให้สบาย

5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     เป็นกันเอง อบอุ่น อาอาหารอร่อย มีสมาธิกับการเรียน เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรและผู้สอนสามารถอธิบายได้อย่างลึกซึ้ง

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ชอบครับ บรรยากาศสบายๆ ไม่กดดันมาก และทำให้รู้ว่าถ้าไม่อยากถูกทดสอบแบบนี้บ่อยๆ ในชีวิตจริงให้ "เซ็ตโฮสต์ให้นิ่ง"
   ความคิดเห็นของ คุณประสิทธิ์ จึงเจริญพรเดช   ACE "น๊อต"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     เท่าที่เคยพบมา ยังไม่เคยเจอสถาบันใดที่มีการวัดผลลักษณะนี้ จุดนี้เองเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเลือกที่จะมาอบรมกับ
     IT Destination เพราะจากประสบการณ์นั้น การนั่งฟังและทำตามในห้องเรียน ใครก็สามารถทำได้แต่มักจะ
     พบกับเหตุการณ์หลังจากเรียนจบไปแล้วจะไม่สามารถทำได้อย่างในห้องเรียน การทดสอบหลังจากเรียนนี้ทำให้
     ผู้เรียนสามารถวัดความรู้ความสามารถของตนเองได้อย่างดี ว่าที่ผ่านมา ตนเองมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน และ
     จะทำได้อย่างที่เรียนหรือไม่ เมื่อไม่มีคนบอก ทำให้รู้จุดบกพร่องของตนเองได้ดี


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     เริ่มจากก่อนมาเรียนก็หาหนังสือมาอ่าน แล้วก็ทดลองทำให้โปรแกรม Virtual PC, VMWare ลองถูกลองผิดไป แล้วก็อ่านตาม
     Internet ในหัวข้อที่คิดว่ายังทำไม่ได้ ค่อยๆ อ่านและทำไปช้าๆ ไม่ก้าวกระโดด


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     50 ข้อมันไม่ใช่อะไรที่ต้องท่องเพื่อผ่าน แต่มันเป็นข้อสอบที่ทำให้เราเข้าใจพื้นฐานการใช้งาน เพราะถ้าหากว่าคำถามที่แม้จะมีตัวเลือกให้เรา 4 ข้อ และเรา
     ยังตอบไม่ถูกก็คิดไว้ได้เลยว่า เวลาทำงาน คำถามมันไม่มีตัวเลือกให้เราตอบ 4 ข้อ ถ้าตอบผิด นั่นก็หมายถึงทำงานต่อไปไม่ได้ คำถามทั้ง 50 ข้อและการคอนฟิกนั้น
     ไม่ยาก และไม่มีอะไรยาก มีแค่รู้หรือไม่รู้ ถ้ารู้ก็ตอบได้และทำได้ ดังนั้นก็จะต้องผ่านและซ้อม เพื่อให้รู้ไว้เยอะๆ


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     อย่าเห็นว่า Linux เป็นเรื่องยาก ผมเคยปิดหนังสือทิ้งไป 2 สัปดาห์ และบ่นกับตัวเองว่าคงไม่เหมาะกับ Linux เพราะว่าอ่านยังไงก็ไม่รู้เรื่อง ทำไม่ได้แต่ของแบบนี้
     จะเก่งได้ต้องมีครูบาอาจารย์ ดังนั้นเราก็ต้องหาคนสอนที่มีคุณภาพ ดูจากหลักสูตรที่ตั้งใจทำ ดูจากผลตอบรับของคนที่เคยเรียน สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
     อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ความพยายามของเราเอง ทบทวนให้เยอะทำซ้ำ ทำบ่อยๆ ปูพื้นฐานให้แน่นก่อน และอย่าอายที่จะถามในสิ่งที่ไม่รู้


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     การสอนที่สอนที่นี่จะเน้นสนใจผู้เรียน จะไม่ตะบี้ตะบันสอนจนไม่สนใจผู้เรียน คอยถามผู้เรียนเสมอ แม้กระทั่งเนื้อหาที่เพิ่งผ่านไป 1 นาที ก็ยังสะกิดให้ผู้เรียน
     ย้ำคิดและจดจำได้อีก ระหว่างการสอนจะให้ผู้เรียนคิดและหาคำตอบอยู่เสมอซึ่งเป็นวิธีที่ดีมาก อาจารย์แม่นยำในเนื้อหามาก และควบคุมเวลาในแต่ละบทได้ดี
     โดยไม่บีบรัดเวลา ทำให้ผู้เรียนได้เต็มที่ พื้นฐานของที่นี่ขอบอกว่าแน่นจริงๆ บรรยากาศการสอน ก็เหมือนกับดูชิงร้อยชิงล้าน


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     เป็นวันที่รอคอย อยากจะทำจนมือสั่น เรียนมาทั้งหมด ศึกษามาด้วยตนเอง ก็รอวันนี้แหละว่าเราจะทำได้ขนาดไหน อะไรที่เคยทำได้ในระหว่างเรียน
     พอมาตอนสอบมักจะทำไม่ได้ เพราะไม่มีคนบอกแล้ว แต่ตรงนี้แหละที่จะเป็สิ่งวัดผลเราได้ดี ว่าที่เรียนมาเรามีความสนใจและจดจำสิ่งที่เรียนได้มากน้อยแค่ไหน
  ความคิดเห็นของ คุณชัยรัตน์ กิจแจ่มแจ้ง    ACE "บอย"
1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     ทำให้มีความกระตือตือร้นในการเรียน Linux เพิ่มมากขึ้น

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ก่อนหน้าที่จะมาเรียนก็มีซื้อหนังสือมาอ่าน หาข้อมูลจาก Internet เล่นบน VMware และมีโอกาสได้ใช้ Linux
     จากการทำงาน ขณะที่เรียนที่ IT Destination ก็มีการทำสรุปเป็นของตัวเองและฝึกตามตัวอย่างในหนังสือ


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     รู้สึกตื่นเต้นมากครับ สอบหัวข้อแรกคือ การแก้ไขปัญหา เวลาผ่านไปครั้งนึงยังแก้ไม่ได้ นึกว่าจะไม่รอด
     ตั้งแต่ตรงนี้แล้ว แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ และได้มากทำข้อสอบ 50 ข้อ ข้อสอบ โหดใช้ได้เลยครับ ต้องวิเคราะห์ดีดี
     สำหรับการคอนฟิกมีเวลาจำกัดครับ ต้องรีบทำ โดยรวมหนักใจตรงข้อสอบ 50 ข้อ


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ในการเรียนแนะนำให้คนที่กำลังเรียนอยู่ ขยันฝึกซ้อมเยอะๆ และทำสรุปเป็นของตัวเอง
     สำหรับการเตรียมตัวสอบ
     การแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจเรื่อง Boot Process และลองวิเคราะห์ดูว่าปัญหาสามารถเกิดจากจุดไหนบ้าง
     ข้อสอบ 50 ข้อ ต้องรู้เนื้อหาค่อยข้างละเอียด จำและทำความเข้าใจวิธีใช้คำสั่งต่างๆ
     การคอนฟิก พยายามฝึกซ้อมตามหนังสือที่เรียน


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     บรรยากาศที่มาอบรม เป็นกันเอง อาจารย์ดูแลเอาใจใส่นักเรียนดี
     ประโยชน์ที่ได้รับ ความรู้ในเรื่อง Linux ที่มาจากประสบการณ์จริง เทคนิคต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงและได้รู้จักคนในวงการ IT เพิ่มขึ้น


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ตื่นเต้นมาก ชอบครับ เพราะได้ทำสอบตัวเอง เป็นเรื่องท้าทายดี
  ความคิดเห็นของ คุณมกรา สากลวารี    ACE "มายด์"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์ เพราะการตั้งโจทย์เพื่อให้เป็นการให้แก้ไขปัญหา Server ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ ทั้งหมดใน
     การทำงานจริง อย่างเรื่อง DNS, samba, iptable, squid เป็นต้น


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ศึกษาเริ่มจากหนังสือที่มีวางขายตามร้านทั่วไป และทดลองติดตั้งจาก vmware หรือ virtual box
     ติดขัดอะไร ก็ค้นหาข้อมูลทาง Internet หรือตามเว็บบอร์ดและต้องพยายามอ่าน error อ่านภาษาอังกฤษ


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
    ข้อกา 50 ข้อ ถือว่ายากที่สุดเพราะต้องจำคำสั่งให้ได้ และเข้าใจความแตกต่างของคำสั่งที่มีความใกล้เคียงกัน ข้อสอบแก้ไขปัญหาจะรู้สึกว่าเวลาน้อยมากรนๆ
    แต่ถ้ามาไล่ Boot Process ดูจะพอเดาได้ว่าติดขัดตรงไหน ส่วนการคอนฟิกก็ถือว่าอยู่ในที่อ.สอนใน class ทั้งหมด ถ้าเคยปฏิบัติตามในห้องเรียนก็ไม่น่ามีปัญหา


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
    สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวมาอบรมที่นี่ ควรอ่านคู่มือที่สถาบันเตรียมไว้ให้ เพื่อเวลาที่เข้า class จะได้ทัน เพื่อนและควรฝึกฝนกับ Command Line บ่อย
     และถ้ามีความรู้ทาง network มาบ้างจะทำให้เรียน Networking Workshop ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น
    และอย่าลืมคำสั่ง man เป็นคำสั่งที่สำคัญมากใน Linux ควรใช้บ่อย


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
    ได้ความรู้บางอย่างที่มาจากประสบการณ์ผู้สอน ซึ่งอาจจะไม่พบในหนังสือที่วางขายทั่วไป ได้ฟัง ประสบการณ์และปัญหาในการ Implement ระบบจริง
    สอนได้อย่างเป็นกันเอง ใครไม่ทันบอก อ.ได้ ตลอดได้รู้จักพี่ๆ อยู่ในสายงาน Linux


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     การทดสอบก็ชอบ เพราะได้วัดตัวเองว่ามีความรู้ระดับไหน
  ความคิดเห็นของ คุณจักรินทร์ วงจำปา    ACE "ตู่"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์มาก ทำให้เรารู้ขีดจำกัดความสามารถของเรา และช่วยให้รู้แนวทางในการสอบ RHCE
     สำหรับตัวผมและผู้ที่สนใจ ที่สำคัญคือทำให้เรารู้ปัญหานี้ว่าเราต้องแก้ไขยังไงในเวลาสอบจริง


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ก่อนอบรม ได้ทำการศึกษาข้อมูลผ่าน Internet มาบ้าง เวลาอบรมก็จะลอง ทำกับเครื่อง PCที่บ้าน และลอง Config
    ระบบที่ทำงาน


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     มีประโยชน์มาก ช่วยฝึกความรอบคอบ เพราะบางข้อสอบบางข้อไม่น่าจะออกสอบแต่ก็ออกสอบได้ ถ้าใครเตรียมตัวมาดีอ่านหนังสือละเอียด
     และลองทำตามที่สอนบ่อย ๆ ก็จะไม่ยากตามที่คิดเอาไว้


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     อย่างแรกต้องตั้งโจทย์สำหรับตัวเองก่อนแล้วเวลาอบรมค่อยถามอาจารย์ให้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เรา อยากรู้และตั้งใจอ่านหนังสือ
     และทบทวนบทเรียนทุกบทเรียน และ คำสั่ง linux ทุกคำสั่งเพื่อให้เราเข้าใจ อย่างแม่นยำ เวลาสอบก็จะไม่ยาก


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     บรรยกาศเป็นกันเองมากครับ เรียนแล้วสบายใจ และได้ทดลองทำกันจริง ๆ และ ได้รับประโยชน์จากอาจารย์ผู้สอบเป็นอย่างมาก ทั้งในห้องเรียน
     และ ใน webboard


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ตื่นเต้นนิดหน่อยครับเวลาคิดหาวิธีแก้ไม่ออก แต่ก็ไม่มีอะไรมาก
  ความคิดเห็นของ คุณนนทวัตร สุภัทธนาวัฒน์    ACE "ตี๋"
1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     ทำให้เรารู้ว่า เรามีความรู้มากน้อยเพียงใด เพื่อนำกลับไปทบทวนเพิ่มเติม

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     อ่านจากหนังสือ และค้นคว้าทาง Internet

3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     ข้อสอบ 50 ข้อ รู้สึกกดดันมากอาจารย์ตั้งโจทย์ได้ละเอียดมากต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาค่อนข้างละเอียด
     ส่วนในเรื่องการคอนฟิก ต้องตั้งใจเรียนในห้องและกลับมาทำที่บ้านเพื่อจะได้คอนฟิกได้คล่องไม่ประมาท


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ต้องทำความเข้าใจในเนื้อหาของลีนุกซ์ สามารถหาเนื้อหาได้จาก Internet และทดลองคอนฟิกระบบให้คล่องจะได้ไม่ประมาท
     ถ้าไม่เข้าใจตรงไหน ลอง post ใน webboard ของอาจารย์ได้ อาจารย์จะ post ตอบสิ่งที่ไม่เข้าใจได้


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     บรรยากาศรู้สึกเป็นกันเอง อาจารย์เอาใจใส่นักเรียนทุกคน สนุกสนาน

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ชอบครับ ทำให้เรารู้ว่ายังไม่รู้ตรงไหน ตรงไหนพลาดไปบ้าง จะได้นำกลับไปปรับปรุง และทบทวนอีกรอบ
  ความคิดเห็นของคุณอภิเดช อรุณศิริวงศ์

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์มาก ทำให้รู้ว่าตัวเองมีความเข้าใจมากน้อยระดับไหน และต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมบ้าง

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ส่วนใหญ่ผ่าน Internet และค้นหาในส่วนที่ต้องนำไปใช้จริง

3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     สำหรับการทดสอบการแก้ไขปัญหาและการคอนฟิก คิดว่าเป็นการทดสอบที่ดี และมีประโยชน์มาก เนื่องจาก
ทำให้รู้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจริง ในความรู้สึก การทดสอบการคอนฟิกนั้น น่าจะมีมากกว่านี้ ส่วนข้อสอบ 50 ข้อนั้น เหมาะกับคนที่มุ่งเน้นในการสอบ Cert
สำหรับส่วนตัวเฉยๆ


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     เล็คเชอร์ดี สรุปดี มีความสำคัญและการหา information ทาง man page และ google ก็เป็นส่วนสำคัญในการสอบคอนฟิก
และการซ้อมการ Installation บ่อยๆ ซึ่งอาจจะซ้อมผ่าน VMware ก็ได้


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     เรียนสนุก อาจารย์สอนได้สนุก มีความรู้ดีครับ

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ชอบครับ แต่น่าจะเพิ่มภาคทดสอบคอนฟิกสัก 1 วันเต็ม และเพิ่มเนื้อหาให้เหมือนสอบจริงมากขึ้นครับ เพราะได้ประโยชน์มากสำหรับคอนฟิก
  ความคิดเห็นของ คุณจิราวัฒน์ หาญศิริวัฒนกิจ    ACE "คิม"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     เป็นการทดสอบที่ดี ได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้จริง จากการทดสอบทำให้ ได้รู้แนวทาง
    ว่าควรจะศึกษาในเรื่องใดต่อไป และได้ตั้งเป้าต่อไปว่าจะศึกษา Linux ต่อไปเพื่อเตรียมตัวสอบ RHCE ครับ


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ที่ทำงานปกติจะทำงานด้าน Linux อยู่แล้ว การเริ่มต้นศึกษาจะเริ่มศึกษาจากระบบเก่าก่อนว่าอะไรทำงานยังไง
     หากตรงไหนไม่เข้าใจก็จะถามรุ่นพี่ที่ทำงานได้ หลังจากนั้นจึงเริ่มศึกษาการสร้างระบบเอง จึงเริ่มค้นคว้าจากหนังสือ
     และจาก Website ต่างๆ เพิ่มเติม และจัดทำสรุปเก็บเอาไว้ แต่เนื่องจากขอบเขตงานที่ทำยังจำกัด จึงคิดว่าน่าจะหาโอกาสศึกษาเพิ่มเติมครับ


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     ข้อสอบทั้ง 50 ข้อค่อนข้างจะครอบคลุมไปถึงคำสั่งที่จำเป็นสำหรับการเป็น Linux Admin มีการพูดถึงคำสั่งต่างๆ โดยการยกตัวอย่างเหตุการณ์ทำให้เห็นภาพ
     การทำงานจริง แต่บางข้อการใช้คำอธิบายยังทำให้สับสนไปบ้างครับ สำหรับการแก้ปัญหาและการคอนฟิก ทำให้รู้สึกเหมือนได้อยู่ในสถานการณ์จริง
     ได้เจอปัญหาต่างๆ และพยายามหาวิธีแก้ไข สนุกดีครับ


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
    การใช้งานคำสั่งควรใช้ให้คล่องแคล่ว ฝึกให้พอรู้ว่าคำสั่งอะไรใช้ทำอะไรบ้าง อาจจะไม่ต้องรู้ถึงขั้นจำ Parameter ได้ทั้งหมด (เพราะเราสามารถใช้คำสั่ง
     man หรือ help ดูได้) พยายามสร้างความคุ้นเคยกับมันเยอะๆ เมื่อถึงเวลาสอบเราก็จะสามารถจำได้เองว่าคำสั่งอะไรใช้ทำอะไรบ้าง พยายามอย่าท่องไปสอบครับ
     เพราะมันจะไม่มีประโยชน์มากเท่าไหร่ ลง Linux แล้วเล่นเลยดีกว่าครับ


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     บรรยากาศการเรียนเป็นกันเองมากครับ สงสัยปัญหาอะไรจากที่ทำงานก็สามารถเอามาถามได้เต็มที่ อาจารย์ก็จะพยายามหาคำตอบให้ตลอด ส่วนประโยชน์ที่ได้รับนั้น      เยอะมากครับ ได้รู้หลักการและแนวคิดใหม่ๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานมามากพอสมควรเลยทีเดียวจะลองศึกษาต่อไปและนำแนวคิดนั้นไปประยุกต์ใช้ดูครับ
6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ในวันสุดท้ายการสอบค่อนข้างเร่งไปหน่อย ทำให้เนื้อหาไม่ครอบคลุมทั้งหมด จนแทบจะไม่ทันเลยทีเดียว ส่วนเรื่องการสอบ การคุมเวลาและตอบข้อสงสัย
     ของอาจารย์ทำได้ดีครับ ช่วยทำให้เข้าใจมากขึ้นเลยครับ แต่เสียดายที่เสียเวลาแก้ปัญหาของตัวเองมากไปหน่อย ทำให้ไม่มีเวลาตรวจทานข้อสอบทั้งหมด
     แต่โดยรวมก็พอใจกับผลที่ได้ครับ
  ความคิดเห็นของคุณสิริลักษณ์ พิจิตรกำเนิด    ACE "ติ๊ก"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     เป็นการทบทวนความรู้ที่เรียนมาเกือบหมด ทำให้เห็นภาพว่าเวลาจะต้องลงมือปฏิบัติจริงต้องวางแผนอย่างไร
     สำหรับผู้ที่เตรียมตัวจะไปสอบ RHCE ก็จะได้รับรู้ความกดดันในการสอบ (แบบเบาะๆ) และเทคนิคในการทำข้อสอบ
     และจุดสำคัญในการทำข้อสอบ เช่นการ chkconfig-


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     อ่านข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และลงมือทำจริง แก้ปัญหากันจริงๆ เลยค่ะ เรียกว่าทำแบบลูกทุ่งๆ เลยค่ะ

3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     เครียดค่ะ และคิดว่าคงต้องลองปฏิบัติทบทวนทั้งหมดอีกที หรือหลายทีถึงจะจำได้ขึ้นใจ

4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     คำถามเป็นคำถามที่ต้องอาศัยความเข้าใจและความจำด้วยค่ะ โดยเฉพาะคำสั่งต่างๆ ใช้งานอย่างไร มีความหมายอย่างไร Option

5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     สนุกเป็นกันเองดีค่ะ ทั้งอาจารย์และพี่ๆ เพื่อนๆ ช่วยเหลือกันแบ่งปันข้อมูลความรู้กัน ใครมีอะไรดีก็มาบอกกัน ได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งความรู้ค่ะ

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ก็เป็นธรรมดานะค่ะ ที่จะมีความเครียด และกดดันบ้าง ถือเป็นการทดสอบตัวเองค่ะ
  ความคิดเห็นของ คุณปรัชญา รุจนิสรกุล    ACE "ต้น"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     ดีครับ เพราะช่วยให้เราสามารถรับรู้ถึงความรู้ที่แท้จริงของเราช่วยวัดระดับความสามารถ ได้เป็นอย่างดี เพราะ
     ในบางครั้งบางเรื่องที่เราคิดว่าเรารู้ดีแล้ว มันอาจรู้ไม่จริงหรือ รู้ไม่หมดก็ได้ ดังนั้นหากต้องการวัดความสามารถ
     ตัวเองการสอบนี้จะช่วยได้แน่นอนครับ


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     การศึกษาของผมนั้นจะเน้นที่การศึกษาเอาจาก internet โดยจะอาศัยการบังคับหรือออกกฏให้ตัวเอง เช่นลงลินุกในเครื่อง     แล้วเล่นแต่ลินุกอย่างเดียว คือลบวินโดวออกไปเลย เวลาเกิดปัญหาก็หาทางแก้เอาจากใน internet ประมานว่าถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปไหนต่อจะทำให้เราคุ้นชิน
     กับลินุกได้เร็ว เพราะอย่างตัวผมนั้นเริ่มศึกษาเกี่ยวกับลินุกช้าอีกทั้งสภาพแวดล้อมก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการใช้งานลินุกเลย
     ดังนั้นวิธีนี้จะช่วยผมได้มากครับ


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     ความรู้สึกจากการสอบ ต้องบอกว่าก่อนการสอบนี่เครียดมาก เพราะอาจารย์ขู่ไว้เยอะ แต่ยังดีหน่อยตรงหัวข้อการ trouble shoot อาจารย์พงศ์ภูมิ ใจดีบอกว่า
     เราจะโดนเกี่ยวกับปัญหาการ boot ไม่ขึ้น ช่วยได้เยอะมากครับ คลายความกดดันลงไปหน่อยเพราะการทำ trouble shoot เป็นเรื่องที่ไม่มั่นใจเอามากๆ
     เราเลยอ่านโดยเน้นที่หัวข้อนี้เป็นพิเศษ พอถึงเวลาสอบจริง เปิดเครื่องมาปรากฏว่า boot ผ่านราบรื่น นาทีนั้นเหงื่อแตกเลย ยังดีที่รอดมาได้
     ส่วน หัวข้อการคอนฟิก นี่ถ้าตั้งใจทำอย่างใจเย็นก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่ อาจมีพลิกแพลงจากตัวอย่างตอนเรียนบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าพอเข้าใจก็น่าจะผ่านไปได้
     หัวข้อ choice ถือว่าหินที่สุดเพราะ เนื้อหาครอบคลุมทุกอย่างที่เรียนเลย บางเรื่องไม่มีในหนังสือแต่จะมีตอนที่อาจารย์บรรยายไว้ ต้องตั้งใจฟังไห้ดี
     อย่าหลับเด็ดขาด ไม่งั้นอาจพลาดเรื่องสำคัญได้!!!!!


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
    สำหรับเพื่อนที่กำลังเรียนอยู่ และผู้ที่กำลังจะสอบ ก็อยากให้ทุกท่านตั้งใจจริงพยายามฝึกทำฝึกอ่านหาความรู้เพิ่มเติมเพราะไม่ว่าท่านจะมาเรียนเนื่องด้วยเหตุผลใด
     ตั้งใจมาเองหรือบริษัทส่งมา งบประมานส่วนตัว หรือ ของบริษัทนั่นก็คือเงินที่จ่ายมาดังนั้นควรตั้งใจเก็บความรู้ไปไห้ได้มากที่สุดเพราะผลประโยชน์จะอยู่ที่
     ตัวท่านเองถึงตอนนี้จะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่ต่อไปเราก็อาจจำเป็นต้องใช้ เพราะช่วงที่เรียนอยู่ท่านสามารถสอบถามหรือ ปรึกษากับอาจารย์ได้โดยตรง
     และอาจารย์จะมีเวลาอธิบายให้ท่านได้เต็มที่


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     บรรยากาศการเรียนดีมากครับ อาจารย์เป็นกันเองมาก อาหารก็อร่อย อีกทั้งพี่ๆที่มาอบรมด้วยกันก็ใจดี มีการนำปัญหาต่างๆมาสอบถามอาจารย์
     ทำไห้บรรยากาศการเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน ไม่เครียด อีกทั้งอาจารย์ยังมักจะนำเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังทำให้ใด้รับประสบการณ์มากมาย
     จากการมาอบรมครับโดยส่วนตัวคิดว่าเงินที่ลงทุนไปนั้นคุ้มค่าครับ


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     การทดสอบวันสุดท้าย นี่ถือว่าสนุกมากครับอันที่จริงก็สนุกทุกวัน แต่วันสุดท้ายสำหรับผมเป็นวันที่ทุกคนจะสามัคคีกันมากที่สุดครับ เพราะต้องช่วยกันติว
     ถึงอาจารย์จะว่าๆ ไม่ยอมทำแบบนี้ตั้งแต่วันแรกๆ แต่อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่า ทุกคนเต็มใจที่จะช่วยเหลือกัน คนที่รู้ช่วยสอนคนที่ยังไม่ค่อยรู้ คนที่ยังไม่ค่อยรู้
     ก็นำปัญหาที่พบเจอมาแชร์กันส่วนเรื่องการสอบก็ถือว่าเหมาะสมดี ไม่ยากไป ไม่ง่ายไป เนื้อหาก็คลอบคลุมกับที่ได้เรียนดีครับ โดยรวมผมชอบวันนี้มากครับ
  ความคิดเห็นของคุณเอกชัย ลาวัลย์    ACE "เอก"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์มากครับ เพราะเป็นการนำความรู้ทได้เรียน มาตลอด 10 วัน นำมาใช้แก้ไขปัญหาและวัดตัวเองด้วยว่าที่เรา
    เรียนมานั้นมีความเข้าใจมากแค่ไหน และทำให้รู้ว่าต้องศึกษาหากความรู้ด้านนี้เพิ่มขึ้นอีก ในการที่จะไปสอบ RHCE


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ซื้อหนังสือมาอ่านและทำตาม ถ้าเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากๆ ก็จะค้นหาทาง Internet และลองทำตาม
     (ทำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง)


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก

     รู้สึกกดดันเหมือนกันตอนแก้ไขปัญหา เพราะกว่าจะแก้ไขปัญหาได้เกือบหมดเวลา
     ข้อสอบ 50 ข้อ อาจารย์ตั้งคำถามได้ละเอียดมาก ในการถามและคำตอบก็มีความเป็นไปได้ถึง 2 ข้อใน 5 ตัวเลือก (มีหลายข้อที่เจอ)
     ส่วนการคอนฟิก ก็ใช้ความรู้ที่อาจารย์สอนกับการเปิดหนังสือทำตาม แต่ต้องแข่งกับเวลา


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ก็ลองศึกษาหาความรู้ด้าน Linux ด้วยตนเองดูก่อนและลองค้นหาข้อมูลจาก Internet ทดลองทำมากๆ และถ้าหากไม่เข้าใจจริงๆ ก็ลองมาเรียนที่นี้ดูครับ
     อาจารย์มีความรู้มากๆ สามารถไขข้อข้องใจของคุณได้


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     บรรยากาศรู้สึกเป็นกันเองดี อาจารย์ให้ความเอาใจใส่ดี อาหารที่ดีอร่อยมาก ผมไม่เคยทานข้าวที่นี่ จานเดียวเลย ( 2 ตลอด) ประโยชน์ที่ได้รับทำให้เรารู้ว่า
     ยังมีเรื่องที่ยังไม่รู้ด้าน Linux อีกมาก (จากที่คิดว่ารู้แล้ว) ที่นี่สอนดีมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านทฤษฎีและปฏิบัติ


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ดีครับ เพราะทำให้เรามั่นใจขึ้น ในการที่จะก้าวไปสอบ RHCE ได้บรรยากาศเหมือนสอบ RHCE ดี
  ความคิดเห็นของ คุณวรภพ โพธิ์ขีด    ACE "อ้น"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     ทำให้รู้ว่ายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เรายังไม่รู้จักมากพอสำหรับลีนุกซ์

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     หลังจากที่ได้ทดลองทำกับอาจารย์ขั้นเทพ ทั้งหลายแล้ว ระหว่างเรียนยังไงก็ต้องกลับไปทดลองทำเองอีกรอบ
     จะเจอปัญหาเยอะมากๆ และก็ยังมีเวลาที่ยังถามอาจารย์ได้อีกเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     50 ข้อ โดยส่วนตัวเป็นอะไรที่ยากที่สุด มีที่ไหนกันละต้องมาวิเคราะห์คำตอบก่อนตอบ (งงมะ) เครียดได้อีก
     การแก้ไขปัญหา เป็นอะไรที่กดดันที่สุดก่อนจะสอบไม่รู้ว่าอาจารย์ขั้นเทพทั้งหลายจะมาแนวไหน เง้อ
     Config ทำใจตั้งสติเพราะคิดว่าคงไม่มีอะไรนอกเหนือจากที่อาจารย์สอนแน่ๆ (ผ่านมือมาหมด)


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     50 ข้อ อ่านเอาเอง (ปวดหัวที่สุด)
     แก้ไขปัญหา ของ MSN เพื่อนให้หมด Class ช่วยกันออกแนววางยาคนละข้อต้องมีสักข้อที่เจอแน่นอน
     Config ก็ฝึกทำเองหลังจากที่อาจารย์ขั้นเทพทั้งหลายสอนไปแล้วอีกครั้ง


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     รู้สึกดีและเป็นกันเองมาก ๆ เวลาเรียนไม่รู้สึกว่าเครียดเพราะอาจารย์ฮามากๆ + กับเพื่อนใน Class ฮาด้วย

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ชอบครับรู้ว่าตัวเองนั้นเตรียมตัวพร้อมพอไหมสำหรับก้าวต่อไป และเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆ ของลีนุกซ์เนี้ย
  ความคิดเห็นของคุณสมโภช ทองน้ำเที่ยง    ACE "โภช"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     โดยส่วนตัวผมแล้วคิดว่าการจัดให้มีการสอบ Pre-test, Post-test เป็นประโยชน์กับตัวผมมาก เพราะผม
     มี plan ที่จะสอบ RHCE ทำให้รู้ว่าการสอบนี้มีแรงกดดันจริงๆ และทำให้ผมได้ความรู้ความสามารถที่มี
     อันน้อยนิดของผมแก้ไขปัญหา แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ในสภาวะกดดัน


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ซื้อหนังสือมาอ่านหรือหาข้อมูลตามอินเตอร์เน็ต ตามเว็บบอร์ดต่างๆ แล้วทำตาม ลองคอนฟิก ลองผิดลองถูก ทำได้บ้าง
    ไม่ได้บ้าง ติดตั้ง vmware เพื่อทำ Lab ใช้เครื่องที่มีอยู่ให้คุ้มค่า ลองติดตั้งคอนฟิก จำลองเครื่องเป็น Server
     ให้บริการด้านต่างๆ เช่น mail, web, ftp, dhcp, proxy, samba เป็นต้น


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก

     การสอบ 50 ข้อ ก็ไม่ได้ถือว่ายากเกินไป ถ้าเตรียมตัวมาดี แม่นคำสั่ง ที่อยู่และตำแหน่งของ file ก็น่าจะทำผ่านได้สบายๆ ชัวร์ ชิวๆ
     การทดสอบการแก้ไขปัญหา ในส่วนนี้ก็ทำเอาเครียดเลย กว่าจะหาจุดที่อาจารย์วางยาเจอกดดันจริงๆ
     ส่วนการคอนฟิก ก็ไม่ได้ถือว่ายาก พอทำได้ คิดอะไรไม่ออกก็สอบถามอาจารย์มิสเตอร์ man ได้ อาจารย์ไม่ดุหรอก อาจารย์ใจดี ที่สำคัญ
    ในการคอนฟิกต้องละเอียดรอบครอบเพื่อที่จะได้ไม่คอนฟิกผิดพลาด


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     สำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังศึกษาลีนุกซ์หรือคิดที่จะนำลีนุกซ์มาใช้งาน ก็พยายามฝึกฝน ซ้อมมือบ่อยๆ อย่าซ้อมแต่คอ ส่วนเพื่อนคนไหนที่จะเตรียมตัวสอบก็พยายาม
     อ่านให้เยอะขึ้น เพื่อทำ Lab ตั้งโจทย์และลองแก้ไขปัญหา


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     บรรยากาศเป็นกันเอง สนุกสนาน ไม่เครียด อาหารก็อร่อย อาจารย์มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เข้าถึงลูกศิษย์ทุกคน บอกตรงๆ
     อาจารย์อย่างเทพเลยครับ สำหรับประโยชน์ที่ได้รับก็คือมีความมั่นใจยิ่งขึ้นที่จะนำลีนุกซ์มาใช้งาน และมั่นใจมากยิ่งขึ้นถ้าต้องกลับไปติดตั้งคอนฟิก ดูแล Server
     ที่เป็นลีนุกซ์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้นำความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     โดยส่วนตัวผมก็ชอบนะ มันตื่นเต้นดี กดดันและเจ็บปวดดี ได้วัดความรู้ ความสามารถที่ได้เรียนมาตลอด 10 วัน จะได้รู้ว่าความโง่ของเราอยู่ระดับไหน
     จะได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปเจอสถานการณ์จริง
  ความคิดเห็นของคุณอดุลย์กฤษณ์ ตระกูลชลชาติ    ACE "เอ"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์ทำให้เรารู้ถึงความสามารถของตัวเอง และทำให้เรารู้ว่าการจะไปลองสอบ Cert. จริงๆ นั้น มีขอบเขตแค่ไหน ทำให้เป้าหมายของเราชัดเจนขึ้น

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ตั้งโจทย์ขึ้นมาเองว่าอยากรู้เรื่องไหน แล้วก็ลงมือทำโดยหาข้อมูลตจาก Internet หนังสือ และถามเพื่อนๆ ผ่านทาง webboard

3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก

     การทดสอบแก้ปัญหา ท้าทายตื่นเต้นดีครับ ยิ่งมีคนเสร็จก่อนเยอะๆ ยิ่งกดดัน
     ข้อสอบ 50 ข้อ อันนี้มีโจทย์หลอกเราเยอะครับ ต้องเลือกข้อที่ดีที่สุด
     การคอนฟิก ถ้าเข้าใจในชั้นเรียนและจดโน๊ตไว้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับ


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ต้องมาเทรนครับ เพราะถ้าเราไม่เข้าใจพื้นฐาน จะทำให้เราต่อยอดได้ช้ากว่าคนอื่น ขยันหาข้อมูล ทดลองทำตามครับ แล้วก็ต้องหา Community เอาไว้แลกเปลี่ยนความรู้ครับ

5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     อาจารย์ Professional ครับ วาง bug ไว้อาจารย์ก็ไม่หลง เพื่อนเป็นกันเองใน class
อาหารอร่อยครับ ประโยชน์ที่ได้รับคือ ความรู้ครับ แล้วก็ได้เพื่อนเอาไว้แลกเปลี่ยนความรู้ครับ


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ชอบครับ ได้รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงจุดไหน ได้วัดผลความสามารถของตัวเองครับ ทำให้หัวใจเต้นเร็ว
  ความคิดเห็นของ คุณอดิสรณ์ อภิรมย์ชัยกุล    ACE "เฮง"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     ช่วยให้ผมรู้ว่ายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ผมต้องศึกษาเพิ่มเติมก่อนจะไปสอบ RHCE จริงๆ

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     อ่านและทดลองทำทุกอย่าง เพื่อให้ผ่านมือ จะได้จำได้ง่าย

3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     กดดันมากครับ ขนาดเปิดหนังสือได้นะเนี่ย ที่ยากที่สุดน่าจะเป็นข้อสอบ 50 เพราะเนื้อหาละเอียดมาก (ถามละเอียดน่ะครับ)

4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ต้องหมั่นทบทวนสิ่งที่อาจารย์สอนมา และทดลองทำคำสั่งด้วยตนเอง

5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     เป็นกันเองดีครับ สนุกสนาน ส่วนประโยชน์ที่ได้รับมากมายครับ ความรู้ใหม่ๆ ทั้งนั้น

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ก็ชอบดีนะครับ กดดันดี เผื่อเวลาไปสอบ RHCE จริงๆ จะได้รู้ไว้
  ความคิดเห็นของคุณปัญญาพล แซ่ฉิ่ว    ACE "ปิ่น"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์ในการฝึกเพื่อเพิ่มทักษะ ความชำนาญ และการรับมือกับปัญหาจริงที่อาจจะเกิดขึ้น

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ค้นหาข้อมูลจาก Internet , หาหนังสือมาอ่าน , สอบถามจากผู้รู้

3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก

     รู้สึกตื่นเต้นมากกับการทดสอบแก้ปัญหา เพราะผมแก้ก็ยิ่งยุ่ง แต่สุดท้ายก็แก้ได้และทำให้รู้กระบวนการในตอน Install Linux มากขึ้น
     การทำข้อสอบไม่ตื่นเต้นอะไรมาก เพราะถ้าอ่านมาก็ทำได้
     ส่วนการ config รู้สึกเฉยๆ เพราะตื่นเต้นกับการทำสอบแก้ปัญหาไปแล้ว จึงเหลือแต่ความกดดันว่าเมื่อไหร่จะเสร็จหรือจะหมดเวลา (555+)


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ค้นหา ฝึกฝน ทบทวน

5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     สนุก อาหารอร่อย

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ชอบ เพราะทำให้นึกถึงตอนสอบในมหาลัยอีกครั้ง ถึงการสอบในห้องจะกดดันน้อยกว่าในมหาลัย
  ความคิดเห็นของ คุณสุกัญญา สถาปนาชัย    ACE "หมู"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์ในแง่ของการศึกษาทบทวนก่อนการทดสอบ ในการเรียนในห้องนั้น
     อาจจะลืมไปบ้างหรือยังไม่เข้าใจท่องแท้ในบางเรื่อง ดังนั้นการทบทวนจึงเป็นสิ่งสำคัญ

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ศึกษาจาการอ่านหนังสือ หาความรู้เพิ่มเติมในอินเตอร์เน็ตและลงมือทำจริงๆ

3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     ตื่นเต้นเล็กน้อยในส่วนของการแก้ปัญหาและการคอนฟิก แต่ก็ตั้งสติแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราต้องแก้ปัญหานั้นจะต้องเคยเรียนมาแล้วอย่างแน่นอน
     ก็เลยย้อนกลับไปพิจารณาปัญหาอีกครั้งอย่างมีสติ ก็ทำให้ผ่านไปได้ด้วยดี      สำหรับข้อสอบ 50 ข้อ ค่อนข้างมั่นใจว่าจะผ่านเพราะผ่านทบทวนมาแล้ว


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     อ่านทบทวนและลงมือทำให้มาก ในส่วนของการอ่านทบทวนก็อาจจะจดเป็น short note ไว้เฉพาะหัวใจของบทนั้นๆ ในตอนสอบก็ขอให้มั่นใจว่ามีสติ

5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     บรรยากาศเป็นกันเองและอาจารย์ก็ให้ความช่วยเหลือทั้งในขณะเรียนและปัญหาเพิ่มเติมที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบทเรียน
     การสอนอาจาราย์จะเน้นคีย์เวิร์ดทำให้จำได้ง่ายไม่สับสน และยังเสริมเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยและยกตัวอย่างการนำไปใช้งานจริงๆ


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อย แต่ก็ทำข้อสอบผ่านไปได้ด้วยดี โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกชอบที่มีการทดสอบ จะได้เป็นการประเมินตัวเองด้วยว่า
     เรียนไปแล้วได้อะไรกลับไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เครียดอะไรมากมาย ทำเท่าที่ทำได้
  ความคิดเห็นของคุณอุดมพงษ์ สุขสมบูรณ์    ACE "เล็ก"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     ทำให้เตรียมความพร้อม มีความคิดในการเรียบเรียงการลงโปรแกรมและฝึกหัดการลงโปรแกรมเพื่อจะสามารถ
    นำไปใช้จริงในอนาคตพร้อมทั้งฝึกหัดในการเตรียมตัวสอบ


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     พยายามหาโปรแกรมต่างๆ มาศึกษาเพื่อจะนำมาใช้ในองค์กร เช่น ผมเคยศึกษาการลงโปรแกรม Hylarfax
     เพื่อรับ Fax ทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานจริงได้


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก

     สำหรับข้อสอบ 50 ข้อ ตอนแรกก็ลุ้นอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าจะให้ดีเวลาเรียนเสร็จผมจะกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
    ส่วน Configuration ต้องใช้การทดลองทำบ่อยๆ ครับ
     ส่วนการแก้ไขปัญหา ก็ต้องเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     พยายามเรียนรู้แล้วกลับไปทบทวนทุกครั้งที่อาจารย์สอนมา อย่าล่วงเลยไป เพราะเราจะลืม

5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     บรรยากาศดีมากครับ ผมได้เจอเพื่อนที่ทำงานทางด้าน IT เหมือนกัน ผมจึงได้ความรู้จากอาจารย์มากอยู่แล้ว
    และยังได้ความรู้และปัญหาและวิธีการแก้ไขจากเพื่อนๆ ที่มาเรียน


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     การทดสอบทำให้ตื่นเต้นพอสมควร ผมต้องขอบคุณ อาจารย์มากครับ
  ความคิดเห็นของ คุณยงยุทธ อเนกบุญธรรม    ACE "บอล"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     ผมคิดว่าการสอบมีประโยชน์มากครับทำให้ผมได้วัดระดับความรู้ทางด้าน Linux ของตนเองเพื่อเป็นประสบการณ์
     ไปสอบ RHCE หรือ Certificate ตัวอื่นๆ ต่อไป ทำให้ได้รับบรรยากาศในการสอบจริง เช่น ความกดดัน
     ความยากของข้อสอบ เพราะไม่เคยเจอสถานการณ์จริงเวลาไปสอบ RHCE อาจจะตื่นเต้นจนทำข้อสอบไม่ได้
     ดังนั้นผมคิดว่าการสอบมีประโยชน์มากครับ


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     เนื่องจากองค์กรของผมไม่ได้ใช้ Linux เป็นหลัก ทำให้ผมไม่ค่อยได้มีโอกาสฝึกฝนมากนัก แต่ว่าผมฝึกโดย
     เอา Server ที่ไม่ได้ใช้มาลงเป็น VMware ฝึก config ครับ และก็ลง notebook ส่วนตัวด้วย ใช้ VMware สะดวกดีครับ ทดสอบ
     ได้ทุกอย่างเลย ตามเอกสารที่เรียนทีละเรื่องไปครับ เช่น Squid, DHCP, Apache, .... เป็นต้น


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก

     สำหรับข้อสอบ 50 ข้อ ผมว่าเป็น part ที่ยากที่สุด เพราะว่าตัวเลือกแต่ละตัวเลือก ค่อนข้างใกล้เคียงกัน ทำให้สับสนมากครับ และยิ่งมี 5 ตัวเลือกด้วย
     ยิ่งตัดสินใจตัดช้อยยากครับ สำหรับผมสอบไปสองรอบถึงผ่าน
    ส่วน Configuration ไม่ค่อยยากมากครับ แต่ว่าเวลาทำให้ผมต้องมีสติหน่อย ห้ามลืมว่าทำอะไรไปบ้าง
     และสำหรับส่วนการแก้ไขปัญหา อันนี้ขึ้นอยู่กับดวงว่าจะเจอเรื่องอะไรครับที่สำคัญจะกดดันมาก ถ้ามีเพื่อนแก้ปัญหาได้เร็ว และเดินออกไปก่อน ดังนั้นต้องมีสติครับ


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ผมว่าสำหรับข้อนี้ทุกคนรู้ดีครับว่าจะต้องหมั่นฝึกฝีมือบ่อยๆ แล้วจะคล่องมือ แต่การที่จะบังคับให้ ตัวเองซ้อมบ่อยๆ นี่ยากกว่าครับ ดังนั้นต้องบังคับตัวเองให้ได้ครับ

5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     บรรยากาศที่ MyCom สบายๆ ครับ เป็นกันเองดี สถานที่อบรมแคบไปหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับ ห้องน้ำสะอาด จอดรถสะดวก มีอาหารและกาแฟตลอด
     แม่บ้านทำกับข้าวอร่อยดีครับ อาจารย์ผู้สอนมีความตั้งใจถ่ายทอดความรู้และมีลำดับเรื่องราว ในการสอนเป็นอย่างดี แต่ติเรื่องหนังสือเรียนหน่อยครับ
     ว่าไม่ค่อยน่าอ่านเท่าไหร่ครับ น่าจะทำให้บางกว่านี้และดึงดูดมากกว่านี้ จะได้ขยันๆ อ่าน และการเย็บเล่มไม่ค่อยดีครับทำให้จดไม่ค่อยสะดวก


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     วันสุดท้ายค่อนข้างเครียดนิดหน่อยเพราะว่ามีการสอบ กลุ่มที่เรียนมีการติวกันก่อนสอบด้วยนะครับ แสดงให้เห็นถึงความดี ใครติดปัญหาไม่เข้าใจก็รวมกัน
     ใครรู้ก็ช่วยกันตอบ ชอบตรงที่เมื่อเรียนเสร็จแล้วมีการถ่ายรูปแต่ละรุ่นไว้ รู้สึกดีเหมือนเรียนจบอีกครั้งเลยครับ
  ความคิดเห็นของคุณณัฐวุฒิ เพียรปัญญารักษ์    ACE "ตั้ม"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์อยู่มากพอสมควร เพราะครอบคลุม สิ่งที่จะไปใช้งานได้จริงเกือบทั้งหมด

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ตอนแรกที่ต้องใช้งานไปหาซื้อหนังสือ ได้ TLE5 มา แต่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ หลังจากนั้นถ้าคิดจะทำเรื่องอะไรก็หาใน google แล้วลงมือทำไปเลย

3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก

     อย่าเอาแต่อ่านหนังสืออย่างเดียว หรือทำอะไรให้ลงมือทำ จะเข้าใจ และจำได้เอง
     สอบข้อเขียน เปิดหนังสือทำเยอะๆ
     การทดสอบแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจกับขั้นตอนการ boot สังเกตว่าติดตอนไหน เก็งข้อสอบได้ ( วางยาเราได้ไม่กี่ที่หรอก )
     การคอนฟิกทำเยอะๆ เปิดหนังสือได้ ให้รู้ว่าถ้าติดปัญหาแล้วจะเปิดหาตรงไหน


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ตื่นเต้นนิดหน่อย จะยากยากก็ยาก เพราะออกตั้งแต่บทแรกที่เรียน

5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     ดีครับ ได้เริ่มนำสิ่งที่เรียนไปใช้งานบ้างแล้ว

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์มากครับ เพราะจะได้รู้ว่า ตัวเองขาดอะไร จะได้ไปศึกษาเพิ่มเติม
  ความคิดเห็นของ คุณกิตติโชติ วงษ์กิตติโสภณ    ACE "ป้อน"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     การทดสอบจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราตั้งใจอ่านและฝึกฝนลีนุกซ์มากขึ้น และสามารถวัดระดับได้
     ว่าตอนนี้เราคล่องในเรื่องใดบ้างและยังอ่อนในเรื่องใดบ้าง


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ทดลองติดตั้งผ่านโปรแกรม Vm Ware และกำหนดเป้าหมายว่าเราต้องการ Service อะไรบ้างจาก
     Server ตัวนี้จากนั้นก็จะหาข้อมูลจากเว็บต่างๆ ทดลองคอนฟิกตามตัวอย่างในเว็บ ทดลองหลายๆ Service
     จะได้เรียนรู้การทำงานของแต่ละ Service


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก

     1. Trouble Shootingตอนแรก รู้สึกกดดันมาก เพราะไม่ทราบว่า อาจารย์จะวางยาในส่วนใดบ้าง แต่พอนึกถึงกระบวนการ Boot ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้
     2. Multiple Choice เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างจะละเอียดมาก จะต้องใช้ทั้งความเข้าใจ และความจำในการจำคำสั่งต่างๆ
     3. Install & Config ต้องลำดับว่าควรจะทำ Service ใดให้ได้ก่อนแล้วจึงจะสามารถทำ Service อื่นๆ ต่อไปได้


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ลีนุกซ์ไม่ยากอย่างที่คิดไว้ ถ้าคุณมีพื้นฐานเกี่ยวกับ Network คุณก็จะสามารถนำลีนุกซ์ไปประยุกต์ใช้ได้ว่า จุดนี้ควรใช้ Service อะไร แต่หลักใหญ่ก็คือ
     ควรจะต้องทบทวนหลังจากอบรมไปใหม่ๆ เพราะจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     บรรยากาศสบายๆ แบบเป็นกันเอง ถ้ามีข้อซักถามหรือสงสัยในระหว่างการอบรมก็สามารถถามอาจารย์ได้ทันที หรือมีปัญหามาจากที่ทำงาน
     ก็สามารถขอคำแนะนำจากอาจารย์ได้


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ชอบครับ ทำให้เราได้รู้ว่ายังอ่อนในเนื้อหาเรื่องใดจะได้นำไปค้นคว้าเพิ่มเติม
  ความคิดเห็นของคุณกลยุทธ เรืองสุภาภิชาติ    ACE "ยุทธ"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์อย่างมากเลยครับ เพราะการทดสอบช่วยให้เราทราบว่าเราไม่เข้าใจที่หัวข้อไหน
     จะได้กลับไปค้นคว้าและฝึกฝนเพิ่มเติม


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     - ติดตั้งและหัดใช้งานลีนุกซ์เบื้องต้นผ่านโปรแกรม VmWare Workstation
     - ทดลองคอนฟิกลีนุกซ์ ในเรื่องต่างๆ โดยทำตามข้อมูลที่ได้จากอินเตอร์เน็ต
     - ดาวน์โหลด EBook จากอินเตอร์เน็ตมาอ่านเพิ่มเติม
     - สมมติเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วลองคอนฟิกหรือแก้ไขปัญหาให้ได้ตามที่ต้องการ


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก

     ข้อสอบ 50 ข้อ นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เพราะต้องทำความเข้าใจโจทย์พูดถึงเรื่องอะไรและต้องการอะไร
     การทดสอบแก้ไขปัญหา ช่วงแรกก็งงไปพักนึง แต่พอนึกถึงกระบวนการทำงานของลีนุกซ์แล้วก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้เรื่อยๆ
     การคอนฟิก นั้นไม่ยากมาก แต่เยอะคือต้องใช้ความรู้หลายเรื่องมารวมกันเพื่อคอนฟิกให้ได้ตามที่โจทย์ต้องการ


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ควรกลับไปทบทวนเรื่องความรู้พื้นฐาน กระบวนการทำงานของลีนุกซ์ และทดลองคอนฟิกเรื่องต่างๆ โดยฝึกฝนหลายๆ รอบ อีกทั้งยังต้องหัดอ่าน help ต่างๆ
     ที่มีอยู่ในลีนุกซ์


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     - บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง และได้เห็นกรณีศึกษาแบบต่างๆ จากเพื่อนๆ ในห้อง

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ชอบครับ เพราะการทดสอบจะจัดว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เราเรียนได้มากน้อยแค่ไหน
  ความคิดเห็นของ คุณณรงค์ชัย ถนอมรัตนกุล    ACE "ตี๋"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีปประโยชน์มาก เพราะทำให้รู้ว่าตลอดเวลาที่ train เราได้อะไรบ้าง สามารถแก้ไขปัญหา
     ได้หรือไม่จากความรู้ที่ได้ train ถ้าพบปัญหาอย่างที่สอง


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     1. หาหนังสือมาอ่านในเรื่องที่สนใจ
     2. ถามผู้รู้ หรือบางครั้งก็ไปหาอ่านตาม Webboard ทั่วไป


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก

     1. ข้อสอบ 50 ข้อ ถือว่าเป็นเครื่องวัดที่ดีมาก เพราะส่วนใหญ่เป็นพื้นฐานความรู้ Linux และคำสั่งพื้นฐาน ซึ่งทำให้เรารู้ว่า เรามีความรู้เพียงพอ
       ที่จะนำไปใช้กับงานแล้วหรือยัง และเราต้องศึกษาด้านใดเพิ่มเติม
     2. สำหรับการทดสอบแก้ปัญหา ชอบมากเพราะทำให้เรารู้จักวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพราะในการทำงานจริงๆ เรา อาจจะพบปัญหาอย่างนี้ได้


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     1. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมา ก่อนเข้าห้องสอบ เพราะเราคงไม่ดวงดีสามารถตอบคำถามได้ถูกทุกข้อ ด้วยการเดา
     2. ทำความเข้าใจกับกระบวนการ Boot ระบบของ Linux แต่ละขั้นตอนเพราะจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากการ Boot ของระบบ Linux ได้
       ถ้า Boot ระบบไม่ได้


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     เป็นกันเอง และอาจารย์ยังช่วยแก้ไขปัญหาบางเรื่องที่พบจากที่ทำงาน และยังได้รับคำแนะนำดีๆ หลายๆ อย่างไปประยุกต์ใช้ได้

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     เป็นการสอบที่ดีมาก โดยเฉพาะการสอบแก้ปัญหา เพราะวันหนึ่งปัญหาที่พบในการสอบ มันอาจจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาที่เราทำงานอยู่ก็ได้
  ความคิดเห็นของคุณสมเจต เจียนพันธ์    ACE "เจต"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์มากครับ ทำให้เกิดความตื่นตัวในการที่จะจดจำ เนื้อหาวิธีการ Config ของ Service ต่างๆ
    ที่อบรมในคอร์ส ทำให้จดจำกับสิ่งที่ผิดพลาดตรงนั้น กลับมาทบทวนหลังสอบ แม้จะสายไปก็มีประโยชน์
     นำมาใช้กับการทำงานได้ด้วย


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
    อ่านจากหนังสือ และ Internet แล้วทดลองบน VMware

3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก

     ข้อสอบ 50 ข้อ เป็นส่วนที่ต้องอาศัยการจำคำสั่ง Command, Config path, ซึ่งต้องเคยผ่านการอ่าน จำ และทำมาก่อน ยากครับ
     บางอย่างไม่เคยอ่านและทำมาก่อน
     การทดสอบแก้ไขปัญหาไม่ยากมาก ต้องสังเกตุ Error ที่เกิดขึ้นว่าน่าจะเกิดจากอะไร ลำดับขั้นตอนการ boot ถึงไหนแล้วเดี๋ยวก็ได้ครับ
     การคอนฟิก หลังจากอ่านโจทย์แล้ว ทำที่ง่ายแล้ว ตัวเองทำได้ก่อน ไม่งั้นจะเสียเวลา จากนั้นลำดับการ config ว่าจะต้อง config อะไร อย่างไร
     ที่ไหนบ้าง มีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ทบทวนก่อนสอบ ถ้าจะให้ดี ต้องลองทำที่บ้านสัก 1 รอบก่อน มาสอบครับ รับรองคุณทำได้แน่ แล้วอย่าลืม Short note มาเป็น step
     การ setup นะครับ เพราะตอนทำจริงมันรีบจนลืมไปเลยครับ ขอบอก...


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     - บรรยากาศเป็นกันเองครับ ไม่ทันตรงไหนอาจารย์ก็ตามให้ ถามได้ทันที เมื่อมีข้อสงสัย นอกเรื่องจากเนื้อหาก็ได้ ถ้าอาจารย์ตอบได้ อาจารย์ก็ช่วยแนะนำ
     - ประโยชน์ที่ได้รับ คงเป็นการนำไปใช้กับงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ชอบครับ เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกอบรมที่นี่ แต่ครั้งนี้ตัวผมเองมีเวลาเตรียมตัวน้อยไปหน่อย เพราะต้องเรียนติดต่อกันวันต่อวัน
     เวลาทบทวนเลยน้อยไปหน่อย แต่ก็โชคดีครับที่ผ่านมาได้ แบบคาบเส้น
  ความคิดเห็นของ คุณประวิน กรีมวิรัตน์กุล    ACE "วิน"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีปประโยชน์อย่างมาก เพราะเป็นการวัดว่าที่เรียนไปมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน และ ก็เป็นการทดสอบด่านแรก
    สำหรับผู้ที่ไปสอบที่อื่นต่อ


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ส่วนมากก็ทำ Lab ใน VMware จะเป็นเรื่องที่เรียนๆ ไปและก็ทบทวนความรู้ตามเว็บต่างๆ

3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก

     มีความกดดันพอสมควร ทั้งการสอบแก้ไขปัญหา และการคอนฟิก และตื่นเต้นจนลืมบางอย่างที่ไม่น่าจะลืมไป

4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ผมแนะนำให้เอาที่เรียนไป กลับไปทำ Lab ด้วยตนเอง เพราะเกือบทุกเรื่องที่เรียนไปออกสอบเกือบหมด

5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     บรรยากาศเป็นกันเองสุดๆ เวลาเรียนไม่เครียดอย่างที่คิด ประโยชน์ที่ได้รับผมคิดว่าน่าจะเป็นคำแนะนำที่ดีๆ จากอาจารย์

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ชอบช่วงเช้าที่อาจารย์ทบทวนก่อนสอบให้ ส่วนการสอบก็ตื่นเต้นธรรมดา อาหารถูกใจสุ๊ดๆ......
  ความคิดเห็นของคุณวีรชาติ วงศ์ภัทรฐิติ    ACE "วี"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมว่าเป็นกลยุทธที่ดีมาก คือ ช่วยกระตุ้นให้นักเรียน มีความสนใจเรียนตลอดเวลา เพราะเนื้อหา
     ที่เรียนนั้นมีหลากหลายมาก บางครั้งผู้เรียนอาจหลุดแนวรับได้ แต่เมื่อจบหลักสูตรแล้วมีการทดสอบความรู้
     ความเข้าใจด้วย ก็จะช่วยให้การเรียนมีจุดมุ่งหมายมากขึ้น
     ส่วนตัวผมแล้วการทดสอบถือเป็นการช่วยทบทวนความเข้าใจได้ดีมาก โดยเฉพาะเรื่องการทดสอบ Installation
     and Config และ Trouble Shoot ส่วน Multiple Choice เป็นส่วนที่ยากที่สุดในการสอบ ถ้ามีโอกาส
     ก็อยากทราบเฉลยเหมือนกันครับ จะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     เนื่องจากงานที่รับผิดชอบมีหลายส่วนในอดีตจึงมีโอกาสฝึกฝนลีนุกซ์จำกัด คือ เฉพาะเมื่อมีโครงการที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากวัตถุประสงค์หลัก
    ของผมคือการนำความรู้ที่ได้ไปใช้งาน จึงต้องพยายามต่อยอดความรู้ที่ได้รับต่อไปครับ


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก

     การทดสอบแก้ไขปัญหา ( Trouble Shoot ) เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น เพราะไม่ทราบว่าอาจารย์จะวางปัญหาอะไรให้แก้ไข แต่ก็พยายามเตรียมตัวให้มาก
    ในเรื่องของขั้นตอนการทำงานของโปรเซสต่างๆ ตั้งแต่เปิดเครื่อง ซึ่งก็ช่วยให้แก้ไขได้เร็วขึ้นก็รู้สึกยินดีที่เพื่อนๆ ในรุ่นทุกคนสามารถสอบผ่านในหัวข้อนี้

     ข้อสอบ 50 ข้อ ( Multiple Choice) เป็นส่วนที่ใช้เวลาทำค่อนข้างนาน ต้องอาศัยความคุ้นเคย และการแปลความหมายของคำถาม ผมเองก็หวั่นใจ
     เหมือนกันว่าจะไม่ผ่านในหัวข้อนี้ แต่ก็โชีดีที่สอบผ่านได้

     การคอนฟิก ( Installation & Config ) ในครั้งแรกเมื่อทราบจำนวนหัวข้อที่ต้องทดสอบก็รู้สึกกังวลเช่นกัน เพราะครอบคลุมเนื้อหาที่เรียนมาตลอด 10 วัน
     แต่มีเวลาเพียง 1 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งตอนวางแผนการติดตั้งก็ใช้เวลานานเกินไป ทำให้มีเวลาทำข้อสอบน้อยลงไปอีก เกือบไม่ทันเหมือนกัน


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     ควรตั้งใจเรียนในห้องและทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติ และถ้ามีเวลาคงต้องฝึกซ้อมเองเพิ่มเติมอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราเข้าใจนั้น
     ถูกต้องและทำได้อย่างรวดเร็ว


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     ก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณอาจารย์ธีรภัทร ที่ได้ให้ความกรุณาตลอดเวลาที่เรียนที่ MyCom เพราะผมมักจะซักถามอาจารย์อยู่ตลอดเวลา บางคำถามอาจจะ
     ดูไม่เข้าท่าบ้างสำหรับผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์ แต่ทั้งหมดก็เป็นเพราะความสนใจและใคร่รู้จริงๆ และเห็นว่าอาจารย์สามารถช่วยไขข้อข้องใจได้ ( เหมือนการลงทุน
     ในหุ้นถ้าหุ้นตัวไหนเราลงทุนแล้วได้กำไร เราก็อยากจะลงทุนอีกเมื่อมีโอกาส) คุ้มค่ากับการที่ผมต้องเดินทางวันละเกือบ 5 ชั่วโมง สุดท้ายต้องขออภัยเพื่อนรุ่น 104
     ทุกท่านด้วย ที่บางครั้งผมอาจจะทำให้ท่านต้องกลับบ้านเย็นบ้าง หรือไม่ได้เบรก แต่ก็หวังว่าสิ่งที่อาจารย์ได้อธิบายเพิ่มเติมจากเนื้อหาจะเป็นประโยชน์
     ต่อทุกท่านเช่นกัน


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
    ขอเลี่ยงเป็นตอบว่าเห็นด้วย ที่มีการจัดสอบ ขั้นตอนการจัดสอบก็เป็นมาตราฐานดี สามารถวัดผลได้ แต่ขณะสอบถ้าเปิดเพลงบรรเลงด้วยผมคิดว่าจะดีครับ
  ความคิดเห็นของคุณวิฑูรย์ อรุณสิงคะ    ACE "หนึ่ง"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
    ก่อนสอบ  ช่วยทำให้ฝันร้ายทุกครั้งเวลานอน และหน้าหมองทุกครั้งเวลาตื่น ใช้เป็นเครื่องลดความหล่อ และเพิ่มรอยเหยี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี
    หลังสอบ  ดูมีสง่าราศีมากขึ้น มีคนนับหน้าถือตามากขึ้น สาวเห็นร้องกรี๊ด แถมได้เสื้อ ACE แขนยาว ใส่ตอนไปทำไร่ กันร้อนได้ดีจริงๆ !


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
    ปกติเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วครับ แต่ด้วยความที่หนังสือภาษาไทยด้านนี้มีน้อยมาก บางครั้งก็จับต้นชนปลายไม่ถูก แต่ตำราของ MyCom ช่วยสรุป
     และแยกเนื้อหาเป็นส่วนๆ ทำให้ช่วยเข้าใจเรื่องที่เคยอ่านมาแล้วได้ดียิ่งขึ้น....


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
    สำหรับการสอบครั้งนี้ผมได้ "ดวง" (และหน้าตา) เข้ามามีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก เพราะเรื่องที่ไม่ถนัดก็ไม่ค่อยมีสอบ ส่วนเรื่องที่ทดลองใช้บ่อยๆ ก็ดันมาออก...
    แต่อย่างไรก็ดี ก่อนสอบก็ทำเอาเครียดเพราะอาจารย์เหน็บแนมมากมาย จึงต้องพยายามสอบให้ผ่าน (งัดทุกกลยุทธ) จึงเป็นศิษย์รัก หักเหลี่ยมโหด 5555 ...


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
    เนื่องจากผมยังไม่มีแผนการสอบในช่วงนี้ แต่ก็คิดว่าการสอบคงไม่ได้หนี แบบที่สอบกับ MyCom สักเท่าไร ในทางปฏิบัติรู้สึกว่าทาง MyCom
    ก็น่าจะสอบผ่านยากกว่าด้วย ถ้าจะไปเสียเงินสอบ ลองเปลี่ยนใจมาลงอบรมที่นี่แล้วสอบก่อนดีกว่า จะได้อะไรมากกว่าที่เป็นอยู่เยอะมาก อย่างน้อยก็เรื่อง Meeting !


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
    อาจารย์มีทั้งความเมตตา และมีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม ให้ความเอาใจใส่กับผู้ที่มาเรียนดีมาก บางครั้งแทบจะจับมือสอนพิมพ์ดีดเลยทีเดียว
    โดยเฉพาะกับเด็กหนุ่มๆ อาจารย์จะสนใจเป็นพิเศษ เพราะอาจารย์เป็น ..เป็น.... "เป็นกันเอง" มากๆ 555.. \\(^O^)//

    อาจารย์มีเทคนิคที่ช่วยในการจำ หรือแนะนำสิ่งที่ต้องใช้บ่อยๆ เช่น tip trick ต่างๆที่สำคัญอาจารย์รู้ลีก รู้จริง (ของจริง) บางครั้งอธิบายจนลูกศิษย์นั่งเอ๋อ
    ก็ยังปล่อยมุขขำๆ มาแก้เครียดด้วย...ระหว่างเรียนจึงไม่เครียดเลย

    ทั้งหมดโดยรวม ขอหมายเอาว่า อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ใช่มาเปิดตำราสอน ปาวๆ น้ำท่วมทุ่ง.. อีกทั้งยังมีการพัฒนาเนื้อหา
    และปรับปรุงข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ.. ความรู้ก็ปล่อยหมดไม่มีกั๊ก สมควรเรียกได้ว่าเป็น "อาจารย์" ได้อย่างเหมาะสมครับ !!"


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
    ไม่ชอบตรงที่ บางครั้งเวลามันถูกบีบจำกัด เรื่องบางเรื่องเลยโดนบีบเวลาไปด้วย ( เช่น เบรก ) แต่โดยรวมแล้วดีมากๆ
    ปล. อาหารอร่อยมาก อยากห่อกลับไปกินทุกวัน แง้ๆๆ
  ความคิดเห็นของ คุณเจษฎากรณ์ มุขตา    ACE "โจ"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     ทำให้รู้จุดอ่อนและจุดด้อยของตัวเราเอง ว่ายังไม่แน่นในด้านไหนบ้าง เช่น การใช้คำสั่ง
     หรือการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จะได้ทำสิ่งเหล่านี้ไปปรับปรุงพัฒนาตัวเราให้ดียิ่งขึ้นไป


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ซื้อตำรามาศึกษาด้วยตัวเอง
     ค้นหาข้อมูลบน Internet
     เข้าอบรมตามรายปีของกระทรวงสาธารณสุข
     อบรมกับสถาบันที่มีชื่อเสียง


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก

     ข้อสอบ 50 ข้อ เป็นข้อสอบที่ทดสอบความแม่นยำในการใช้คำสั่งได้ดี
     สำหรับการทดสอบแก้ปัญหา ช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์มาก คือต้องใช้ทั้งความรู้ + สภาพจิตใจ + ความพร้อมในอีกหลายเรื่อง
     การทดสอบคอนฟิก ช่วยให้ผู้ทดสอบได้นำเอาเรื่องที่เรียนมาใช้จริง เห็นผลจริง


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     - ต้องทุ่มเทศึกษาพื้นฐานของคำสั่งให้แน่นก่อน
     - ฝึกปฏิบัติกับเครื่อง Linux จริงๆ บ้าง เพื่อจะได้รับทราบประสบการณ์
       - ที่ทำงานหรือที่โรงเรียนหรือที่บ้านน่าจะต้องมีเครื่อง Linux ให้ใช้ด้วย


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     - บรรยากาศเคียดไปบ้างเป็นบางช่วง ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของการอบรม Linux สำหรับมือใหม่
     - อ. ผู้สอนเป็นคนอารมณ์ขัน ไม่ซีเรียส ทำให้ผู้เรียนอบรมสบายใจขึ้น
     - ห้องเรียน (สภาพ) พอใช้ มีโต๊ะสำหรับเขียนด้วย


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     เป็นเรื่องที่ดี เพราะการอบรมส่วนใหญ่จะไม่มีการสอบหรือทดสอบ ดังนั้นจึงถือว่า OK
แต่ก็ทำให้ผู้เข้าอบรมเคียดไปด้วยเหมือนกัน + ตื่นเต้นด้วย
  ความคิดเห็นของคุณบังอร ยิ่งยวด    ACE "อร"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
    สามารถนำมาประยุกต์กับงานด้าน Network ได้เป็นอย่างดี

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
    อ่านหนังสือเป็นส่วนใหญ่

3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
    ตื่นเต้น

4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
    อ่านหนังสือให้เข้าใจมากกว่าจำ แล้วนำไปทดสอบกับเครื่อง ( อ่าน + ปฏิบัติ )

5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
    บรรยากาศเป็นกันเอง สอนให้มีความเข้าใจมากกว่าจำ

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
    ชอบ
  ความคิดเห็นของคุณการเอก เรืองชัยชาญกิจ    ACE "เอก"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
    สามารถทบทวนความรู้ที่เรียนมา และทราบถึงจุดด่อนของตัวเองว่ายังขาดความเชี่ยวชาญในส่วนใด

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
  อ่านหนังสือ, บทความตาม Internet, ทดลองบน vmware

3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
    การ config ถือว่าเล่นเอาเบลอเลยครับ เนื่องจากครอบคลุมเนื้อหาเกือบทั้งหมด และมีหลายเรื่องที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน

4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
    อ่านและทำความเข้าใจเยอะๆ ครับ อย่าท่องจำ

5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
    ยอดเยี่ยมครับ อาจารย์สามารถอธิบายข้อสงสัยต่างๆ ที่ไม่เข้าใจในระหว่างเรียนได้กระจ่าง ทำให้สามารถทำความเข้าใจในเชิงลึกได้เป็นอย่างดีครับ

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
    ดีครับ ถ้าข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษจะดีมากๆ เลยครับ จะได้เหมือนสอบจริงๆ เข้าไปอีก
  ความคิดเห็นของคุณอัญชลี เกตุจรุง ในการสอบวัดผล    ACE "อ้อ"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
  การทดสอบที่จัดขึ้น ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น ว่าเรามีความรู้ลึกขนาดไหน หรือมีเรื่องใดที่เรายังไม่เข้าใจจะได้กลับไป
  ทนทวนเพิ่มเติม นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกซ้อมด้วยตนเอง ถ้าเราเจอสถานกรณ์แบบนี้ เราจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไร
   ทำให้เราได้ทดสอบก่อนเจอสถานการณ์จริง


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
  อ่านหนังสือ ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตและทอดลองทำเบื้องต้น จากนั้นก็เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นการสรุปความเข้าใจทั้งหมด
  เพื่อให้การทำมีขั้นตอนที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
  ก่อนสอบย่อมตื่นเต้นเป็นธรรมดา แต่พอถึงเวลารู้สึกเหมือนตอนที่นั่งเรียน และเป็นการทบทวนว่าเราได้เรียนอะไรบ้าง และได้แก้ปัญหาเบื้องต้น
  จะรู้สึกสนุกกับการแก้ปัญหา ส่วนในเรื่องของการคอนฟิกจะรู้สึกเครียดนิดหน่อย แต่ค่อยๆ ทำไปเรื่อยๆ ทำให้เสร็จทีละข้อ ทีละข้อ ก็รู้สึกว่าดี ว่าเราก็ทำได้


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
  ตั้งใจเรียนขณะอาจารย์สอน และให้สังเกตุจุดต่างๆ ที่อาจทำให้เราผิดพลาดในการสอบ ทำความเข้าใจขณะเรียนให้มากที่สุด ถ้าไม่เข้าใจจุดไหนให้ถามอาจารย์
  และกลับไปทบทวนว่าได้เรียนอะไรไปบ้าง และเรายังมีจุดที่ยังไม่เข้าใจจุดไหน ก่อนสอบก็ทำให้ใจสบาย อย่าคิดว่าเป็นการสอบ คิดว่าเป็นการทบทวนตัวเอง
  แล้วจะช่วยให้สอบผ่านได้สบายค่ะ


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
  บรรยากาศในการเรียนมีความเป็นกันเอง อาจารย์สอนเป็นขั้นตอนและอธิบายค่อนข้างละเอียด ทำให้เข้าใจง่าย ประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้รับความรู้เพิ่มเติม
  และได้ทบทวนในสิ่งที่เราได้ศึกษามา ทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังได้ trick เพิ่มเติมที่สามารถนำไปใช้ในการคอนฟิกให้เร็วมากขึ้น


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
  ชอบการทดสอบในวันสุดท้าย เพราะเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมา ทำให้รู้ว่าเรายังมีจุดไหนที่ยังไม่เข้าใจ จะได้สอบถามอาจารย์หรือค้นคว้าเพิ่มเติม
    ความคิดเห็นของคุณกิตติพงษ์ หาญวัฒนาศิริ    ACE "กิต"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
ทำให้ผมต้องทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อนำมาทำแบบทดสอบ และหลังจากทำแบบทดสอบแล้วทำให้ผมรู้ว่าส่วนไหนที่ผมจะต้องพัฒนาหรือศึกษาเพิ่มเติม ส่วนใหนที่ผมเข้าใจผิดพลาดไป ทำให้ผมได้เข้าใจในสิ่งที่เรียนมากขึ้น

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
    ผมเรียนรู้จากการทำงานจริงควบคู่กไปกับการอ่านหนังสือ เมื่อเกิดปัญหาผมจะสอบถามจากผู้รู้หรือจาก internet ถ้ามีโอกาสผมก็จะเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและทำงานอย่างเป็นระบบ นำปัญหาที่พบไปสอบถามอาจารย์ผู้สอน

3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
    ข้อสอบ 50 ข้อ วัดความเข้าใจทางทฤษฎีและคำสั่งต่างๆ จึงควรอ่านหนังสือทบทวนให้ดี
    การทดสอบแก้ไขปัญหาต้องเข้าใจเรื่องของ Boot Process และการแก้ไขปัญหาการ Boot
    การคอนฟิกเป็นการนำความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดมาใช้งาน ต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อน หลังจากนั้นจึงวางแผนน่าจะทำอะไรก่อนหลัง
    ที่สำคัญเมื่อคอนฟิกเสร็จแล้ว ควรทดสอบด้วย


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
    ควรจดบันทึกทุกอย่างที่อาจารย์สอนและทำความเข้าใจควบคู่ไปด้วย หลังจากที่เลิกเรียนแล้วควรทบทวนด้วยการลงมือปฏิบัติตามที่ได้เรียนมา

5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
    สนุกมากครับ เพราะก่อนเรียน อาจารย์จะให้ทุกคนแนะนำตัวก่อน ทำให้ผมรู้จักเพื่อนๆ ทุกคน เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัย เราจึงสามารถพูดคุยหรือสอบถามกันได้ อาจารย์สอนสนุก ไม่เครียด มีคำอธิบายพร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพ อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา ผมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติหน้างานได้จริง

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
    สอบวันสุดท้ายรู้สึกเครียดและกดดันมากครับ กลัวเตรียมตัวมาไม่พร้อมเพราะเนื้อหาเยอะมาก แต่ผมชอบครับ เพราะทำให้ผมรู้ว่าสิ่งที่ผมได้เรียนมานั้น
     ผมมีความเข้าใจมากแค่ไหน ตรงจุดไหนที่ผมอ่อนและควรศึกษาเพิ่มเติม การทดสอบนี้ทำให้ผมรู้ข้อบกพร่องของตนเองมากขึ้นครับ
  ความคิดเห็นของคุณสุธี อินผวน ต่อการทดสอบครั้งนี้    ACE "ธี"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
  ทำให้ต้องตั้งใจเรียนมากกว่าปกติ และแนวข้อสอบคือปัญหาที่เราต้องไปพลจริง เมื่อนำกลับไปใช้หรือทำงาน จะได้รู้ว่า
  เราจะทำได้ไหม ถ้าเรายังแก้ปัญหาตอนทดสอบไม่ได้ เราจะรู้ว่าเราต้องไปทบทวนศึกษาเพิ่มเติมเรื่องอะไร


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
  ส่วนใหญ่ผมจะศึกษาเรียนรู้ ทดลองทำก่อนซักพัก จากนั้นเมื่อมีโอกาสผมก็จะหาที่อบรม เพื่อเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ และถามสิ่งที่ติดค้างในใจ

3. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
  ต้องลงมือปฏิบัติจริงๆ และลองตั้งคำถามว่า ถ้าเราต้องการทำแบบนี้เราต้องทำอย่างไรบ้าง

4. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
มีความเป็นกันเองระหว่างเพื่อนและอาจารย์ผู้สอน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง

5. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
  ตื่นเต้น กังวล กลัว แต่ชอบเพราะด้วยเหตุผลข้อ 1
  ความคิดเห็นของคุณอนุภาพ พรรณกุล ต่อการทดสอบครั้งนี้    ACE "กบ"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
    1. ช่วยในการทดสอบความรู้หลังเรียน
    2. ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถรู้ระดับความรู้จากที่เรียนมา
    3. ทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวน สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์อีกครั้ง เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบ
2. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
    การทดสอบทุกส่วนมีความยากเท่าๆ กัน การสอบผ่านจะทำได้ก็โดยการเตรียมตัวมาพอสมควร ในส่วนข้อสอบการแก้ปัญหาและการคอนฟิกค่า
มักจะทำให้ผู้เรียนเกิดอาการประหม่าจนทำอะไรไม่ถูก ดังนั้นควรทำสมาธิและการวางแผนที่ดีจะช่วยให้สามารถผ่านการสอบได้ด้วยดี
3. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
    เพียงแค่มีสมาธิกับการเรียนและเตรียมตัวโดยการทบทวนสิ่งที่เรียนมาแต่ละขั้นตอนบ้าง จะสามารถช่วยในการสอบได้อย่างดี
  ความคิดเห็นของคุณเอกภูมิ ติมาลา ต่อการทดสอบครั้งนี้

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
    เป็นการทำให้ผู้ที่ทดสอบสามารถกระตุ้นตัวเอง ให้มีความรู้ด้านที่ตนเองเตรียมสอบทำให้ไม่ลืม

2. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
    ข้อสอบเองมีหลายชุด ผมทำแล้ว 2 ชุด คาดว่ามีความยากง่ายไม่เท่ากัน หรืออาจจะเกี่ยวกับการทบทวนแล้วมาสอบใหม่ด้วยครับ

3. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
         ต้องขยันให้มาก ทำโจทย์เยอะๆ จะได้เจอปัญหาหลากหลายครับ
  ความคิดเห็นของคุณธีรศักดิ์ เพิ่มพูน ต่อการทดสอบครั้งนี้    ACE "เดี่ยว"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
มีประโยชน์มาก เพราะผู้เรียนจะได้ไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อนำมาสอบลีนุกซ์ต่อไป

2. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
    การทดสอบ 50 ข้อ เป็นการทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีลีนุกซ์ ข้อสอบมีหลายเรื่องเกี่ยวกับลีนุกซ์ จำเป็นต้องทบทวนความรู้ให้ดีๆ
    การทดสอบแก้ไขปัญหา ต้องอาศัยความเข้าใจ เรื่องลำดับการทำงาน ขั้นตอนการ Boot ของระบบ Linux เพื่อแก้ไขปัญหาระบบของ Linux ครับ
    การทดสอบคอนฟิก ต้องจับหลักขั้นตอนการ config ให้ได้ว่าทำจุดไหนก่อน อ่านโจทย์ดีๆ อ่านโจทย์ให้เข้าใจหลังจาก config service
    เสร็จต้องตรวจสอบว่า service นั้นทำงานอยู่หรือไม่


3. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
    ซ้อมๆ และก็ซ้อม คับผม แล้วก็จะสอบผ่าน
  ความคิดเห็นของคุณจารุเกียรติ์ จินดากาญน์    ACE "จา"

เล่าถึงบรรยากาศการอบรมที่ mycom ประโยชน์ที่ได้รับ
บรรยากาศในการอบรม เป็นกันเองมากครับ ไม่เข้าใจตรงส่วนไหนก็ถามได้ ถึงแม้จะถามนอกเหนือจากหัวข้อที่เรียน ซึ่งบางเรื่องไม่เกี่ยวกับที่เรียนก็ถามได้ การเรียนที่นี่เท่าที่ผมดูแล้วเป็นการเรียนแบบที่ก้าวไปพร้อมกัน โดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ทำให้ผมได้มีเวลาคิดและทบทวน ตั้งคำถาม และรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากพี่ๆ ที่เข้าอบรมด้วยกัน บางทีก็แก้ได้ บางครั้งก็ต้องขอแรงอาจารย์ช่วย ตรงนี้ล่ะที่ผมค่อนข้างชอบ ผมมักจะตามดูขั้นตอนในการแก้ปัญหาของอาจารย์ ทำให้ผมได้เห็นวิธีการคิดแก้ปัญหาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งว่ากันตามตรงที่ผมเจอมาแต่ละคนมีวิธีแก้ปัญหาไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายผลลัพธ์มักจะออกมาตรงกัน ในจุดนี้ผมได้นำแนวทางการแก้ปัญหาของอาจารย์มาปรับให้เข้ากับตัวผมเอง อีกอย่างอาหารที่ mycom อร่อยดีครับ อยากจะไปฝากท้องทุกเสาร์อาทิตย์เลยครับ(ออกค่า taxi ให้ด้วยนะครับ ^^")

ข้อเสนอแนะในมุมมองของคุณเองในฐานะที่เป็นผู้เรียนที่มีประสบการณ์มาพอสมควรแล้ว
ผมว่าสิ่งที่สำคัญเลยเรียน linux พยายามอย่าจำ ทำให้มันเป็นสิ่งที่คุ้นเคย โดยเฉพาะพวกคำสั่ง command line พื้นฐานและพวกคำสั่ง text editer อย่าง vi ต้องแม่นพอสมควร ถ้าแม่นพวกนี้แล้ว สิ่งต่อมาคือต้องจำได้ว่าเราทำอะไรไปบ้าง เพื่อที่เวลาเกิดปัญหาจะได้คิดย้อนไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ สิ่งสุดท้ายครับ กลับบ้านทบทวน ทำความเข้าใจ linux เน้นอีกครั้งว่าอย่าจำครับ ความจำนั้นสั้นครับ ความเข้าใจมันจะอยู่คู่กับเราไปนานเท่านาน

บอกเล่าความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย.. ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
วันที่สอบต้องบอกเลยว่า ผมเอาหนังสือมาพลิกๆอ่านคืนสุดท้ายจริงๆ ไม่มีเวลาว่างทบทวนเลย คิดไว้อย่างเดียวเลยว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้น พอเจอข้อสอบ บอกได้เลยว่าชอบมากครับ ทำให้ผมรู้จุดอ่อนตัวเองเลยว่าผมด้อยในจุดไหนบ้าง ถ้าจะบอกว่าข้อสอบที่ยากสุดสำหรับคงจะเป็นข้อสอบตัวเลือกนี่ล่ะครับ ส่วนข้อสอบปฏิบัตินี่ผมนึกว่าทำไม่ทันซะแล้ว เพราะ DVD ของอาจารย์มี packgage เสีย ทำให้ต้องลงใหม่ ซ้ำเลย T_T" เล่นเอาใจหายเลย โดยส่วนตัวผมชอบนะครับ
  ความคิดเห็นของคุณเชาวลิต สีเนหา    ACE "โอ"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
    ทำให้เราได้รู้ว่าสถานะการทำงานจริงจะประสบปัญหาอย่างไร ในการใช้งานจริง

2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
    ศึกษาจาก Website, Webboard และการ Update Software ใหม่ๆ

3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
    ตื่นเต้นและกดดันตนเอง เมื่อมีเวลาเข้ามากำหนดในการสอบ

4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
    ขยันหาข้อมูล หาประสบการณ์ด้วยตนเอง เช่น ทดลองลงด้วยตนเอง ถามจากผู้มีประสบการณ์

5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
    บรรยากาศในห้องเรียนสบาย เป็นกันเอง เรียนแล้วไม่เครียด ส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา เป็นประโยชน์มากในการทำงานจริง

6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
    เมื่อถึงจุดที่มันกดดันต้องทำงาน ต้องแก้ไขปัญหาให้ทันกับเวลา รู้สึกกับตัวเองว่ากดดันมากครับ แบะทำให้คิดไม่ออก
  ความคิดเห็นของคุณจิรกฤต เทียมใจ    ACE "จง"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
    ดีมาเลยครับผมว่าการสอบเป็นตัววัดระดับความรู้ ความเข้าใจ ของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับ แล้วเมื่อสอบเสร็จ
    จะรู้ว่าเราพลาด ตรงใหนและควรไปทบทวนอะไรเพิ่มเติมบ้าง


2. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
    รู้สึกตื่นเต้นและประหม่าดัวย เป็นการสอบ Linux ครั้งแรกของผมเลยกลัวจะทำไม่ทันด้วยเห็นข้อสอบที่ให้มา และ
    เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด กับ การที่ผมยังไม่คอยชินกับ fedora เท่าใหร่พึ่งได้มาเปิดโลกทัศน์ ก็ที่นี้แหละ เป็นประสบการณ์ที่ดีครับ


3. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
    กลับไปทบทวนสิ่งที่เรียนมาให้เยอะ ๆ หัดเล่น หัดทำ สิ่งที่ได้เรียนมา บอกเลยว่าข้อสอบไม่ยากครับถ้าเรากลับไปทบทวน และทำความเข้าใจกับ Lab
     ต่างที่อาจารย์สอนไป
  ความคิดเห็นของคุณวุฒิพงษ์ อนงค์พรยศกุล    ACE "หมู"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
มีประโยชน์ในด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่เกิดขึ้นจริง เพราะข้อสอบคือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงในการปฏิบัติงาน

2. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
รู้สึกตื่นเต้นดี เพราะการสอบมีเวลาที่บังคับเอาไว้ จึงต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ทันในเวลาที่กำหนด

3. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
ควรเตรียมตัวก่อนสอบมาให้พร้อม ซ้อมมือเยอะๆ กับ Computer ตั้งโจทย์และลงมือทำตามที่อาจารย์สอน
  ความคิดเห็นของคุณเกรียงศักดิ์ เพิ่มพรม    ACE "เกรียง"

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
การทดสอบความรู้ที่อาจารย์ได้จัดทำขึ้น ผมว่า มีประโยชน์มากครับ เป็นการทบทวนความรู้ ทำให้เราทราบว่า เราเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแค่ไหน ถ้าเราผ่านสนามสอบเยอะๆ เราก็จะทราบข้อบกพร่องของตัวเราเองมากขึ้น และได้นำไปแก้ไข ปรับปรุงในสิ่งที่เรายังไม่ทราบหรือยังไม่เข้าใจ ผมว่า มันทำให้เรามีแรงจูงใจในการเรียนด้วยในส่วนหนึ่ง ทำให้เรากระตือรือร้น อยากจะกลับไปทบทวนในเนื้อหาที่ได้เรียนผ่านมา

2. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
ยอมรับว่า ตอน Test มีความรู้สึกตื่นเต้น แม้จะไม่ต้องรู้สึกกดดันมาก เนื่องจากเป็นการ Test หลังเรียน ไม่มีผลกับงานที่ทำอยู่ปัจจุบัน และอาจารย์ก็ได้ให้เครื่องมือเพื่อช่วยในการทดสอบเต็มที่ ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ มีตัวลวงหรือหลอกล่อให้เข้าใจผิดพอสมควรเลยครับ ถ้าไม่ได้อ่าน งงงง หรือสับสน ก็เลือกคำตอบได้ยากเหมือนกัน การแก้ปัญหา และการ config ก็อยู่ในสิ่งที่อาจารย์ได้สอนมาตลอดหลักสูตร เพียงแต่ ผู้เข้าอบรมอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการสังเกตการทำงานของระบบ ก็เลยทำให้การแก้ปัญหาทำได้ช้า หรือไม่ทราบถึงสาเหตุของปัญหา

3. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
สำหรับตัวผมเอง ผมจะตั้งใจเรียนในชั่วโมง พยายามทำ Lab ตามคู่มือ รวมถึง ถ้าพอมีเวลา ก็จะกลับไปอ่านทบทวน เพราะข้อสอบของอาจารย์ จะอยู่ในสิ่งที่อาจารย์ได้สอนในตอนเรียนแล้วทั้งสิ้น อาจจะมี ความรู้รอบตัวบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ฉะนั้น ในการเรียนและการทดสอบ เราไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องแข่งกับคนอื่น คิดแค่ว่า เรากำลังแข่งกับตัวเอง เพราะเราจะไม่ทราบคะแนนของคนอื่น และคนอื่นๆก็ไม่ทราบคะแนนของเราเช่นกัน

อ.ถ่ายทอดความรู้ดีมีขั้นตอนเข้าใจง่าย ปฏิบัติแล้วเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ทันที
เมื่อจบหลักสูตรแล้ว คิดว่าปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก่อนมาเรียน
เพราะได้เรียนรู้เทคนิคและหลักการบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้าใจจากการอ่านหนังสือทั่วไป
ในขณะเรียนเมื่อเกิดปัญหา อ.จะทำการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงเสร็จสิ้นก่อนจะขึ้นหัวข้อใหม่
คุณวิทยา ถนอมสิน ,หน่วยงาน บ.ยัสปาล จก.
>> ข้อคิดเห็นของผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ
MyComputer Training Center
Tel 0-2509-8444